Fiziksel sunucuların, esxi host fiziksel kaynaklarını paylaşan sanal makinelerde birleştirilmesi, donanım bakımı ve güç tüketimi ile ilişkili maliyetlerde önemli düşüşler sağlayabilir.

Resim-1

vSphere Distributed Power Management, düşük kaynak kullanımının olduğu dönemlerde iş yüklerini dinamik olarak daha da konsolide ederek ek güç tasarrufu sağlar. Sanal makineler daha az host’a taşınır ve gereksiz ESXi host kapatılır.

Resim-2

Bir sanal makine boştayken (çalışma saatlerinden sonra) ve Esxi host kullanımı çok düşük olduğunda, vCenter güç tasarrufu yapmak için sunucuyu askıya alır ve iş yükü ek kaynakları gerektirdiğinde onu devam ettirir. VMware DPM, VMware Distributed Resource Scheduler’ın (DRS) isteğe bağlı bir özelliğidir.

DPM gerçekte nasıl çalışır?

Bir cluster DPM’yi etkinleştirdiğinizde, vCenter Sunucusu, düşük kullanım döneminde bir Esxi host’u askıya alabilir, ancak kaynak talebi arttığında bu Esxi host’u tekrar işletmeye geri getirmek yalnızca başka bir Esxi host tarafından yapılabilir. Örneğin vCenter, askıya alabilen bir Esxi host’u işletmeye geri getirmesi için,

Bir Esxi host bekleme modundan çıkarmak, diğer Esxi host vMotion arabirimi aracılığıyla Wake on LAN (WOL) paketleri gönderir ve bu WOL paketleri, Esxi host bekleme modundan çıkması talimatını verir.

Peki, DPM cluster genel kullanımı çok düşükse bir cluster tüm Esxi host bekleme moduna alabilir mi?

Cevap hayır. Çünkü varsayılan olarak DPM, sanal makine kaynak kullanımı artmaya başladığında WOL paketlerini göndermek için en az bir host’u açık tutar. Cluster, HA özellikli bir cluster, DPM, host arızalarına uyum sağlamak için birden fazla Esxi host’u çevrimiçi tutar. DPM bir host’u bekleme durumuna gönderdiğinde, host’un gücü kapatılır ve bu nedenle daha az güç tüketir. Ancak vSphere İstemcisi içinde, ana sunucunun durumu bekleme modunda olarak gösterilir.

vSphere giriş yaptıktan sonra cluster seçip > configure > vSphere DRS > Power Management tıklıyoruz.

Resim-3

Sağ üst menüden bulunan edit > power management ayarlarına giriyoruz. DPM “Enable” işaretledikten sonra Level bölümünden “Automatic” seçiyoruz. Bunu seçmemizin sebebi DPM tamamen kontrolü oraya bırakmaktadır, gerektiğinde sanal makinaları migrate etmek için hareket geçer ve esxi host’u kapatır.

Resim-4

Ok dedikten sonra burada bilmemiz gereken önemli uyarı bilgilendirmesi alacağız.

Resim-5

ESXi hostları kontrol ettiğimizde DPM aktif olduğunu görmekteyiz.

Resim-6