ManageIQ açık kaynaklı bir bulut yönetim platformudur. Red Hat tarafından 2014 yılında bir topluluk projesi olarak kurulmuştur ve CloudForms ürününün temelini oluşturmaktadır. Çeşitli sanallaştırma, özel bulut, genel bulut, kapsayıcılar ve yazılım tanımlı ağ teknolojilerinin merkezi yönetimini sağlar.

ManageIQ aşağıdaki özellikleri sunmaktadır,

BT hizmetlerinin, kullanıcılara yeni bir sanal makine sağlama gibi otomatik hizmetleri seçebilecekleri bir katalog sunmalarını sağlayan self servis hizmeti,
Bir BT departmanının belirli uyum politikalarını uygulamasına izin veren uyumluluk uygulaması,
BT personelinin, örneğin doğru boyutlandırma ve kapasite planlaması kullanarak, bir ortamın kaynak kullanımını optimize etmesine olanak tanıyan optimizasyon.

ManageIQ sağlayıcılara API’leri aracılığıyla bağlanmaktadır.

Yapılandırılan her sağlayıcı için ManageIQ, envanteri sürekli keşfedecektir. Envanter türü sağlayıcıya bağlıdır, örneğin VMware vSphere durumunda sanal makineler, hipervizörler ve diğer ilgili öğeler olacaktır. Ayrıca, öğeler arasındaki ilişkileri keşfedecek, örneğin bir sanal makinenin bir hipervizörde çalıştığı ve olayları dinleyeceği gibi, Ortamdaki bir değişikliği gösteren belirli olaylar, envanterin tamamen veya kısmen yenilenmesine neden olmaktadır. Nihai sonuç, sağlayıcının yönettiği orijinal envantere göre neredeyse anında güncel olan envanterin bir aynasıdır.

Bunu yapacak şekilde yapılandırılırsa, ManageIQ, keşfedilen envanterdeki CPU ve bellek kullanımı gibi metrikleri de yakalamaktadır.