Tanzu Kubernetes Grid (TKG)

Tanzu Kubernetes Grid (TKG), VMware’in Kubernetes kümelerini dağıtmak ve yönetmek için sunduğu bir platformdur. TKG, farklı ortamlarda (veri merkezleri, bulut ortamları ve edge) Kubernetes kümelerinin kurulmasını ve yönetilmesini sağlar.

Özelliklerİ;
Çoklu Bulut ve Veri Merkezi Desteği:

TKG, VMware vSphere, AWS, Azure ve diğer bulut platformlarında Kubernetes kümelerinin çalıştırılmasını destekler.
Çeşitli ortamlar arasında tutarlılık sağlar.
Kolay Dağıtım ve Yönetim:

TKG, Kubernetes kümelerini kolayca dağıtmak için otomatikleştirilmiş araçlar sunar.
Kullanıcı dostu bir arayüz ve komut satırı araçları ile yönetim kolaylığı sağlar.
Güvenlik ve Uyumluluk:

Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri ve uyumluluk standartlarına uygunluk sunar.
Ağ politikaları, güvenlik politikaları ve erişim kontrolleri ile güvenliği artırır.
Güncellemeler ve Yama Yönetimi:

Kubernetes kümelerinin otomatik olarak güncellenmesi ve yama uygulanması için araçlar sunar.
Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerine entegrasyon sağlar.
Kullanım Alanları:
Kurumsal veri merkezlerinde ve bulut ortamlarında Kubernetes tabanlı uygulamaların dağıtımı ve yönetimi.
Geliştirme ve üretim ortamlarında Kubernetes kümelerinin yönetimi.
Hibrit bulut ve çoklu bulut stratejileri.

Tanzu Application Platform (TAP)

Tanzu Application Platform (TAP), modern uygulama geliştirme ve dağıtımı için bir geliştirme platformudur. TAP, geliştiricilerin Kubernetes üzerinde mikro hizmetler ve konteyner tabanlı uygulamalar geliştirmelerini, test etmelerini ve dağıtmalarını kolaylaştırır.

Özellikleri;
Geliştirici Deneyimi:

TAP, geliştiricilere kullanımı kolay bir geliştirme ortamı sunar.
Kodlama, test etme ve dağıtım süreçlerini hızlandıran araçlar ve hizmetler sağlar.
Kubernetes Entegrasyonu:

Kubernetes kümeleri üzerinde çalışan uygulamaların kolayca yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini sağlar.
Kubernetes yerel araçlarla uyumlu çalışır.
CI/CD Entegrasyonu:

TAP, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerine entegrasyon sağlar.
GitOps ve diğer modern dağıtım yöntemleriyle uyumlu çalışır.
Uygulama Görünürlüğü ve İzleme:

Uygulamaların performansını izlemek ve sorun gidermek için araçlar sunar.
Log yönetimi, metrik izleme ve hata ayıklama yetenekleri sağlar.
Kullanım Alanları:
Kubernetes üzerinde mikro hizmetler ve konteyner tabanlı uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması.
Geliştirici verimliliğini artırmak için modern geliştirme araçlarının kullanılması.
Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve optimize edilmesi.

Sonuç olarak,
Tanzu Kubernetes Grid (TKG): Kubernetes kümelerini farklı ortamlarda (veri merkezleri, bulutlar) dağıtmak ve yönetmek için kullanılan bir platformdur. TKG, Kubernetes kümelerinin kurulumu, yönetimi, güvenliği ve güncellemeleri için çözümler sunar.

Tanzu Application Platform (TAP): Modern uygulama geliştirme ve dağıtımı için bir platformdur. TAP, geliştiricilere Kubernetes üzerinde mikro hizmetler ve konteyner tabanlı uygulamalar geliştirme, test etme ve dağıtma süreçlerinde yardımcı olur.

Bu iki ürün, VMware Tanzu’nun Kubernetes ve modern uygulama geliştirme ekosistemini destekleyen kritik bileşenleridir. TKG, Kubernetes altyapısının yönetimini basitleştirirken, TAP, uygulama geliştirme ve dağıtım süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Resim-1

VMware Tanzu Mission Control (TMC)

VMware Tanzu Mission Control (TMC), VMware’in Kubernetes yönetimi ve operasyonları için sunduğu bir platformdur. TMC, çeşitli Kubernetes kümelerinin merkezi olarak yönetilmesi, izlenmesi ve güvence altına alınması için tasarlanmıştır. TMC, hem on-premises (yerinde) hem de bulut ortamlarında çalışan Kubernetes clusterları kapsamaktadır.

VMware Tanzu Mission Control (TMC) Özellikleri:
1. Merkezi Yönetim:
o Farklı ortamlardaki (on-premises, AWS, Azure, Google Cloud gibi) Kubernetes kümelerinin merkezi bir yerden yönetilmesini sağlar.
o Kullanıcılar, TMC aracılığıyla Kubernetes kümelerini oluşturabilir, güncelleyebilir ve yönetebilir.
2. İzleme ve Görselleştirme:
o Kümelerin durumu ve performansı hakkında anlık bilgiler sağlar.
o İzleme ve analiz araçlarıyla Kubernetes kaynaklarının sağlığını ve performansını takip eder.
3. Güvenlik ve Uyumluluk:
o Politikaların merkezi olarak yönetilmesini ve uygulanmasını sağlar.
o Güvenlik standartlarına ve uyumluluk gereksinimlerine uygun politikalar oluşturur ve denetler.
o Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ile kullanıcı erişimlerini yönetir.
4. Yedekleme ve Geri Yükleme:
o Kubernetes kümeleri ve uygulamaları için yedekleme ve geri yükleme hizmetleri sunar.
o Veri kaybını önlemek için güvenli ve yönetilebilir yedekleme çözümleri sağlar.
5. Genişletilebilirlik:
o TMC, farklı Kubernetes sağlayıcıları ve VMware’in diğer Tanzu ürünleri ile entegre çalışır.
o API’ler ve entegrasyonlar aracılığıyla özelleştirilebilir ve genişletilebilir.
6. İş Akışları ve Otomasyon:
o Kümelerin yaşam döngüsünü yönetmek için otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar.
o Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerini destekler.

Kullanım Alanları:
• Kurumsal Çeviklik: Kuruluşların Kubernetes kümelerini hızlı ve verimli bir şekilde dağıtmasını ve yönetmesini sağlar.
• Çoklu Bulut Yönetimi: Farklı bulut ortamlarındaki Kubernetes kümelerinin tek bir platformdan yönetilmesini sağlar.
• Güvenlik ve Uyumluluk: Güvenlik politikalarının merkezi olarak uygulanması ve uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması için güçlü araçlar sunar.
• Geliştirici Verimliliği: Geliştiricilerin Kubernetes üzerinde uygulama geliştirme, dağıtma ve yönetme süreçlerini hızlandırır.