VMware Aria Automation, birkaç düzeyde kullanıcı rolüne sahiptir. Bu farklı seviyeler, kuruluşa, hizmetlere, cloud şablonlarını, katalog öğelerini ve ardışık düzenleri üreten veya tüketen projelere erişimi ve kullanıcı arabiriminin tek tek bölümlerini kullanma veya görme becerisini kontrol eder. Bu farklı düzeyler, cloud yöneticilerine operasyonel ihtiyaçlarının gerektirdiği herhangi bir ayrıntı düzeyini uygulamak için farklı araçlar sağlamaktadır.

Bir kullanıcı vRA’da oturum açmak istiyor ise henüz bir rol atanmadı ise aşağıdaki hatalardan biri karşısına çıkacaktır. Bu durumda Assign User role yapmamız gerekmektedir.

Sol tarafta atanan bir kurumsal rol olmadığından gerçekleşir. Kullanıcıya atanmış bir rolünüz var ise, oturum açıldığında herhangi bir hizmet düzeyi rolü gözükmektedir. Sadece “My Services” olarak bizleri karşılayacaktır.

Resim-1

Bu hata uyarılarından kaçınmak için vRA ve kaynaklarına erişim vermek için kurulum sırasında oluşturduğunuz yerel yönetici hesabı ile oturum açmanız gerekmektedir.

Hesabu açtıktan sonra identity & Access management giriş yapıyoruz.

Resim-2

Burada ise kullanıcılara kurumsal ve hizmet düzeyinde roller atayabilirsiniz. Assign organization role bölümünden “Sahipliği Owner” olarak seçebilirsiniz. Seçtikten sonra aşağı roles bölümünden role ataması yapabilirsiniz.

vRealize Automation User Rollleri;

Organization Owner: Konsola erişebilir ve kullanıcıları organization ekleyebilir. Organization sahibi, bir hizmet rolüne sahip olmadığı sürece bir hizmete erişemez.

Organization Member:Konsola erişebilir. Organization üyesi, bir hizmet rolü olmadıkça bir hizmete erişemez.

Service Administrator: Konsola erişebilir ve hizmette tam görüntüleme, güncelleme ve silme ayrıcalıklarına sahiptir.

Service User: Konsola ve hizmete sınırlı izinlerle erişebilir. Hizmet üyesi, sınırlı bir kullanıcı arabirimine sahiptir. Görebilecekleri veya yapabilecekleri, proje üyeliklerine bağlıdır.

Service Viewer:Konsola ve hizmete salt görüntüleme modunda erişebilir.

Cloud Assembly Service Rolleri;

Cloud Assembly Administrator:Tüm kullanıcı arayüzüne ve API kaynaklarına okuma ve yazma erişimi olmalıdır. Cloud hesapları ekleme, yeni projeler oluşturma ve bir proje yöneticisi atama dahil her şeyi görebilen ve yapabilen tek kullanıcı rolüdür.

Cloud Assembly User: vRealize Automation Cloud Assembly projesinde yönetici, kullanıcıları projelere proje üyesi olarak ekler. Yönetici ayrıca bir proje yöneticisi ekleyebilir.

Cloud Assembly Viewer:Görüntüleyici rolüne sahip kullanıcılar, proje üyeliğinden veya proje dağıtımlarının paylaşılıp paylaşılmadığından bağımsız olarak tüm projeler için planları ve deployment’ları görebilir.

Resim-3

vRA’nın yönetim ve kullanıcı arayüzü, varsayılan bir düzen ile birlikte gelmektedir. Burada metin ve arka plan rengini değiştirebileceğimiz veya şirket logonuzu dahi ekleyebilirsiniz. Apply dedikten sonra tekrar giriş yaptığınızda değişikliği görmüş olacaksınız.

Resim-4