İş açısından kritik uygulamalarını çalıştırmak için MongoDB‘ye bağlı olan altyapılar için, veritabanı performansının izlenmesi ve özellikle üzerinde çalıştığı sanal katmana ilişkin içgörü ile darboğazları ve yavaşlamaları en aza indirmek için çok önemlidir.

MongoDB için Yönetim Paketi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç temel vROps ile  görmüş oluyoruz.

Resim-1

MongoDB’den VMware VM’lerine kadar eksiksiz görünürlük ve sanallaştırmaya duyarlı bağlar.
Hem MongoDB ortamınızın görünümleri hem de sorun giderme için ayrıntılar için panoları izleyebilirsiniz.
En önemli işlemler ve bağlantılar, ağ trafiği, önbellek kullanımı, bellek vb. için sayaçlar dahil olmak üzere temel ölçümlemektedir.

Resim-2

MongoDB’den alınan performans ölçümlerine dayalı ayrıntılı uyarılar ve önerileri bizlere sunmaktadır.
Mongos ve mongodb kaynakları için kapasite analizi ve raporlamayı görebilirsiniz.

Resim-3

Metrics, Alert ve MongoDB Capacity Analysis & Reporting dashboard olarak görebilir rapor olarak çıktısını alabilirsiniz.

Resim-4

Paketi hemen buradan indirip, vRealize Operations Manager ortamınıza deploy ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Resim-5