Sorun giderme veya gerekli bilgileri almak için kullandığız ESXCLI komutlarının kısa bir listesi. Bu listeyi gerektiği gibi güncellemeye devam edeceğim.

ESXi Sürümünü Edinin

UUID’yi alın

Ana Bilgisayar Adını Al

Önyükleme Aygıtını Edinin

Sistem Günlüğü Politikaları

CPU Bilgileri