VMware 2009 yılında başlattığı vExpert programı VMware şirketinin ürünlerinin savunucularına verdiği fahri bir ünvandır . Bu sertifikaya sahip olanlar ücretsiz lisanslara,beta ürünlere ve özel etkinliklere erişim gibi bir takım  ayrıcalıklar tanınmaktadır. Bu ünvanı elde etmenin  3 yolu bulunmaktadır. Bunlar Evangelist Path,Customer Path,VMware Partner Path

Evangelist Path : blogcular, yazarlar, uygulama üreticileri ve VMware Technology Network forumlarına katkıda bulunanlar için verilmektedir.

Customer Path : Şirketlerinde VMware ürünlerinin kullanımını teşvik eden veya VMUG ( VMware Kullanıcı Grubuna ) yardımcı olmak ya da bir konferansta konuşmacı olarak vmware ürünlerinden bahseden kişilere bu ünvan verilmektedir

VMware Partner Path : akreditasyon ve sertifika almış çalışanlar (iş ortağı şirketlerin) ve teknik yeterliliklerini paylaşarak diğer VMware kullanıcılarına yardımcı olan kişilere vexpert ünvanı verilmektedir.

vExpert ünvanına sahip kişiler vExpert oldukları ürünle ilgili derin teknik bilgilerini, gerçek dünya deneyimlerini public platformlarda paylaşarak vmware kullanıcılarının kullanım şeklini geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.