vROPs MP for VMware vCloud Director’e aşağıdaki özellikler eklendi. vROPs MP for VMware vCloud Director 8.10 kuruluysa ROUTERLINK property collects uplink only traffic in NSX-T Edges. Verisini toplayabiliyor. Ortamınızda eğer NSX-T Edge Node’ larınız varsa Operasyon ekiplerince Dashboard ya da raporlar oluşturlup NSX-T Edge Node’ lardaki uplink trafikleri gözlemlenebilir, Diğer bir konu VMware vCloud Director ile çalışan Kubernetes platformu için kullanılan . Support for Container Server Extension 4.0. Ancak CSE 4.0 GA 17 Kasımda yayınlanacak. CSE 4.0 release GA olduktan sonra vROPs MP for VMware vCloud Director ile metric çekelebilir hale geleceğiz.

Download Link: