Lifecycle Management, vSphere‘deki ESXi host upgrade ve patch basitleştirir ve kullanıcılar için yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırır. Ancak, sunucular ve VM’ler bozulabilir ve VMware yedeklemesi kesinlikle bir önceliktir.

Cloud Foundation’da Yaşam Döngüsü Yönetimi (LCM) yetenekleri, hem SDDC Yöneticisi (SDDC Yöneticisi ve LCM) hem de diğer VMware yazılım bileşenleri (vCenter Sunucusu, ESXi, NSX ve vSAN) için otomatik patch ve upgrade içermektedir.

Resim-1

VMware SDDC Manager Dashboard ‘a giriş yapıyoruz.

Resim-2

Lifecycle Management > Bundle Management giriş yapıp, VMware Account ile giriş yapıp LCM yetkilendiriyoruz.

Resim-3

Account’u ekledikten sonra VMware Cloud Foundation deployment için bir güncelleme mevcut olduğunu görüyoruz. Bu güncellemeyi paketini indirebilir veya zamanlayabilirsiniz.

Resim-4

Details bölümünde detayını görebilirsiniz.

Resim-5

Inventory > Workload Domains > Update/Patches > PRECHECK tıklayalım.

Resim-6

Burada tamamlandığını patch’in geçildiğini LCM’nin tamamlandığını görebilirsiniz.

Resim-7