VMSA-2023-0027
6.3
2023-12-12
2023-12-12 (Initial Advisory)
CVE-2023-34064
VMware Workspace ONE Launcher updates addresses privilege escalation vulnerability. (CVE-2023-34064)

Etkilenen Ürünler
VMware Workspace ONE Başlatıcı

VMware Workspace ONE Launch’taki bir ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı, sorumlu bir şekilde VMware’e bildirildi. Etkilenen VMware ürünlerinde bu güvenlik açığını giderecek güncellemeler mevcuttur.