RHEL8.X sürümünün Root Şifresini kısaca kırmayı anlatacağım.

Linux sisteminiz şu anda çalışıyorsa, yeniden başlatalım, Önyükleme menüsünde, ilk önyükleme girişini düzenlemek için ‘e’ tuşuna basalım.

Resim-1

Linux satırının altında < ctrl+e > tuşlarına basarak satırın sonuna gidin ve ” ro crash ” i silin, ardından aşağıdaki gibi görünmesi için ” rd.break ” ekleyelim.

Resim-2

Bittiğinde, sistemi başlatmak için < Ctrl-x > tuşlarına basalım.

Resim-3

Sistemin root rw flag yeniden bağlamanız gerekecektir. Aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

mount -o remount,rw /sysroot

Dizine geçip /sysrootve kök şifresini sıfırlayabilirsiniz.

chroot /sysroot

Komutu kullanarak RHEL 8’de root parolasını sıfırlayabilirsiniz. “passwd”

passwd

Girmek istediğiniz parola ve istendiğinde onaylamınız gerekmektedir. Bir kere şifre ayarlandıysa, yeniden başlatma sırasında Linux yeniden etiketlemeyi etkinleştirip ve konsoldan çıkmanız gerekmektedir.

touch /.autorelabel
exit
exit

Resim-4