Bir sistem yöneticisi için; sunucu üzerindeki disk performansı ve verilerin korunması büyük önem arz etmektedir. Kullanmakta olduğunuz uygulamanın türüne bağlı olarak okuma veya yazma performansının hızlı olmasının gerekeceği durumların da yanı sıra depolama alanının büyüklüğü de önem arz etmektedir. RAID yapılandırması da bu yüzden önemlidir. Idrac Dell sunucularına uzaktan erişim denetleyicisidir.

İdrac sayfamızdan Username ve Password yazarak giriş yapıyoruz. Varsayılan olarak gelen idrac bilgileri Username: root Password: calvin ‘dir.

Resim 1

Overview > Storage > Virtual Disk tıklayıp , raid konfigürasyonunu yapmaya başlıyoruz.

Resim 2

Create Virtual Disk sayfasından Settings > Layout bölümünden tek diskimiz olduğu için Raid 0 seçiyoruz.

Settings > Name bölümünden Raid konfigürasyonuna bir isim veriyoruz. Create Virtual Disk tıklayıp raid konfigürasyonumuzu oluşturmuş oluyoruz.

RAID 0 sunucunun performansını geliştirmek için kullanılır. ‘’Disk bölüştürme’’ olarak da bilinir. RAID 0 kullanımında veri birçok diskin üzerine yazılır. Bu da bilgisayarın bir yerine birden fazla disk ile çalıştığı ve performansının arttığı anlamına gelir. Çünkü birden fazla sürücü veriyi okur, işler ve disk girdi / çıktısını geliştirir. En azından iki diske ihtiyaç duyar. Hem yazılım hem de donanım RAID, birçok kontrolör gibi RAID 0’ı destekler. Olumsuz tarafı ise hata toleransının olmamasıdır. Eğer disklerden biri bile bozulursa bütün sıralama bozulur ve büyük ihtimal veri kaybı olur veya bozulma artar.

RAID 1 hata toleransı konfigürasyonu olan disk ikizleme olarak bilinir. RAID 1 ile veri sorunsuz bir şekilde ve devamlı olarak bir diskten diğerine kopyalanır ve böylece replika ya da ikiz yapı sağlanmış olur. Eğer bir tane disk bozulursa diğeri çalışmaya devam edebilir. Bu hata toleransını kullanmanın en kolay yoludur ve aynı zamanda düşük maliyetlidir.

RAID 2 RAID 5’e benzer ama ikizleme ile disk bölüştürme yerine, bölüştürme bit seviyesinde gerçekleşir. RAID 2 nadiren kullanılır çünkü uygulamak için maliyeti genel olarak yüksektir ve bazı disk girdi ve çıktı operasyonlarında zayıf performans gösterir.

RAID 3 de RAID 5’e benzer ama bu çözüm özelleştirilmiş bir eşlik sürücüsü gerektirir. RAID 3 fazlaca uzmanlaşmış veri tabanı veya işleme çevreleri haricinde nadiren kullanılır.

RAID 4 disk bölüştürmesinin RAID 3’te olduğu gibi bit seviyesi yerine byte seviyesinde olduğu konfigürasyondur.

RAID 5 işletme sunucuları ve işletme NAS cihazları için en yaygın olan RAID konfigürasyonudur. Bu RAID seviyesi RAID 1’den yani ikizlemeden daha iyi bir performans sağlar. RAID 5 ile veri, üç veya daha fazla diske bölüştürülür. Eğer bir disk hata verirse veya arıza vermeye başlarsa veri bu dağıtılmış veri ve eşlik bloğundan otomatik ve sorunsuz bir şekilde tekrar yaratılır. Temel olarak sistem, siz bozulan sürücüyü değiştirene kadar, bir diskle bile olsa çalışmaya devam eder.

RAID 6 işletmelerde oldukça yaygın olarak kullanılır. RAID 5 ile neredeyse aynıdır ama RAID 6 daha dayanıklı bir çözümdür. Çünkü RAID 5’e göre birden çok eşlik bloğu kullanır. İki diskiniz ölür ama sizin sisteminiz hala çalışmaya devam eder.

RAID 7 artık piyasada olmayan bir kurum tarafından sahiplenmiş tescilli bir RAID seviyesidir.

RAID 10 RAID 1 ve 0’ın bir kombinasyonudur. Genel olarak RAID 1+0 olarak ifade edilir. RAID 1’in ikizlemesi ile RAID 0’ın bölümlemesini kombine eder.RAID 10, bir donanım veya yazılım olarak uygulanabilir ama yazılım olarak kullanılmaya çalışıldığında performans avantajları kaybolmaktadır.

Resim 3

Başarılı bir şekilde raid konfigürasyonu yapıldığı bilgilendirmektedir.

Resim 4

Virtual Disks > Health and Properties sayfasında da oluşturulan raid konfigürasyonu gözükmektedir.

Resim 5