VMware vRealize Suite, heterojen, hibrit bulut yönetimi için endüstrideki en eksiksiz
çözümü sunan, kurumsal kullanıma hazır bir Bulut Yönetim Platformudur.
Verimliliği, performansı ve kullanılabilirliği geliştirmek için BT hizmetlerinin heterojen
ve hibrit bulut ortamları genelindeki sistem durumunu, performansını ve kapasite
yönetimini proaktif olarak ele alır. Buna ek olarak, BT kuruluşları, özel ve genel
bulutlarda hesaplama, depolama, ağ ve uygulama düzeyi kaynakları için 1. Gün ve 2.
Gün operasyonları genelindeki bulut yönetimi gereksinimlerini ele alabilir.

vRealize Suite, aşağıda yer alan entegre özelliklerden oluşur:
• Automation: Self servis ve ilke tabanlı altyapı ile uygulama sağlama ve yönetme
• Operations: Tahmine dayalı analizler ile akıllı sistem durumu, performans ve
kapasite yönetimi
• Business: Sanallaştırılmış altyapının otomatik maliyetlendirilmesi, kullanım ölçümü
ve hizmet fiyatlandırması
• Günlük Analizleri: Evrensel günlük koleksiyonu, güçlü günlük analizleri ve kurumsal
sınıf ölçeklenebilirlik

TCO;

Toplam sahip olma maliyeti (TCO), genel bir tanım ve bilgi teknolojisi (BT) için geçerli bir tanım olmak üzere iki çağrışım içerir. Genel olarak bu tanım, satın alınan veya edinilen bir varlıkla ilişkili tüm ömrü boyunca, yaşam beklentisi veya yaşam döngüsü boyunca doğrudan ve dolaylı tüm maliyetlerin finansal tahminini ifade eder. Tüketicilerin ve ticari işletme yöneticilerinin belirli bir ürüne, sisteme veya başka bir varlığa sahip olmanın toplam maliyetlerini belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bilgi teknolojisinde bu, bilgisayar donanımı ve yazılımının satın alınması, sermaye yatırımı veya edinimi ile ilgili tüm doğrudan ve dolaylı maliyetlerin finansal tahminini ifade eder. Dolaylı maliyetler, ilk kurulum, personel eğitimi, bakım, teknik destek, yükseltmeler ve kesinti sürelerini (işletme gelir kaybının tahmini) içerir.

Toplam sahip olma maliyeti, sahip olma maliyeti veya sahip olma maliyetleri olarak da bilinir.

Self-Service Hybrid Cloud

  • BT Altyapısının Teslimini ve Lifecycle Management Otomatikleştirerek Çevikliği Artırabilir,
  • Özel, Hybrid  ve Multi Cloud Altyapısını Otomatikleştirebilirsiniz.
  • Cloud Performansını, Kapasitesini ve Maliyetlerini Yönetebilirsiniz.

Buradan giriş yapalım, uygun olan iş gereksinimimizi seçelim. Örnek olarak self-service hybrid cloud seçerek devam ediyoruz.

Resim-1

Private Clouds sayımızı , sanallaştırdığımız fiziksel sunucu sayımızı , yıllık büyüme oranını yazdıktan sonra calculate total dediğimizde bizlere detaylı bir TCO çıkmaktadır.

Resim-2

Çıkan sonuçta bizlere avantajlarımızı ve maliyetlerimizi göstermektedir. Eğer raporu indirmek istiyor isek myvmware account ile giriş yapmamız gerekecektir.

Resim-3

Accountımız ile giriş yaptğımızda bizlere daha detaylı rapor göstermektedir.

Resim-4

Burada ise 5 yıllık maliyeti, avantajları görebiliriz.