VMware Site Recovery Manager, ilke tabanlı yönetim, işlev durdurmayan testler sağlamak ve kurtarma planlarını otomatik olarak düzenlemek için temel alınan bir çoğaltma teknolojisiyle entegre otomasyon yazılımıdır.

VMware vSphere ile birlikte çalışarak tüm sanallaştırılmış ortamlarınızda en kolay ve en güvenilir felaket kurtarma tecrübesini sunar.

Site Recovery Manager (Saha Kurtarma Yöneticisi); düşük maliyetli ve entegre vSphere Replication (Eşleme) yazılımını beraberinde sunar, sanal makineleri ikincil sahalara eşleyebilmek için çok sayıda yüksek performanslı depolama temelli eşleme ürününü destekler.

Site Recovery Manager (Saha Kurtarma Yöneticisi); VMware vSphere, VMware vCenter Server (Sunucu) ve esas eşleme ürünüyle tam entegre şekilde çalışarak baştan sona kurtarma sürecini otomatikleştirir.

Site Recovery Manager (Saha Kurtarma Yöneticisi), tüm altyapı katmanlarında koordine edilen kurtarma planları hazırlamak için basit bir arayüz sunar, böylece geleneksel tarzdaki hataya açık iş düzenlerinin yerini alır.

Kurtarma planları istenen sıklıkta ve asıl sistemi etkilemeyecek şekilde test edilebilir, bu sayede şirket hedeflerini karşılamakta yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş olur.

Herhangi bir sahada yük devretme veya taşıma işlemi yapılacağı zaman Site Recovery Manager (Saha Kurtarma Yöneticisi) hem devretme hem de devralma işlemlerini üstlenerek hızlı ve öngörülebilir kurtarma noktası hedefleri (RPO) ile kurtarma zamanı hedefleri (RTO) sağlar.

VMware Site Recovery Manager 8.5.0.5 Sürüm ile beraber, bir çok iyileştirme yapılmış olup sorunlar çözülmüştür.

Çözülen Sorunlar;

Yeni Site Recovery Manager hizmeti periyodik olarak yeniden başlatılır,
vCenter Sunucusu ile tekrarlanan koruma senkronizasyonu nedeniyle srm hizmeti tarafından artan memory kullanımı, hizmetin yeniden başlatılmasına neden olabilir. 8.5.0.5 ile gelen bu sürümde bu sorun çözülmüştür.

Bir OVF şablonu kullanarak dağıttıktan sonra Site Recovery Manager cihazını açtığınızda, tüm ağ bilgileri eksik. DNS “xxx, xxx” olarak ayarlandığında, ikinci DNS IP’si baştaki boşluk karakterini içerir. Bu, DNS ayrıştırma hatasına neden olmaktaydı. 8.5.0.5 ile gelen bu sürümde bu sorun çözülmüştür.

Storage ilkesi koruma grupları ve uzatılmış storage  ile bir Kurtarma planının Yeniden Korumasını gerçekleştirirken, Yeniden Koruma işleminin Doğrulama adımı sırasında, storage SRA’sı kaynak ve hedef cihazlar için farklı anahtarlar ve kimlikler döndürür. Bu, srm hizmetinin kapanmasına neden olabilmekteydi. 8.5.0.5 ile gelen bu sürümde bu sorun çözülmüştür.

Yeni bir recovery planını yeniden çalıştırırken, vMotion seçeneği işaretlemek veya işareti kaldırmak için kullanılamaz. Bir kurtarma planını yeniden çalıştırırken, vMotion seçeneği kontrol etmek veya işareti kaldırmak için kullanılamaz. Cross vCenter Server vMotion bir Site Recovery Manager kurumsal özelliği olduğundan, kurtarma planının yürütülmesi “Not enough licenses” sorunu çözülmüştür.

Yeni versiyonu buradan indirebilirsiniz.