Hypervisor Nedir?

Fiziksel bir sunucu üzerinde birden fazla işletim sistemi yani sanal makine çalıştırılmasına imkan veren yazılıma Hypervisor denir. Hypervisor yazılımının direk donanım üzerine (bare-metal) kurulabilen (Tip-1) ya da bir işletim sisteminin üzerine kurulan (Tip-2) tipleri bulunmaktadır.

Resim 1

Tip 1:

Bu yöntemde hypervisor yazılımı direk olarak donanımın üzerine kurulur ve sanal makineler hypervisor yazılımının üzerine kurulur. Bu türdeki hypervisor sistemlerinin en büyük artısı donanımın üzerinde çalışmaları sebebiyle fiziksel sunucunun kapasitesinin tamamından yararlanmayı sağlaması ve bu sayede getirdikleri yüksek performansdır. Ürün ve kapsamlı test ortamlarında kullanılan hypervisor tipidir. Bu tip hypervisor kullanan ürünlere örnek vermek gerekirse;

  • VMware ESX Server
  • Red Hat Enterprise Virtualization
  • HyperV Server
  • XenServer

Tip 1 hipervizörler esas olarak kurumsal ortamlarda bulunur.

Resim  2

Bare metal bir hypervizor kurulu olan bir fiziksel sunucuyu başlattığınızda, komut istemi benzeri bir ekran görüntülenir. Sunucuya bir monitör bağlarsanız, göreceğiniz bazı donanım ve ağ ayrıntılarıdır. Bu, CPU tipi, bellek miktarı, IP adresi ve MAC adresinden oluşur.

Aşağıda, fiziksel sunucu başlatıldıktan sonra bir VMware ESXi Tip-1 ekranı örneği verilmiştir.

Resim 3

Tip 2: 

Bir işletim sistemi içerisinde bulunmaktadır. Fiziksel sunucudan pek fazla faydalanılamaz. Diğer bilgisayar programları gibi bir işletim sistemi üzerinde bir yazılım katmanı olarak çalışır. Bir işletim sistemi üzerinde katman olarak çalışmasının sonucunda performans konusunda sorunlar yaratacaktır. Tip 2 yazılımını kullanan sanallaştırma programlarına ise şunları örnek gösterebiliriz.

 • Virtual PC
 • Virtual Box
 • Vmware Workstation

Resim 4

Tip 2 hipervizörler tipik olarak az sayıda sunucunun bulunduğu ortamlarda bulunur.

Bunları kullanışlı kılan, sanal makineleri kurmak ve yönetmek için başka bir makinede bir yönetim konsoluna ihtiyacınız olmamasıdır. Tüm bunları, hipervizörü kurduğunuz sunucuda yapabilirsiniz. İşletim sisteminizdeki diğer uygulamalardan hiçbir farkı yoktur.

Bir sanal makine başlattığınızda, tüm görevleri gerçekleştirmek için başka bir pencere alırsınız.

Tip 2 hiper yönetici arayüzüne (Oracle by VirtualBox) bir örnek:

Niçin Hypervisor Kullanılmalıdır?

Hypervisor kullanmak hız, verimlilik, esneklik ve taşınabilirlik sağlamaktadır.
Guest sanal makineler (VM), ana bilgisayar donanımından bağımsız olduğundan daha fazla BT mobilitesi sağlar. Bu, farklı sunucular arasında kolayca taşınabilecekleri anlamına gelir.
Birden çok sanal makine, bir hypervizör ile tek bir fiziksel sunucudan çalışabildiğinden enerji,maliyet ve bakım gereksinimlerini bu sayede azaltabilirsiniz.