IaaS, PaaS ve SaaS, başlıca üç bulut bilişim hizmeti modelidir. Her bulut bilişim hizmeti modeli, farklı kullanıcı ve şirket ihtiyaçlarını kapsar ve farklı düzeyde kontrol, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

IaaS, şirket içi bir çözüme kıyasla daha yüksek düzeyde kontrol sunan bulut hizmeti modelidir. PaaS, uygulama geliştirme ve dağıtma sürecini daha basit ve daha uygun maliyetli hale getirir. SaaS, ekipler arasında işbirliğini ve yazılım uygulamalarına erişimi kolaylaştırır.

IaaS (Infrastructure as a Service) Nedir?

Resim-1

Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) yani Infrastructure as a Service, müşterilere internet üzerinden sanallaştırılmış bilgi işlem kaynakları sağlayan bir bulut bilgi işlem türüdür. Bu kaynaklar arasında sanal makineler, depolama ve ağ iletişimi yer alabilir. IaaS sağlayıcıları, bu kaynakları kullanım başına ödeme esasına göre sunarak müşterilerin kullanımlarını gerektiği gibi artırmasına veya azaltmasına olanak tanır.

IaaS, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Hizmet Olarak Platform (PaaS) ile birlikte bulut bilişimin üç ana kategorisinden biridir. SaaS ve PaaS hizmetlerinin üzerine inşa edildiği temel altyapıyı sağladığı için bulut bilişimin temel katmanı olarak kabul edilir.

IaaS’nin ana avantajlarından biri, müşterilerin altyapılarının bakımını ve yönetimini üçüncü taraf bir sağlayıcıya yaptırmasına izin vermesidir. Kendi fiziksel sunucularına ve depolama sistemlerine yatırım yapmaları ve bakımlarını yapmaları gerekmediği için bu, müşterilerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayabilir.

IaaS sağlayıcıları genellikle sanal makineler (VM’ler), depolama ve ağ iletişimi gibi bir dizi sanallaştırılmış kaynak sunar. Müşteriler bu kaynakları gerektiği gibi yapılandırabilir, özelleştirebilir ve ayrıca yük dengeleme, izleme ve yedekleme gibi ek hizmetlere erişebilir. Popüler IaaS sağlayıcılarından bazıları arasında Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) bulunur.

IaaS’ın Dezavantajları
İşletmelerin IaaS’ı seçmeden önce göz önünde bulundurması gereken bazı dezavantajları da vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Sınırlı Yönetim Yetenekleri
IaaS, sanallaştırılmış kaynaklar sağlar, ancak işletmeler, karmaşık ve zaman alıcı olabilen işletim sistemi, ara katman yazılımı ve uygulama yazılımını yönetmekten ve sürdürmekten hâlâ sorumludur.

2. Güvenlik Endişeleri
IaaS sağlayıcıları altyapının güvenliğini sağlamaktan sorumludur, ancak işletmeler kendi uygulamalarının, verilerinin ve ağlarının güvenliğini sağlamaktan yine de sorumludur ve bu durum, işletme bunları uygun şekilde güvenceye almazsa potansiyel güvenlik açıkları oluşturabilir.

3. Sınırlı Kontrol
IaaS sağlayıcıları, işletmenin platform üzerindeki kontrolünü sınırlayabilen ve sorunları gidermeyi ve teşhis etmeyi zorlaştırabilen temel altyapıyı yönetir.

4. Sınırlı Ölçeklenebilirlik
IaaS sağlayıcıları, depolama ve CPU gibi belirli kaynakları ölçeklendirme yeteneğini sınırlar ve bu, belirli uygulamalar için bir darboğaz haline gelebilir.

5. Sınırlı İşletim Sistemi ve Yazılım Seçimi
IaaS sağlayıcıları, işletim sistemi ve yazılım seçimini sınırlar; bu, bir işletmenin farklı bir işletim sistemi ve yazılım seti tercih etmesi durumunda bir dezavantaj olabilir.

6. Karmaşıklık ve Maliyet
IaaS sağlayıcıları, altyapıyı yönetmenin karmaşıklığını ve maliyetini azaltmaya yardımcı olabilirken, sanallaştırılmış kaynakları yapılandırmak ve sürdürmek ve ayrıca sistemi izlemek ve sorun gidermek yine de karmaşık ve maliyetli olabilir.

7. Sınırlı Sağlayıcı Seçimi
IaaS sağlayıcıları, belirli coğrafi konumlarda sınırlandırılabilir; bu, bir işletmenin belirli bir konumdaki kaynaklara erişmesi gerekiyorsa dezavantaj olabilir.

8. İnternete Bağımlılık
IaaS internet üzerinden teslim edildiğinden internet kesintilerinden ve yavaşlamalardan etkilenebilir, bu da hizmetlerin performansını ve kullanılabilirliğini etkileyebilir.

IaaS Kullanım Örnekleri
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere IaaS için birkaç kullanım durumu vardır:

1. Web ve Uygulama Barındırma
IaaS, web sitelerini, web uygulamalarını ve mobil uygulamaları çalıştırmak için kullanılabilen web ve uygulama sunucularını barındırmak için bir altyapı sağlar. Bu, işletmelerin maliyetleri azaltmasına ve uygulamalarının ölçeklenebilirliğini ve performansını iyileştirmesine yardımcı olur.

2. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği
IaaS, işletmelerin bir felaket veya kesinti durumunda uygulamalarını ve verilerini hızlı bir şekilde kurtarmasını sağlayan bir olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği çözümü sağlar.

3. Büyük Veri ve Analitik
IaaS, IoT cihazlarından, sosyal medyadan ve günlüklerden alınan veriler gibi büyük miktarda veriyi depolamak ve işlemek için kullanılabilir. Bu, işletmelerin içgörü kazanmasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

4. Geliştirme ve Test Ortamları
IaaS, işletmelerin yazılım geliştirme ve test süreçlerinin hız ve kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olabilecek geliştirme ve test ortamları oluşturmak için kullanılabilir.

5. Yedekleme ve Arşivleme
IaaS, işletmelerin verilerini güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde depolamasına ve erişmesine olanak tanıyan yedekleme ve arşivleme çözümleri sağlar.

6. Sanal Masaüstü Altyapısı
IaaS, kullanıcıların masaüstlerine ve uygulamalarına her yerden ve her cihazdan erişmelerini sağlayan sanal masaüstü altyapısı sağlamak için kullanılabilir.

7. Kapsayıcı Yönetimi
IaaS, kapsayıcılı uygulamaların devreye alınmasını ve ölçeklenmesini sağlayan altyapı sağlayabilir; bu, Kubernetes veya Docker kullanılarak yapılabilir.

8. Oyun ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem
IaaS, oyun ve diğer yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için yüksek performanslı bilgi işlem ve depolama kaynakları sağlar.

Genel olarak, IaaS, işletmelerin temel donanıma yatırım yapmak ve bakımını yapmak zorunda kalmadan bilgi işlem kaynaklarına erişmesi ve kullanması için esnek ve uygun maliyetli bir yol sağlar. Özellikle yüksek iş yüküne ve değişken bilgi işlem gereksinimlerine sahip işletmeler için yararlı olan hızlı ölçeklendirme ve kolay yönetim ve bakım sağlar.

PaaS (Platform as a Service) Nedir?

Resim-2

PaaS (Hizmet Olarak Platform) yani Platform as a Service, genellikle bir uygulamanın geliştirilmesi ve başlatılmasıyla ilişkilendirilen altyapıyı oluşturma ve bakımını yapma karmaşıklığı olmadan, kullanıcıların uygulamaları geliştirmesi, çalıştırması ve yönetmesi için bir platform ve ortam sağlayan bir bulut bilgi işlem kategorisidir. Bu, işletim sistemini, ara katman yazılımını, veri tabanını ve web sunucularını içerebilir. PaaS sağlayıcılarına örnek olarak AWS Elastic Beanstalk, Heroku ve Google App Engine verilebilir.

PaaS’ın Dezavantajları
İşletmelerin PaaS’ı seçmeden önce göz önünde bulundurması gereken bazı dezavantajları da vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Sınırlı Esneklik
PaaS temel olarak, belirli gereksinimleri karşılamak için platformu özelleştirmeyi ve genişletmeyi zorlaştırabilecek, önceden yapılandırılmış sınırlı sayıda hizmet ve araç sunar.

2. Vendor Lock-in
PaaS sağlayıcıları genellikle tescilli teknoloji kullanır ve bu, işletmelerin sağlayıcıları değiştirmeyi seçmesi durumunda uygulamaları ve verileri başka bir platforma taşımasını zorlaştırabilir.

3. Sınırlı Kontrol
PaaS sağlayıcıları, işletmenin platform üzerindeki kontrolünü sınırlayabilen ve sorunları gidermeyi ve teşhis etmeyi zorlaştırabilen temel altyapıyı yönetir.

4. Şeffaflık Eksikliği
PaaS sağlayıcıları, platformun ve altta yatan altyapının yönetiminde ve bakımında şeffaflık eksikliğine sahip olabilir, bu da işletmelerin uygulamalarının nasıl performans gösterdiğini ve bunları nasıl optimize edeceklerini anlamalarını zorlaştırabilir.

5. Güvenlik Endişeleri
PaaS sağlayıcıları platformun güvenliğini sağlamaktan sorumlu olsa da, ancak işletmeler yine de kendi uygulamalarının ve verilerinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. İşletme uygulamalarını ve verilerini düzgün bir şekilde güvence altına almazsa, bu durum potansiyel güvenlik açıkları oluşturabilir.

6. Sınırlı Ölçeklendirme Yeteneği
PaaS sağlayıcıları, depolama ve CPU gibi belirli kaynakları ölçeklendirme yeteneğini sınırlar ve bu, belirli uygulamalar için bir darboğaz haline gelebilir.

7. Sınırlı Programlama Dili Seçimi
PaaS sağlayıcıları, programlama dilleri ve çerçeveleri seçimini sınırlar; bu, bir işletmenin farklı bir dil veya çerçeve kümesini tercih etmesi durumunda bir dezavantaj olabilir.

PaaS Kullanım Örnekleri
PaaS için aşağıdakiler dahil birkaç kullanım durumu vardır:

1. Web ve mobil uygulama geliştirme
PaaS, geliştiricilerin web ve mobil uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturması, test etmesi ve dağıtması için bir platform sağlar. Ayrıca, üretim düzeyinde bir uygulama çalıştırmak için gerekli olan ölçeklenebilirlik, güvenlik ve izleme yetenekleri sağlar.

2. İş süreci otomasyonu
PaaS, müşteri kabulü, sipariş işleme ve faturalama gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılabilir. Bu, işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve hataları azaltmasına yardımcı olabilir.

3. Büyük veri
PaaS, IoT cihazları, sosyal medya ve günlükler gibi büyük miktarda veriyi işlemek ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu, işletmelerin içgörü kazanmasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olabilir.

4. Entegrasyon ve API yönetimi
PaaS; CRM, ERP ve e-ticaret sistemleri gibi farklı sistem ve uygulamaları entegre etmek için kullanılabilir. İşletmelerin yeni gelir akışları oluşturmasına yardımcı olabilecek API’leri yönetmek için de kullanılabilir.

5. Mikro hizmetler
PaaS, mikro hizmet mimarisini uygulamak için çok uygundur, hizmetleri geliştirmek, dağıtmak ve ölçeklendirmek için esnek bir platform sunar ve daha hızlı geliştirme döngüleri ile daha kolay ölçeklendirme ve bakım sağlar.

Genel olarak PaaS, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, verimliliği artırmasına ve uygulamalarının ve hizmetlerinin geliştirme ve devreye alma hızını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

SaaS (Software as a Service) Nedir?

Resim-3

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) yani Software as a Service, üçüncü taraf bir sağlayıcının yazılım uygulamalarını barındırdığı, yönettiği ve bunları internet üzerinden müşterilere sunduğu bir yazılım dağıtım modelidir. SaaS ile müşteriler, yazılımı kendi sunucularına veya kişisel bilgisayarlarına yüklemeye veya sürdürmeye gerek kalmadan bir web tarayıcısı aracılığıyla yazılıma erişebilir ve kullanabilir.

SaaS, Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) ve Hizmet Olarak Platform (PaaS) ile birlikte bulut bilişimin üç ana kategorisinden biridir. SaaS, bu modellerin en yaygın kullanılan olanıdır. Genellikle iş yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve insan kaynakları yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için kullanılır.

SaaS sağlayıcıları genellikle yazılımın bakımını, güncellemelerini ve güvenliğini üstlenir ve bu da geleneksel yazılım modellerine kıyasla müşterilerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. SaaS, genellikle müşterilerin bir kerelik lisans için ödeme yapmak yerine yazılıma erişmek için aylık veya yıllık ücret ödediği abonelik tabanlı bir modeldir.

SaaS, geleneksel yazılım modellerinden daha uygun maliyetli olabileceği için küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında popülerdir. Müşteriler genellikle kullanımlarını gerektiği gibi artırıp azaltabildikleri ve internet erişimi olan her yerden erişilebildikleri için daha esnek de olabilir.

SaaS’ın Dezavantajları
İşletmelerin SaaS’ı seçmeden önce göz önünde bulundurması gereken bazı dezavantajları da vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Sınırlı Özelleştirme
SaaS, temel olarak, yazılımın belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirilmesini zorlaştırabilen, önceden yapılandırılmış sınırlı sayıda özellik ve işlev sunar.

2. Satıcıya Kilitlenme
Hizmet Olarak Sunulan Yazılım sağlayıcıları genellikle, işletme sağlayıcıları değiştirmeyi seçerse uygulamaları ve verileri başka bir platforma taşımayı zorlaştırabilen tescilli teknoloji kullanır.

3. Sınırlı Kontrol
SaaS sağlayıcıları, işletmenin platform üzerindeki kontrolünü sınırlayabilen ve sorunları gidermeyi ve teşhis etmeyi zorlaştırabilen temel altyapıyı ve yazılımı yönetir.

4. Güvenlik Endişeleri
SaaS sağlayıcıları yazılımın ve altyapının güvenliğini sağlamaktan sorumludur, ancak işletmeler yine de kendi verilerini güvence altına almaktan sorumludur ve bu durum, işletme verilerini uygun şekilde güvenceye almazsa potansiyel güvenlik açıkları oluşturabilir.

5. Sınırlı Ölçeklenebilirlik
SaaS sağlayıcıları, depolama ve CPU gibi belirli kaynakları ölçeklendirme yeteneğini sınırlar ve bu, belirli uygulamalar için bir darboğaz haline gelebilir.

6. Sınırlı Yazılım Seçimi
SaaS sağlayıcıları, yazılım seçimini sınırlar; bu, bir işletmenin farklı bir yazılım setini tercih etmesi durumunda dezavantaj olabilir.

7. İnternet Bağımlılığı
SaaS internet üzerinden teslim edildiğinden, servislerin performansını ve kullanılabilirliğini etkileyebilecek internet kesintilerinden ve yavaşlamalardan etkilenebilir.

8. Sınırlı Entegrasyon Yetenekleri
SaaS sağlayıcıları, diğer sistemlerle entegrasyonu desteklemeyebilir veya karmaşıklığı ve maliyetleri artırabilen ayrı bir entegrasyon platformu gerektirebilir.

9. Sınırlı Veri Sahipliği
Hizmet sözleşmesine bağlı olarak, bir işletme SaaS çözümü kullanılarak oluşturulan ve depolanan verilere sahip olmayabilir; bu, bir işletmenin gelecekte bu verileri başka amaçlar için kullanmak istemesi durumunda bir dezavantaj olabilir.

10. Sınırlı Veri Kontrolü
İşletmeler, SaaS sistemlerinde depolanan veri yedekleme, arşivleme ve kurtarma gibi veriler üzerinde sınırlı kontrole sahip olabilir.

SaaS Kullanım Örnekleri
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere SaaS için birkaç kullanım durumu vardır:

1. İş Üretkenliği
SaaS, e-posta, takvim, belge yönetimi ve proje yönetimi gibi çok çeşitli iş üretkenliği araçları sağlar. Bu araçlar, işletmelerin işbirliğini ve üretkenliği artırmasına yardımcı olur.

2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
SaaS, işletmelerin müşteri etkileşimlerini ve verilerini yönetmelerine, satışları takip etmelerine ve müşteri hizmetlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilecek CRM çözümleri sunar.

3. İnsan Kaynakları Yönetimi
SaaS, işe alma ve bordro gibi insan kaynakları işlevlerini yönetmek için kullanılabilir.

4. Muhasebe ve Mali Yönetim
SaaS, faturalama, gider takibi ve mali raporlama gibi muhasebe ve mali yönetim çözümleri sağlar.

5. E-ticaret
SaaS, envanter yönetiminden müşteri yönetimine ve analitiğe kadar bir çevrimiçi mağaza kurmak ve yönetmek için kullanılabilir.

6. Bulut Yedekleme ve Dosya Paylaşımı
SaaS, kullanıcıların dosyaları herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan depolamasına, paylaşmasına ve erişmesine olanak tanıyan bulut tabanlı yedekleme ve dosya paylaşım hizmetleri sunabilir.

7. İletişim ve Video Konferans
SaaS, son yıllarda uzaktan iletişim ve işbirliğini mümkün kılmak için Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi hizmetlerle yaygın bir şekilde benimsenmiştir.

8. Pazarlama ve Analitik
SaaS, müşteri davranışını izlemek ve kampanyaların etkinliğini ölçmek için pazarlama otomasyonu araçları ve analitiği sağlayabilir.

Genel olarak SaaS, işletmelere altyapı ve yazılıma yatırım yapmak ve bunları sürdürmek zorunda kalmadan yazılım uygulamalarına erişmeleri ve bunları kullanmaları için uygun maliyetli ve esnek bir çözüm sağlar.

IaaS, PaaS, SaaS Aralarındaki Farklar Nelerdir?
Aşağıdaki tabloda, IaaS, PaaS ve SaaS arasındaki farkları görebilirsiniz:

IaaS PaaS SaaS
Bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları Geliştirme ve dağıtım ortamları Bulut tabanlı uygulamalar
Bir pano veya API aracılığıyla erişim Web üzerinden erişim Bir tarayıcı veya uygulama aracılığıyla erişim
Kullandıkça öde temelinde sunulur Kullandıkça öde esasına göre kullanılır Ücretsiz olarak, abonelik temelinde veya satın alınabilir
Ağ mimarları ve BT yöneticileri Yazılım geliştiriciler Son kullanıcılar

Özetlemek gerekirse, IaaS modeli, işletmelerin hizmetlerini barındırmak, oluşturmak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kaynaklarını sunar. PaaS modeli, geliştiricilerin uygulama oluşturması ve dağıtması için bir ortam sağlar. SaaS modeli, internet üzerinden kullanıcılara ve işletmelere yazılım sunar.

Her bulut hizmet modeli, işletmelere farklı özellikler ve avantajlar sağlar. Bu nedenle bu üç bulut hizmet modeli şirketler bünyesinde sıklıkla eş zamanlı olarak kullanılır. IaaS ile ilgili olarak, şirketlerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre seçebilecekleri farklı bulut türleri vardır.

IaaS, PaaS ve SaaS Örnekleri
Aşağıda bazı IaaS, PaaS ve SaaS örneklerini bulabilirsiniz:

IaaS
Stackscale
Amazon Web Services
Google Cloud
VMware
Microsoft Azure
OVH
Rackspace

PaaS
Heroku
Google App Engine
OpenShift
Apache Stratos
Flynn
Cloud Foundry

SaaS
Acumbamail
Salesforce
Gmail
Google Drive
Dropbox
Slack
Trello
GoToMeeting