Greenplum, işletmelerin veri kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için tasarlanmış birleşik bir analiz ve yapay zeka (AI) platformudur. İster yapılandırılmış veri, ister yarı yapılandırılmış veri veya yapılandırılmamış veri olsun, Greenplum tartışmasız “tek gerçek kaynak” olarak hizmet veren ve artık paralel vektör işleme desteği aracılığıyla en son LLM yaklaşımlarıyla entegre olan tek bir platform sağlar.

Resim-1

VMware Greenplum’un temelinde, iş zekası (BI) ve yapay zeka yeteneklerinin kusursuz entegrasyonunun temelini oluşturan açık kaynaklı bir PostgreSQL temeli bulunur. Çeşitli araç ve teknolojilerin birleşik bir platformda bu benzersiz birleşimi, kuruluşlara karmaşık zorlukların üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelme yeteneği kazandırır; üstelik tümü SQL veritabanının tanıdık arayüzünden yapılır.

(OLTP) işlem geçmişleriyle birleştirmeniz ve ardından bu içgörüleri eyleme dönüştürülebilir iş önerilerine dönüştürmeniz gereken bir senaryo hayal edin. Daha önce çeşitli veri silolarını ve farklı araçları içeren bu çok yönlü görev, artık Greenplum platformunda sorunsuz bir şekilde yürütülebiliyor.

BI’dan AI’ya kusursuz bir yolculuk
Greenplum’un dikkate değer özelliklerinden biri, veri analitiği ile yapay zeka gereksinimlerini birleştirme kapasitesi ve böylece iş zekasından yapay zeka uygulamalarına sorunsuz geçişi kolaylaştırmasıdır. Bu geçiş, ister küçük veri kümeleriyle, ister petabayt ölçeğindeki geniş veri ekosistemleriyle ilgileniyor olun, herhangi bir ölçekte gerçekleşebilir.

Greenplum‘un çok yönlülüğü, sürekli değişen veri ortamına uyum sağlama yeteneğiyle daha da artmaktadır. Verilerin hacmi ve çeşitliliği artmaya devam ettikçe ve yeni analitik teknikler ortaya çıktıkça, VMware Greenplum da buna paralel olarak gelişiyor. Bu, kuruluşların veriye dayalı karar alma süreçlerinde ön sıralarda yer almasına ve sürekli olarak yeni içgörülerin ve fırsatların kilidini açmasına yardımcı olur.

Resim-2

VMware Greenplum’un Faydaları
VMware Greenplum’un kuruluşa sağladığı pek çok avantaj dört temel alana ayrılabilir: esneklik, hız ve ölçek, üretkenlik ve dayanıklılık.

Esneklik
Altyapı çok yönlülüğü: VMware Greenplum, dağıtımda olağanüstü esneklik sunarak onu çeşitli altyapı türleriyle uyumlu hale getirir.  Bu, kuruluşların performans veya verimlilikten ödün vermeden ihtiyaçlarına en uygun altyapıyı seçebilecekleri anlamına gelir.

Özel optimizasyonlar: Greenplum, farklı altyapı kurulumlarına sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak dağıtım karmaşıklığını azaltan özel referans mimarisi sağlar.

Hız ve Ölçek
Veritabanı içi analitik: Greenplum’un veritabanı içi analitik yetenekleri, içgörü elde etme süresini önemli ölçüde hızlandırır. Bu özellik, veri analistlerinin ve bilim adamlarının karmaşık analizleri doğrudan veritabanı içinde gerçekleştirebileceği ve zaman alıcı veri aktarımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceği anlamına gelir.

Petabayt ölçeğinde veri işleme: Greenplum, petabayt düzeyinde bile çok büyük miktarda veriyi işleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, kuruluşların geniş veri kümelerini verimli bir şekilde analiz edip yönetebilmesini ve en büyük veri havuzlarından içgörülerin kilidini açmasını sağlar.

Verimlilik
Veri çeşitliliği: Greenplum, çeşitli veri türlerini tek bir platformda yönetme konusunda uzmandır. Metin, görseller, videolar, vektörler, coğrafi bilgiler, grafikler ve ses verileri dahil olmak üzere yapılandırılmış verileri sorunsuz bir şekilde işler. Bu çok yönlülük, kuruluşların veri kaynaklarını birleştirmesine olanak tanıyarak, verilerin depolandığı yerden analiz edilmesini kolaylaştırır.

Veri erişilebilirliği: Greenplum’un çeşitli formatlardaki ve farklı kaynaklardan gelen verileri işleme ve analiz etme yeteneği, birden fazla kaynaktan gelen verileri ön işlemek ve entegre etmek için gereken zamanı ve çabayı azaltarak üretkenliği artırır.

Dayanıklılık
Kanıtlanmış temel: Greenplum, zaman içinde test edilmiş ve kanıtlanmış bir veritabanı platformu olan açık kaynaklı PostgreSQL’in temeli üzerine kurulmuştur. Bu, kritik görev uygulamaları ve veri iş yükleri için güvenilirliği ve kararlılığı artırır.

Gelişmiş güvenlik: Greenplum, kuruluşların verilerini korumalarına yardımcı olan gelişmiş güvenlik özellikleri içerir. Buna kimlik doğrulama mekanizmaları, şifreleme seçenekleri ve erişim kontrolü dahildir.

Felaket kurtarma: Uzaktan felaket kurtarma gibi özelliklerle Greenplum, veri yedekleme ve kurtarma mekanizmaları sağlayarak bir felaket durumunda kesinti süresini ve veri kaybını en aza indirir.

Resim-3

Kolaylaştırılmış Veri Bilimi Operasyonları

VMware Greenplum 7, doğası gereği güvenli, olgun ve esnek bir SQL tabanlı çevrimiçi analitik işleme (OLAP) platformu oluşturma ve geliştirme konusundaki kararlılığımızın somut örneğidir. Bu yenilikçi platform, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış çeşitli veri türleri için son teknoloji kaynak yönetimi ve gelişmiş analitik yeteneklerine vurgu yaparak bir dizi geliştirme ve ekleme sunar.

VMware Greenplum 7, kesintisiz veri ölçeklenebilirliği, multi iş yükünün yönetimi ve dağıtım esnekliği konularında birçok önemli gelişmeye öncülük ediyor.

Resim-4

VMware Greenplum 7’de sunulan güçlü yeni özelliklere göz atalım;

Açık kaynak ve PostgreSQL 12’den türetme: Açık kaynak temeline dayanan VMware Greenplum 7, modern PostgreSQL sürümünün özelliklerini, güvenilirliğini ve esnekliğini bir araya getirir. Önceki sürümle karşılaştırıldığında sürüm 7, beş yıllık PostgreSQL sürümlerini içerir ve PostgreSQL sürüm 12’ye dayanır.

Multi dizin türleri: VMware Greenplum 7, B ağacı, Hash, Bitmap, Blok Aralığı Dizini, metin dizinleri, jeo-uzamsal dizinler ve AI vektör dizinleri dahil olmak üzere geniş bir dizin türü yelpazesini destekler. Bu özellik veri alımını ve sorgu performansını optimize eder. 2009’dan bu yana geliştirilen ve sürüm 6’da kanıtlanmış bir performans geçmişine sahip olan Greenplum Sorgu Optimize Edici, tam dizin seçimi desteğiyle sürüm 7’ye genişletildi.

PXF ile gelişmiş veri federasyonu: VMware Greenplum 7’deki Platform Uzantı Çerçevesi (PXF), üstün veri federasyonunu mümkün kılan iyileştirmelerden geçmiştir. İşletmeler artık Amazon Simple Storage Service (S3) nesne depolarındaki, Hadoop Dağıtılmış Dosya Sistemi (HDFS) ve diğer ilişkisel veritabanlarındaki veri kümelerini JDBC aracılığıyla sorgulayabilir. Uzak veri kaynaklarına paralel olarak erişmek için PostgreSQL’in Yabancı Veri Sarmalayıcı API’sinden yararlanır ve sorgu optimizasyonları için uzak verilerle ilgili güvenliği ve istatistikleri yönetmek için soyutlanmış bir veri modeli sunar.

Geliştirilmiş metin arama: VMware Greenplum 7, daha doğru arama sonuçları sunmak için hem sözcüksel hem de yapay zeka destekli anlamsal aramaları destekleyerek metin arama yeteneklerini genişletiyor. Sözcüksel arama, geleneksel anahtar kelimeye dayalı terim araması sağlarken, yapay zeka ve vektör yerleştirmelerle desteklenen anlamsal arama, anlamsal anlama dayalı olarak eşleşen içeriği bulur.

Yükseltilmiş jeo-uzaysal analiz: VMware Greenplum 7, PostGIS sürüm 3’ün entegrasyonuyla jeo-uzaysal analiz yeteneklerini yükseltmiştir. Bu iyileştirme, jeo-uzaysal sorguların hızını ve özellik zenginliğini önemli ölçüde artırır.

Güvenlik için satır düzeyinde izinler: Bu özellik, rol tabanlı güvenlik modelini ve VMware Greenplum’da halihazırda mevcut olan tablo ve sütun düzeyindeki izinleri tamamlar.

Gelişmiş veri modelleme için oluşturulan sütunlar: VMware Greenplum 7’de oluşturulan sütunların kullanıma sunulması, gelişmiş veri soyutlamasına ve modellemeye olanak tanıyarak, güvenlik için özellikleri koruyan veri maskeleme gibi kullanım durumlarını çözer.

Geliştirilmiş DBA sorgu özellikleri: Greenplum 7, UPSERT desteği, işlemlerle birlikte kullanıcı tanımlı işlevler ve verilerin yeniden yazılmasını azaltmak için tabloları değiştirmeye yönelik iyileştirmeler dahil olmak üzere DBA sorgu özelliklerine bir dizi iyileştirme getiriyor.

Geliştirilmiş yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri analizi: Greenplum 7 ile artık XML belge desteğine ek olarak gelişmiş JSON ve dizi veri işleme işlevleri gibi yarı yapılandırılmış veri işleme de dahil ediliyor. Tam metin araması ve metin tabanlı sözcüksel arama dizinleri, metnin verimli bir şekilde depolanmasına, dizine eklenmesine ve aranmasına olanak tanır. Ayrıca, vektör yerleştirmeler, yapılandırılmamış verilerin yoğunlaştırılmış ve verimli bir şekilde temsil edilmesini sağlayarak, çok dilli arama da dahil olmak üzere birden çok dilde eşleşen belgeler, resimler ve videolar için benzerlik aramasına olanak tanır.

Gelişmiş kaynak yönetimi: Greenplum 7 bir dizi üstün kaynak yönetimi özelliği sunar. Bu özellikler ağır yükler altında sağlam performans sağlar.

VMware vSphere dağıtım modeli: Greenplum 7, referans mimarilere dayalı olarak yalın donanım veya genel bulut ortamlarına dağıtılabilir. Sürüm 7 ile Greenplum, vSphere özel bulut ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olan otomatik bir dağıtım modeli sunuyor.

Multi veri merkezi felaket kurtarma çözümü: Multi veri merkezi felaket kurtarma çözümünün bir parçası olarak veriler, işlem günlüğü arşivleme yoluyla çoğaltılır ve böylece daha verimli ve daha düşük kurtarma noktası hedefi (RPO) ve kurtarma süresi hedefi (RTO) felaket kurtarma çözümleri sağlanır.

Kaynak adresten alınmıştır. Teşekkür ederiz.