Exchange sunucularında attığınız mailler queue de bekliyor ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Get-ExchangeServer | % {Set-MalwareFilteringServer -BypassFiltering $true -Identity $_.Name}

$ExchangeServers = Get-ExchangeServer | Select -ExpandProperty Name

$ExchangeServers | % {Get-Service -ComputerName $_ -ServiceName MSExchangeTransport | Restart-Service -Force}