Bu hafta duyurusu yapılan VMware vSphere+ ile geleneksel ve yeni nesil uygulamaları kolayca oluşturmak, çalıştırmak, yönetmek ve güvenceye almak için high-value cloud hizmetlerini dağıtarak cloud avantajlarını şirket içi iş yüklerine getirebilirsiniz.

vSphere+ ile SaaS özellikli bir altyapıda sektör lideri sanallaştırma teknolojisine, kurumsal kullanıma hazır bir Kubernetes ortamına ve high-value cloud services sahip olabilirsiniz.

Resim-1

vSphere+ Admin Services ile Verimliliği Artırabilirsiniz.
Yönetim ve idareyi merkezileştiren bir cloud konsolu ile operasyonel verimliliği artırın. Cloud özellikli otomasyon ve iyileştirme yoluyla vCenter yaşam döngüsü yönetimini basitleştirip ve herhangi bir vSphere cluster’a sanal makineler kurabilirsiniz.

vSphere+ Mevcut sanal altyapıyı kurumsal kullanıma hazırdır, self servis bir Kubernetes platformuna dönüştürebilirsiniz. Kubernetes cluster güvenliğini ve yönetimini artırmak için platform işlemlerini vSphere multi cloud yönetimi ile merkezileştirebilirsiniz.

Resim-2

İş yüklerinizi kesintiye uğratmadan cloud avantajlarından yararlanabilirsiniz ve mevcut vSphere deployment geliştirebilirsiniz. Olağanüstü durum kurtarma, fidye yazılımı koruması ve kapasite planlamasını hızlandırmak için eklenti vSphere hybrid cloud services etkinleştirebilirsiniz.

Resim-3