Bu makalede vRealize Automation’nın vRealize Operations’a entegrasyonunu ve bu iki çözümün birlikte nasıl bütünleştiğini kısaca bahsedeceğim.

Aşağıdaki resimde’de gördüğünüz üzere, VMware vRealize Operations Manager sayfasına giriş yapıyoruz.

Giriş yaptıktan sonra Home/Administration tıklıyoruz.

Açılan pencerede Solutions tıklayıp, Show bölümünde Configured Solutions’u seçiyoruz. Aşağıya gelen vRealize Automation tıkladıktan sonra , Configure tıklıyanız.

Karşımıza Manage Solution – Vmware vRealize Automation sayfası gelecektir. Buradan Display name’ni yazıyoruz , alt tarafta bulunan Url adresine ise , vRealize Automation sayfasını çağıracağımız adresi yazdıktan sonra, tanımlı olan Credential seçiyorum.

Bağlantıları kontrol etmek istediğimde Test Connection’u tıkladığımda Sertifikayı kabul edeceğimi sormaktadır , Accept diyerek kabul ediyorum.

Başarılı bir şekilde test’den geçtiğini görmekteyiz.

Advanced Settings kısmında bir değişiklik yapmıyoruz, save settings diyerek sayfamızı kapatıyoruz.

Karşımıza kaydın başarılı bir şekilde tamamlandığı penceresi gelecektir.

Solutions kısmına geldiğimizde Adapter Status’un ve alt pencerede bulunan Collection State’in çalıştığını göreceğiz.

Tekrar Administration/Dashboards bölümüne giriş yapıyoruz.

All Dashboards bölümünden vRealize Automation’nın geldiğini görmekteyiz. Tıklayarak giriş yapıyoruz.

Gelen Environment Overview sayfasında sunucuların sağlık durumunu görebiliriz ayrıca bir çok widget gelmektedir. Bunlardan bazılarını aşağıda açıklayacağım.

Environment Summary: Sunucuların sağlığını görüntülemek için bu widget’ı kullanılır. Gruplar, sanal makineler, planlar, rezervasyonlar, dağıtımlar,kaynaklar ve bu nesneler arasındaki ilişkileri bir öğeyi çift tıkladığınızda göstermektedir.

Tenant List: Kullanılabilir nesnelerini görüntülemek için bu widget’ı kullanılır, Envanterdeki bir nesne listesiyle veri görebilir,sıralayabilir ve arayabilirsiniz.

Business Group List: İş grubu nesnelerini görüntülemek için bu widget’ı kullanılır.

Configured Users: İş grubu adını ve kullanıcı iş grubu için yapılandırılma bölümüdür.

vRealize Automation Inventory: Mevcut nesneleri görüntülemek için bu widget’ı kullanılır ve dağıtılan her bir vRealize Otomasyon çözümü içindir.

vRealize Automation Managed Clusters: vRealize Automation tarafından yönetilen yapıyı yedekler. Sıralayabileceğiniz ve arayabileceğiniz envanterdeki nesnelerin listesini bir veri kılavuzu olarak görebilirsiniz.

Top Alerts: Seçilen sunucular üzerinde en büyük önemi olan uyarıları izlenecek şekilde yapılandırıp , sizlere en iyi uyarılar ve açıklama gösterir.