Tenant VMware Cloud Director’da VM replikaları oluşturmasına izin vermek için SP’nin bu tenant için belirli türde bir tenant hesabı (bir VMware Cloud Director tenant hesabı) kaydetmesi gerekir. SP, bir VMware Cloud Director tenant hesabını kaydettirdiğinde, SP, tenant Veeam Backup & Replication’dan Cloud Director kuruluş kaynaklarına erişmesine izin verir. Bu tür bir hesaba replication kaynakları sağlamak için SP, hesabın özelliklerinde, tenant bulut host olarak kullanabileceği bir kuruluş ve kuruluş VDC’lerini seçer. Bu, replication kaynaklarının tenant donanım planları aracılığıyla sağlandığı bağımsız bir tenant hesabına yönelik benzer senaryoyla çelişir.

Kayıtlı bir VMware Cloud Director tenant hesabına sahip tenant, Cloud Director’da kuruluşa tahsis edilen kuruluş VDC’lerine erişebilir. Tenant, bu kuruluş VDC’lerini VM replikaları için bulut host olarak kullanabilir. VMware Cloud Director hesapları olmayan tenant, SP’nin Cloud Director kaynaklarını kullanan bulut host VM replikaları oluşturamaz.

Bir VMware Cloud Director tenant hesabı yalnızca bir VMware Cloud Director kuruluşunun kaynaklarını kullanabilir. SP, tenant aynı kuruluşun bir veya daha fazla kuruluş VDC’sini tahsis edebilir.

Kayıtlı bir VMware Cloud Director tenant hesabına sahip tenant, kuruluşta yönetici haklarına sahip kuruluş kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini kullanarak yedekleme konsolundaki SP’ye bağlanır. SP’nin bu kullanıcı hesabını önceden VMware Cloud Director’daki kuruluşun özelliklerinde oluşturması gerekir. Hesabın aşağıdaki izinlere sahip olması gerekir:

General: Administrator Control
General: Administrator View
Group / User: View

Resim-1

VMware Cloud Director Tenant Hesapları için Cloud Storage

SP, replikasyon kaynaklarının yanı sıra yedekleme kaynaklarını da bir VMware Cloud Director tenant hesabına tahsis edebilir. Bu türdeki hesaplar için  bağımsız kiracı hesaplarıyla aynıdır.

VMware Cloud Director Tenant Hesapları için Alt Tenant Hesapları

VMware Cloud Director tenant hesabı için alt tenant hesabı oluşturma süreci, bağımsız tenant hesabı için aynı sürece benzer. Tek fark, SP’nin yeni bir hesap oluşturmak yerine VMware Cloud Director’da yapılandırılan kuruluş kullanıcı hesaplarından seçim yapmasıdır. Bir alt tenant hesabı oluşturmak için SP, kuruluşta yönetici hakları verilmeyen herhangi bir kuruluş kullanıcı hesabını kullanabilir.

Kaynak adresten alınmıştır. Teşekkür ederiz.