8.4 sürümümüzde VMware vRealize ile gelen yenilikler Bulut Yönetimi portföyündeki yeni yeniliklerle AWS üzerinde Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure ve VMware Cloud desteği ile beraber geldi.

vRealize Cloud Universal
vRealize Suite & vCloud Suite
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4
vRealize Automation Cloud and 8.4
vRealize Operations Cloud and 8.4
vRealize Log Insight Cloud and 8.4
vRealize Network Insight Cloud and 6.2

vRealize Cloud Universal

Enhanced Unified Self-Service Catalog : vRealize Cloud Birleşik Kataloğunu kullanabilir. Bu özellik sayesinde BT ekipleri, altyapı kaynaklarını kullanıcılara küresel olarak ve self servis temelinde birden çok vRealize Otomasyon örneğin’den sunarak değerli BT zamanından tasarruf sağlayacaktır.

Resim – 1

Enhanced Cloud Infrastructure Visibility: vRealize Cloud Federated Analytics, BT ekiplerine hibrit ve çoklu bulut ortamlarında bir bakışta görünürlük sunmaktadır.

Resim – 2

Enhanced Visualization of Cloud Consumption: vRealize Cloud Subscription Manager, hem bulutta hem de şirket içinde vRealize dağıtımlarından otomatikleştirilmiş lisans kullanımı ölçümü sağlar; bu, maliyet takibi için yararlıdır.

vRealize Suite ve vCloud Suite

Sanal altyapıyı fiziksel bilgi işlem, storage ve ağ ile birleştiren fiziksel görünümleri aracılığıyla benzersiz veri derinliği ve bağlamı getirmektedir.

Fiziksel ve sanal altyapının ayrıntılı görünümleriyle zenginleştirilmiş sorun giderme.
Fiziksel bilgi işlem, depolama ve ağ iletişimi için yüzlerce kapsamlı kullanıma hazır rapor ve gösterge paneli.

vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4

Resim – 3

New Deployment of vRealize Automation SaltStack Config: Tüm vRealize Automation SaltStack Config bileşenlerinin dağıtımını basitleştirecek ve otomatikleştirecektir.

Enhanced VMware Cloud Foundation Integration: VMware Cloud Foundation destek ekibine daha hızlı yönlendirilmesini sağlayabilecekler.

vRealize Automation Cloud and 8.4

Enhanced Multi-Public Cloud Provisioning Support: vRealize Automation  , Microsoft Azure ve Google Cloud için gelişmiş genel bulut sağlama desteği sağlayacaktır.

Enhanced vRealize Automation SaltStack Config Integration: vRealize Suite Lifecycle Manager ile daha sıkı entegrasyon yoluyla vRealize Automation SaltStack Yapılandırmasının basitleştirilmiş kurulumunu sağlayacaktır.

New IT vulnerability management and compliance enforcement capabilities: BT ve güvenlik ekiplerinin, güçlü olay odaklı otomasyon ve ilgili, güncel güvenlik içeriği aracılığıyla riski azaltmak ve iş çevikliğini artırmak için birlikte çalışmasına yardımcı olur.

Expanded Network Automation with NSX-T Migration Support: Gelişmiş vRealize Automation Migration Assistant aracı, NSX müşterilerinin NSX for vSphere’den (NSX-V) NSX-T ortamlarına geçişleri basitleştirmesine ve hızlandırmasına daha fazla yardımcı olacaktır.

vRealize Operations Cloud ve 8.4

Increased AWS Services Support: En popüler yerel AWS hizmetlerinin kapsamını önemli ölçüde genişleterek ileriye dönük 57 toplam hizmeti destekleyerek müşterilerin operasyonlarını daha da otomatikleştirmesine ve basitleştirmesine yardımcı olur

New Costing for VMware Cloud on AWS: VMware Cloud’larını AWS faturalarında kullanarak AWS VM’lerinde ve kümelerinde VMware Cloud’larının maliyetini hesaplayabilecekdir.

Resim  – 4

vRealize Log Insight Cloud ve 8.4

Verileri belirli bölümlere ayırmak için kurallar olarak Yeni Günlük Bölümleri – düzenli yüksek performanslı veri depolaması için ‘etkin’ ve düşük maliyetli veri depolaması için ‘arşiv’. Arşiv bölümlerinden yeni Re-Hydrate Logları , indekslemeden hariç tutulan belirli alt kümelerden veya zaman dönemlerinden günlük olaylarını analiz etmek, sorun gidermek veya araştırmak için günlük keşfine geri dönmektedir.

Resim – 5

vRealize Network Insight Cloud ve 6.2

Improved Network Visibility for VMware Cloud on AWS: Bu özellik,  ağ performansını daha iyi ölçmek ve optimize etmek için maliyet analizlerinde yardımcı olmak için SDDC Grupları ve AWS Transit Connect trafik akışlarının ağ görünürlüğünü etkinleştirecek.
VMware Cloud: Google Cloud VMware Engine ve Azure VMware Çözümü için yeni ağ görünürlüğü olacak, böylece kullanıcılar daha çok bulut ortamında uygulama performansını ilişkilendirmek için daha fazla yeteneğe sahip olacak.
Enhanced Machine Learning Flow-Based Application Discovery: Bu özellik, BT personelinin ister bulutta ister şirket içinde olsun, sanal makineleri uygulama gruplarına dinamik olarak gruplandırarak ve uygulama sınırlarını keşfederek geçiş planlamasına verimli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Resim – 6