DRaaS VMware’de hizmet olarak olağanüstü durum kurtarma özelliklerini sağlayan bir hizmet türüdür.

Arızalara karşı koruma sağlamak için kritik sistemleri birden çok site veya konuma dağıtmıştır. Bu yaklaşım etkili ancak pahalı olmuştur; aynı altyapıyı ayakta tutmak  hizmetleri cloud’taki bekleme veya isteğe bağlı hizmetlere devretmek için gereken düzenleme ve duplication yazılımını sağlamaktadır. Bu yazımda, Disaster ortamının temellerini inceleyeceğiz ve VMware’de bulunan DRaSS seçeneklerinden bahsedeceğim.

Bir Afete hazırlanmak için DRaaS’ı kullanma;

Bir Afete hazırlanmak için DRaaS’ı kullanma
DRaaS’ın avantajı, donanımın duplication ile birlikte özel olarak ayrılmış ek veri merkezlerine veya barındırma tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır.

Failover maintained için gereken kaynaklar, tipik olarak tamamen esnek bir kurulumla küresel bir ayak izine sahip olacak olan hizmet sağlayıcı tarafından korunup ve tahsis edilecektir.

Service provide, hizmetleri cloud’a restore için düzenleme yeteneği sağlamaktadır.

İdeal olarak, uygunluk kontrolleri ve restore testleri gibi daha fazla değer de eklenmelidir.

Birden fazla site için kurtarma planlarının standartlaştırılması ve özel bir olağanüstü durum kurtarma planının oluşturulmasındaki ağır yüklerin kaldırılmasıdır. Cloud hizmetlerini kullanmak, kuruluşlar yararlanabilecekleri donanımları şirket içinde rafa koymaktan ve istiflemekten uzaklaştıkça, çeşitli genel faydalar sunar:

Ölçek ekonomileri, daha ucuz emtia altyapısı kullanma veya isteğe bağlı tüketim için ödeme yapabilirsiniz.

BT için büyük Sermaye Harcamalarından öngörülebilir, yinelenen İşletme Harcamaları finansmanına geçiş.

RPO ve RTO nedir?

Her türlü olağanüstü durum kurtarma, Hizmet Düzeyi Anlaşmaları (SLA’lar) ile birlikte Kurtarma Noktası Hedefleri (RPO’lar) ve Kurtarma Süresi Hedefleri (RTO’lar) ile ölçülmelidir .

Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) : Kurtarmanın sağlandığı belirli bir zaman noktasındaki veri veya uygulama durumu. Örneğin, kritik ve değişen durum bilgisine sahip bir sistem için bir RPO’nun birkaç dakika olması gerekebilir, fazla bir değişikliğin yapılmadığı bir sistem 4 saat olabilir veya veri kaybına neden olabilecek kritik olmayan bir sistem için 1 gün veya daha da uzun olabilir.

Resim-1

Veri merkezinde sunucu sanallaştırma için en yaygın hipervizör VMware’dir. VMware iş yükleri için sunulan Hizmet Olarak Disaster Recovery seçeneklerinden bazılarına göz atalım.

VMware Cloud Disaster Recovery (VCDR)

VMware Cloud Disaster Recovery (VCDR) belki de en doğru biçimde yönetilen DRaaS’dir.

DRaaS Connector VM, iş yüklerini şirket içi VMware ortamından bulut tabanlı bir ölçeklenebilir dosya sistemine aktarır.

Müşteri, koruduğu sanal makine sayısı ve kullandıkları toplam storage alanı için ödeme yapar.

Software-as-a-Service (SaaS (SaaS) düzenleyicisi ve kontrol düzlemi, müşterinin tam olarak kaç kurtarma noktasını, hangi sıklıkta ve ne kadar süreyle tutmak istediğini belirlemesine olanak tanır.

DR’nin başlatılması gerekirse, ölçeklenebilir dosya sistemi AWS node özel olarak ayrılmış VMware Cloud’a monte edilir ve iş yükleri çalıştırılır. Recovery Node isteğe bağlı olarak otomatik olarak deploy edilebilir.

Resim-2

Elektrik kesintileri, doğal afetler, donanım arızaları veya insan hatası gibi akla gelen tipik afetlerin yanı sıra VCDR, fidye yazılımı koruması için mükemmeldir .

Olağanüstü durum kurtarma için normal VM tabanlı çoğaltma modeli, fidye yazılımı tarafından yüklenen her türlü bozulmayı veya şifrelemeyi çişe yaramaz hale getirecektir. Ayrıca, fidye yazılımı büyük olasılıkla ilk saldırı noktası olarak yedekleri arayacaktır.

VCDR, fidye yazılımı kurtarma sağlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanır:

Bir veri geçmişi ve uygulama durumu için kullanıcı tanımlı anlık görüntü sıklığı ve saklama noktaları.
Değişmez yedeklemeler/anlık görüntüler.

VMware Cloud Disaster Recovery,

Her 30 dakikada bir restore point sağlar.

Sanal makineyi açmadan dosya veya klasörleri recovery fidye yazılımı kurtarmayı hızlandırır.

VMware Site Recovery Manager (SRM)

VMware Site Recovery Manager (SRM), siteler arasında VM yük devretmesi sağlamak için şirket içindeki VI yöneticileri tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. VM’leri ilgili vCenter örnekleriyle siteler arasında çoğaltmak için vCenter lisansına dahil olan vSphere Replication’ı kullanır .

Site Recovery Manager, özel komut dosyaları çalıştırabilir, sanal makineleri yeniden IP’ye bağlayabilir, bağımlılıkları denetleyebilir ve yük devretme testleri çalıştırabilir. Site Recovery Manager ile hizmet olarak olağanüstü durum kurtarma gibi bir çözüm arasındaki en büyük fark, SRM’nin VM verilerini çoğaltmak ve kurtarma için hazır yer tutucu VM’leri barındırmak için kurtarma sitesinin çevrimiçi ve kullanılabilir olmasını gerektirmesidir.

Site Recovery Manager, her iki siteye de SRM yükleyerek buluta geri yüklemek için şirket içinde olduğu gibi kullanılabilir. Bu tür kurulumda, temel altyapının bakımını bulut sağlayıcı ile birlikte her iki sitede de SRM kurulumu ve yapılandırmasından müşteri sorumludur.

Bu, bir hizmet olarak tam olarak yönetilen olağanüstü durum kurtarma işlemi olmayabilir ve belki de self servis DRaaS olarak tanımlanabilir , ancak aşağıdakiler için esneklik ve kullanım senaryoları sağlar:

Microsoft Azure’a Recovery (Azure VMware Solution)
Google Cloud’a Recovery (Google Cloud VMware Engine)
Oracle Cloud’a Recovery (Oracle Cloud VMware Engine)
IBM Cloud gibi diğer VMware Cloud Provider Partners

Resim-3

VMware Site Recovery

VMware Site Recovery, çözümün Software-as-a-Service (SaaS) biçiminde sağlanması dışında SRM ile aynı işlevsellik ve faydaları sağlamaktadır.

Şu anda VMware Site Recovery, yalnızca AWS üzerinde VMware Cloud ile veya şirket içi ve AWS üzerinde VMware Cloud arasında bir hibrit site eşleştirmesi ile kullanılabilir. Bu olağanüstü durum kurtarma modelleri, DRaaS ve self servis DRaaS arasındaki spektrumda olarak adlandırılabilir. VMware Site Recovery, herhangi bir kurulum yapılmadan VMware Cloud konsolundan etkinleştirilir.

İkinci örnekte ise, müşteri SRM’yi şirket içinde kurar ve VMware Cloud on AWS recovery site için VMware Site Recovery’yi etkinleştirir.Hybrid kurulum aşağıdaki gibi çalışır:

Site Recovery Manager’ı birincil veya korumalı sitesine yükler. Müşteri, Site Recovery kurulumunun bu tarafının bakımından sorumludur.

Müşteri, recover site için VMware Cloud Services Portal (CSP) Site Recovery’yi etkinleştirir bu nedenle başka kurulum gerekmez. Şirket içi site ile VMware Cloud on AWS örneği arasında bir site eşleştirmesi oluşturulur.

Resim-4

Hizmet Olarak Olağanüstü Durum Kurtarma Size Uygun mu?

Cloud başlayan kuruluşlar, başlangıçta test ve geliştirme iş yüklerini barındırır ve birçoğu, bulut tabanlı ikinci veya üçüncü bir site ile bir kullanım örneği olarak olağanüstü durum kurtarmayı eklemeyi tercih eder. Talebin ve fidye yazılımı gibi kurtarma senaryolarındaki artışın bir sonucu olarak, Hizmet Olarak Felaket Kurtarma pazarı büyümeye devam ediyor.

VMware Cloud Disaster Recovery ve VMware Site Recovery Manager ana seçeneklerdir. Olağanüstü durum kurtarma için en iyi yöntem, her bir kuruluşa bağlı olacaktır ve birçok alternatif vardır:

Azure JetStream, VM’leri blob storage backup ve bunları Azure VMware Çözümü’ne (AVS) geri yükleyecektir.

Azure Site Recovery (ASR), disaster recovery için VMware VM’lerini Azure VM’lerine dönüştürür.

AWS CloudEndure, fiziksel veya sanal makineleri düşük maliyetli üretime dönüştürür.

VMware vCloud Availability, hizmet sağlayıcılar ve VMware Cloud Provider Partners için siteler arasında multi-tenant recovery sağlayan bir araçtır.

VMware vSphere Replication, kendi başına, VM’ler için third-party yazılımlar sağlamaktadır.

Backup-as-a-Service (BaaS) , cloud’a veri yedeklemesi sağlar ve altyapı hizmetlerinin geri yüklenmesini sağlamasa da, diğer çözümlerle birlikte bir disaster recovery planına dönüştürülebilir.