VMware Aria Hub , VMware Cloud Yönetimi hizmetlerindeki verileri birleştiren bir platformdur. VMware Aria Hub , bu verileri birleştirerek hybrid ve multi-cloud altyapınıza ve bu altyapı üzerinde çalışan application ilişkin görünürlük sağlamaktadır. Application- merkezli bir hizmet olarak VMware Aria Hub , application bulma sürecini otomatikleştirir ve ardından size uygulamaları iyileştirmeniz ve durumlarını izlemeniz için araçlar sunmaktadır. VMware Aria Hub’ın entegre yönetim, izleme ve sorun giderme özelliklerini kullanmak için vRealize Cloud Universal Enterprise Plus lisansınızın olması gerekmektedir.

Resim-1

VMware Aria Hub’ın bu sistemlerden veri toplayabilmesi için cloud sağlayıcılarınızı veri kaynağı olarak bağlarsınız. Toplanan veriler, VMware Aria Graph veritabanında saklanır, böylece VMware Aria Hub , keşfedilen cloud varlıklarınızı hem VMware Aria Hub içinde benzersiz bir şekilde hem de diğer VMware Aria hizmetlerinizle entegrasyonları kullanarak yönetebilir. Yönetim ve izlemeyi kolaylaştırmak için VMware Aria Hub , VMware Cloud bildirimlerini, vRealize Network Insight Cloud olaylarını ve vRealize Operations Cloud uyarılarını toplamaktadır.

VMware Aria Hub’ı en çok kullanılan özellikleri,

• Maliyet
• Güvenlik ve Uyumluluk
• Altyapı kullanılabilirliği
• Altyapı performansı’dır.

VMware Aria Hub giriş yapalım, Business Insights panel üzerinden ağ trafiğini, barındırma maliyetlerini, kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığını ve envanter yönetimini görmek için sağ alt tarafta bulunan “The Inventory Mgmt application has high risk configuration violations that have been detected” tıklayalım.

Resim-2

Inventory Mgmt application bölümünde performans, cost ve birçok değeri görebilirsiniz.

Resim-3

Örneğin Key Mertics’de Availability durumun da bizlere grafik olarak göstermektedir.

Resim-4

Herhangi bir cluster’ı, uygulamayı seçtiğimizde key metrics altından performans durumunu cost metrics de görebilirsiniz.

Resim-5

TMC Attach Policy, Aria Guardrails kod sürekli uygulama ilkesi olarak çalışmaktadır. Örneğin AWS’deki e-ticaret üye hesabında yapılan ihlallerin listesini göstermektedir.

Resim-7

Exploere bölümünde genel envanter altyapı bilgilerimizi getirmektedir. Örnek vCenter’a kaç cluster bağlı, buna bağlı host’lar, hangi host üzerinde çalışan vm’ler gibi tüm altyapıyı görebilirsiniz.

Resim-8

Total cost 3 yıllık bizlere TCO dahi, kullanım ve saving maliyetlerini de çıkarmaktadır.

Resim-9

VMware Aria Migration, toplam sahip olma maliyeti analizi, sizing, planlama ve iş yüklerinin cloud’a taşınmasını sağlayan bir hizmettir. Sanal Makineleri AWS’de VMware Cloud’a geçirmek için VMware Aria Migration’ı kullanarak adım adım taşıyabilirsiniz.

Resim-10

Migration için planlar oluşturabilirsiniz.

Resim-11

Plan dahilinde bizlere akış diyagramı çıkarmış olacaktır.

Resim-12

Gün sonunda dashboard ekranımızda cloud ortamında çalışan tüm uygulamalarımızı, lokasyonları, saving, cost  ve performans değerlerini görebileceğiz.

Resim-13