Cisco Management Controller ip vermek için, sunucumuzu yeniden başlatalım.

BIOS ekranında, CIMC ekranına erişmek için F8 tuşuna basalım.

CIMC yardımcı programı başlatılır. CIMC yardımcı programına ilk kez erişiyorsanız, BIOS, CIMC arabiriminin IP adresinin alınamadığını belirten bir mesaj görüntüler. Bu, firmware upgrade işleminden sonra CIMC’nin fabrika varsayılanlarına sıfırlanması ve yapılandırılması gerektiğinden beklenen bir durumdur.

Resim-1

IP(Basic) bölümünde CIMS IP: vereceğimiz ilo(hpe),idrac(dell) ipsi de diyebiliriz.

Resim-2

CIMC yapılandırmasını kaydetmek için F10 tuşuna basın .
CIMC ip yapılandırmayı kaydetmesi bir dakika kadar sürebilir. Sunucuyu yeniden başlattıktan sonra cims ip’sinden direk erişebilirsiniz.