Host devices (devices connected over a network) ana belleklerinde bulunan verileri CPU ve işletim sisteminin müdahalesi olmadan read ve write sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Özetle, belirli bir ağ kartı türü kullanılarak bir ağ üzerinden bağlanan bilgisayarlar , aynı anda ana belleklerine veri okuyup yazarken uzaktaki sistem işlemcilerini ve işletim sistemini atlayabilir.

RDMA teknolojisi, performans odaklı ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzersiz satış noktası, bellek düzeyine aktarırken düşük gecikme süresidir. Bu mümkündür, çünkü veri aktarım işlevi, Ana Kanal Bağdaştırıcısı (HCA) olarak da bilinen özel olarak tasarlanmış bir ağ bağdaştırıcısı donanımına yüklenmiştir.

Uygulamaların belleğiyle doğrudan etkileşime girebilir. Bu, ağ veri aktarımının herhangi bir CPU döngüsü tüketmeden gerçekleşmesine neden olur, böylece ağa bağlı bilgisayarlar arasında daha düşük gecikme süresi ve CPU kullanımıyla veri taşımak için daha verimli ve daha hızlı bir yol sağlar.

Resim-1

Resim-2

Paravirtual RDMA Nedir?

vSphere’ta tanıtılan, standart RDMA API’sini destekleyen bir PCIe sanal NIC’ye sahip VM’ler, PVRDMA teknolojisinden yararlanabilir. Paravirtual RDMA’dan yararlanmak için VM’lerin aynı dağıtılmış sanal switch’e bağlı olması gerekir. Paravirtual RDMA özellikli VM’ler arasındaki iletişim yöntemi, aşağıdaki senaryolara göre otomatik olarak seçilmektedir.

vSphere 7 ile beraber sunulan Paravirtual RDMA özellikli VM’ler artık yerel uç noktalarla iletişim kurabilir. Yerel uç noktalar, PVRDMA adaptör türünü kullanmayan (non-PVRDMA endpoints) depolama dizileri gibi RDMA özellikli cihazlardır. vMotion bu sürüm için desteklenmemektedir.

ESXi host PVRDMA ad alanı desteğine sahip olmalıdır.

ESXi ad alanları, Tanzu/Tanzu Kubernetes Grid ad alanlarıyla vSphere ile karıştırılmamalıdır. vSphere 7.0’dan önceki sürümlerde, PVRDMA, bir sanal makine, onu bir fiziksel ana bilgisayar sunucusundan diğerine taşımak için vMotion kullanımını takiben çalışmaya devam ettiğinde, fiziksel bir kaynağın aynı genel tanımlayıcı ile ayrılabilmesini garanti etmek için temel donanımdaki genel kaynak tanımlayıcılarını sanallaştırdı.Bunu yapmak için PVRDMA, bir kaynak oluştururken eşlere sanaldan fiziksele kaynak tanımlayıcı converter’ları dağıttı.Bu, çok sayıda kaynak oluştururken önemli olabilecek ek yüke neden oldu. PVRDMA birden vererek önler bu ek giderlerini ad alanlarına VM’lerini tanımlayıcıların atanmasını koordine etmeden bir arada var olurlar. Her VM’ye , RDMA donanımında yalıtılmış bir tanımlayıcı ad alanı atanır, böylece herhangi bir VM, tanımlayıcılarını diğer sanal makinelerle çakışmadan aynı aralıkta seçebilir. Fiziksel kaynak tanımlayıcı artık vMotion’dan sonra bile değişmez, bu nedenle sanaldan fiziksel kaynağa tanımlayıcı çevirileri artık gerekli değildir.
Guest işletim sistemi, RDMA ad alanları için çekirdek ve kullanıcı düzeyinde desteğe sahip olmalıdır .