vSphere CRX (Container Runtime and Namespace); Süpervizöre dağıtılan iş yüklerinin, hiper yönetici üzerinde izole edilmiş  kendi sanal makina üzerinde çalışmasını sağlamasıdır.vSphere 7 ile beraber bunu yapmak için ESXi’da CRX adında yeni bir çalışma zamanı’da eklenmişdir. Aslında CRX, Linux çekirdeği hipervizör tarafından sağlandığından, VMware performansını ve verimliliğini artırmak için çok sayıda optimizasyon yapabilmiştir. Ancak bu Linux çekirdeği hipervizöre bağlandığından, kapsayıcıyı etkili bir şekilde sanallaştırmak için belirli sayıda optimizasyon gerektirmektedir.

 

Resim 1

Süpervizör, Kubernetes kullanıcılarının süpervizördeki sanal makineleri yönetmesine izin veren bir sanal makine operatörü içermektedir.Sanal makine iş yüklerini, aynı ağ ve depolama kaynaklarını paylaşan tek bir noktada birleştiren dağıtım şekli olarak belirtebiliriz.

VM operatörü yalnızca vSphere’in mevcut sanal makine yaşam döngüsü hizmetiyle bütünleşmesi, vSphere’in tüm işlevlerini kubernetes tarafından yönetilen VM örnekleri ile kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Resim 2

Ayrıca VM yönetimine ek olarak, operatör sınıfları ve makine görüntülerini yönetmek için API’lerle sağlamaktadır.

vSphere 7 ve Kubernetes kullanarak vSphere’de isim alanları oluşturmak artık mümkün hale gelmiştir. vSphere isim alanı, yöneticilerin bir ilke iliştirdiği ve daha sonra bunu geliştirme ekiplerine atadığı bir soyutlamadır. Daha spesifik olarak, ad alanları için kimlik doğrulama ve yetkilendirme vSphere Tek Oturum Açma ile etkinleştirilir ve yöneticiler depolama alanı ve ağ ilkesini isim alanı aracılığıyla karşılık gelen Kubernetes kullanıcılarına açmaktadır.

Resim 3