vSphere yöneticisi, ilk başta karmaşık göründükleri için resource pool kullanmaz; ancak bunlar vSphere’in bir parçasıdır.

VMware vSphere 7, bir cluster’da tüm kaynakları ayırmak ve bölümlere ayırmak için resource pool kullanır. Resource pool, ortamınız içinde bir hiyerarşi oluşturmanıza olanak tanıyan, kaynakların esnek yönetimi için mantıksal bir soyutlamadır. Bu hiyerarşinin her bir parçası, cluster’da kullanılabilir toplamdan atanan farklı miktarlarda CPU veya Memory kaynaklarına sahip olabilir. Bir resource pool, her çocuk ebeveynin kaynaklarının bir kısmını alacak şekilde alt resource pool olabilir. Alt resource pool, ebeveynlere kıyasla daha küçük birimlerdir. Bir resource pool, diğer resource pool’ların yanı sıra tek tek sanal makineleri (VM’ler) içerebilir.

Resource pool aracılığıyla kaynakları yönetmenin temel avantajı, kaynakları her sanal makinede ayrı ayrı ayarlamanıza gerek olmamasıdır. Bunun yerine, çevreleyen resource pool ayarları değiştirerek, sanal makineler grubuna kaynakların toplu tahsisini kontrol edebilirsiniz. vSphere 7, Resource Pool yeni bir özellik sunar. Bir Resource Pool sağlanan daha fazla VM’niz varsa, ölçeklenebilir paylaşımların etkinleştirildiği VMware vSphere 7, resource pool çalışan tüm iş yükleri için yetkilendirmeyi yeniden hesaplar. Ölçeklenebilir paylaşımlar dinamiktir.

vSphere 7 resource pool, kaynakların donanımdan ayrılmasını sağlar. Bunları, cluster’da katkıda bulunan asıl host’tan bağımsız olarak kaynakları yönetmek için kullanabilirsiniz.

vSphere 7 Resource Pool nerede oluşturulmalıdır?

Datacenter > Cluster > New Resource Pool tıklayalım.

Resim-1

Önce Resource Pool anlamlı bir ad vermeniz ve ardından sahip olmak istediğiniz CPU ve bellek tahsisini seçmeniz gerekir.

Resim-2

Shares: Paylaşımlar değeri, bir ESXi host’ta kaynak sıkıntısı varsa, hangi sanal makinenin kaynakları hangi önceliğe sahip olarak isteyeceğini gösterir. Varsayılan olarak, Shares değeri 1000’dir, ancak bunu artırabilirsiniz. Arttırırsanız, bu resource pool sanal makineler, CPU kaynaklarının kullanımına aşağıdaki gibi öncelik vermeye başlayacaktır:

Low (2000), Normal (4000), High (8000) or custom.

Reservation: Bir sanal makinenin çalışması için CPU ve bellek kaynaklarına ihtiyacı vardır. ESXi sunucusundaki kaynak darboğazından etkilenmek istemiyorsanız kaynak rezervasyonu yapmanız gerekmektedir.

Expandable Reservation: Ayrılan kaynaklar sağlanmazsa sanal makine başlatılamaz. Bu seçenek seçilirse, resource pool kaynak olmasa bile, üzerinde bulunan resource pool’un kaynaklarını kullanabilir ve sanal makineyi açabilirsiniz.

Limit: Bir resource pool için bir sınır belirlerseniz, bu sınırı asla aşamazsınız. Bu ayarın üretim ortamlarında kullanılmasını önermiyorum. Örneğin sanal makinenin 2 GHz kullanımı varsa 1 GHz ile sınırlandırırsanız bu kaynak asla 1 GHz’i geçmez.

Unlimited: Sınır ayarlamıyorsanız bu seçenek her zaman işaretlenmelidir. Tahsis ettiğiniz CPU miktarında bir sınır olmadığını gösterir.

Altyapınızda birden fazla veritabanı ve IIS sunucunuz olabilir. Veritabanı adında bir resource pool oluşturduğunuzu ve buna Veritabanı sunucuları eklediğinizi varsayalım. Daha sonra IIS adında resource pool oluşturabilir ve buna IIS ile ilgili sanal makinelerinizi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, genel cluster kaynaklarının ne kadarının Veritabanı resource pool için ve ne kadarının IIS resource pool için kullanılabilir olacağını mükemmel bir şekilde tahsis edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları (İK), DevOps, CAD Tasarımı, vb. gibi farklı departmanların parçası olan VM’leriniz de olabilir. Performans söz konusu olduğunda her departmanın farklı gereksinimleri olabilir. Örneğin, CAD Tasarımı VM’leri, İK ile karşılaştırıldığında çok şeye ihtiyaç duyabilir vb.

Resource pool yalnızca statik olduğu önceki vSphere sürümlerinde durumun böyle olmadığını unutmayın. Resource pool, cluster genel kaynaklarını, her bölmenin farklı CPU ve bellek tahsislerine sahip olabileceği bölmelere ayırmaya etkili bir şekilde yardımcı olabilir ve buna ihtiyaç duyan VM grubunun performansını korur.

Resim-3

Scale Descendant Shares, sanal makinelere tahsis edilen göreli paylaşımların korunmasını sağlamak için her bir resource pool tahsis edilen paylaşımların ayarlanmasına izin verir. Shares allocated, her pool için ayırma, pool nesnelerin sayısını etkiler. Nesneleri veya VM’leri ekleyebilir/kaldırabilirsiniz ve her nesne için paylaşımlar otomatik olarak ayarlanmaktadır.