Bulut yedekleme ve Hizmet Olarak Felaket Kurtarma (DRaaS), şirketinizin Bulut Veri Yönetimi stratejisi için önemli bir adımdır. Veeam® ile birlikte AWS, Microsoft Azure ve IBM Cloud dahil tüm genel bulut sağlayıcıları veya yönetilen hizmetler sağlayıcılarını kullanarak felaket kurtarma (FK) için iş yeri dışına veri yedekleyebilir ya da verileri bulutta replike edebilirsiniz.

İlgili dökümana buradanmaximizing-multi-cloud-strategy tıklayıp indirebilirsiniz.