TCO; yaygın olarak işletme maliyeti olarak bilinen bir varlığın toplam sahip olma maliyetidir. Bu gösterge, hem satın alma, faiz, kira, artık değer gibi sabit maliyetleri hem de makinenizin kullanımıyla bağlantılı değişken maliyetleri dikkate alır.

Ekonomik değeri göstermek her zaman bir zorluk olabilir, özellikle de daha büyük bir işletme çapında dönüşüm projesinin bir parçası olarak altyapı modernizasyonuna yapılan yatırımları gerekçelendirmeniz gerektiğinde. Bir proje başlamadan önce mali faydaları tahmin etmeye çalışırken, ki bu daha da zordur,  tipik olarak bu tür maliyet gerekçelerinin en zor olduğu zamandır. Çoğu TCO aracının sahip olduğu en büyük boşluk, gerçek müşteri verilerine dayanmamalarıdır. Sonuç olarak, modelden elde edilen sonraki tüm toplam sahip olma maliyeti (TCO) sonuçları, gerçekte temellendirilmedikleri için kolayca indirgenebilir.

Resim 1

VMware Cloud Foundation TCO Calculator, VMware müşteri ortalamalarına dayalı tasarruf tahminleri sağlarken, model müşterilerin mevcut VMware ürünlerini (örneğin, VMware vSphere®, VMware NSX®, vb.) tam entegre VMware Cloud Foundation tam yığın HCI çözümüdür.

What industry best describes your business, bölümünde bulunduğunuz sektörü seçelim.

Current vSphere Deployment, burada ise toplam ESXi sunucu sayımızı ve sanal makinalarımızın sayısını yazalım.

What are your core IT Initiatives, hangi ortamınızın için ise buradan işaretleyebilir, belirtmekte istemeyebilirsiniz.

Company Information, şirket bilgilerimizi bu bölümden doldurduktan sonra  “GET RESULTS” tıklayıp sonucu elde etmiş oluyoruz.
Resim  2

Hemen buradan sizde hesap yapabilir ve ücretsiz rapor olarak çıktısını alabilirsiniz.

VMware bilgi işlem sanallaştırma modelleri, 3.600 adede kadar host ve dağıtılan 53.000 adede kadar sanal makina olarak temsil etmektedir. VMware Cloud Foundation ile öncesi ve sonrası senaryoları karşılaştıran birleşik Sermaye ve Operasyonel maliyet tasarruflarının 3 yıllık bir tahmin sizlere sunmaktadır.

Resim 3