DRS,VMware Cluster ile gelen özelliktir. Bu özellik Cluster altında çalışan ESXi hostlar üzerindeki kaynakların , sanal makinelerin en verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır. ESXi host’larınız da yükü dengelemek istediğinizde karar verebildiğiniz işlem DRS (Dağıtılmış Kaynak Zamanlayıcısı)’dır. DRS ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

vSphere 7 ile daha etkin grafik görseli ve yüzdeli olarak karşımıza çıkmaktadır. vSphere 7 DRS mantığı çok farklı bir yaklaşım getirmiştir. Her fiziksel sunucuda bir VM DRS puanı hesaplar ve VM’yi en yüksek VM DRS puanını sağlayan diğer fiziksel sunucuya taşımaktadır.

Resim 1

VM DRS dashboard için performans sürücüleri, CPU %ready time, CPU cache behavior ve memory swap gibi metrikler kullanmaktadır.VM DRS puanını belirlemek için geçerli bir ESXi hostun ayırdığı kaynak kapasitesi veya boşluk da dikkate alınmaktadır.Bu faktörler VM DRS skorunun hesaplanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 

Resim 2

vSphere DRS dashboard’ın da Vıew All VMS dediğimizde DRS Score sütünunda VM’lerin ortalama yüzdeleri’de gözükmektedir.