VmWareLinux sunucuları yeniden başlatmadandisk eklemek için önce

Vmware da Edit Settings ile ayarlar penceresi açılır

Add butonu ile eklenecek donanım türü için  Hard Disk seçilir

Next butonuna basılır.

Create a new virtual disk seçili iken

Next butonuna basılır.

Disk Size kısmına eklenecek boyut yazılır

Thick ya da Thin seçimi yapılır

Next butonuna basılır.

Next butonuna basılır.

Finish butonuna basılır.

Sanal sunucuya Console veya SSH ile bağlanılır.

ls /sys/class/scsi_host komutu ile var olan SCSI hostlar listelenir.

Daha önceden ek disk tanımlanmadı ise host0host1 ve host2 kayıtları gösterilecek.

Tüm hostları tekrar tarama yaptırmak için aşağıdaki komutlar ile host dosyalarına (unix de her şey dosyadır) değişiklik yapılır.

echo “- – -“
>
/sys/class/scsi_host/host0/scan
echo “- – -“
>
/sys/class/scsi_host/host1/scan
echo “- – -“
>
/sys/class/scsi_host/host2/scan

fdisk l

fdisk çıktısının en altında yeni disk (Örn: sdb) eklendiği teyit edilir.

Örn:

Disk
/dev/sdb:
53.7 GB,
53687091200 bytes,
104857600 sectors
Units
= sectors of
1
*
512
=
512 bytes
Sector size (logical/physical):
512 bytes /
512 bytes
I/O size (minimum/optimal):
512 bytes /
512 bytes

 Yeni diski kullanabilmek için fdisk ile aşağıdaki komutları kullanarak disk oluşturulur.

fdisk /dev/sdb

n

p – Enter

Enter

Enter

Enter

w

Disk fiziki olarak oluşturuldu ve klasör ataması ypaılması için gerekli komutlar

pvcreate /dev/sdb1

vgcreate vgBackup /dev/sdb1

lvcreate -n lvBackup -l +100%FREE vgBackup

mkfs.xfs /dev/vgBackup/lvBackup

Diskin açılışta geçerli olması için

nano /etc/fstab

En alt satıra aşağıdaki kodları ekliyoruz

/dev/vgBackup/lvBackup /backup xfs defaults 1
2

Yapılan yönlendirmeyi klasöre atıyoruz.

mkdir p /backup

mount /backup

df hT