Bu makalemizde, Windows Server 2022 üzerine Hyper-v kurulumunu yaptıktan sonra Kubernetes ile bir sunucu oluşturacağız.

Resim – 1

Server Roles’ten Hyper-V(Installed) kurulumunu seçtikten sonra Hyper-V kurulumumuzu tamamlıyoruz.

Resim – 2

Kurulumu tamamladıktan sonra kubernetes kurulumunu hızlı ve kolay hale getiren CLI tabanlı bir araç olan Chocolatey adında bir paket yönetimi programını kullanacağız.

Resim – 3

Windows PowerShell (Admin) olarak çalıştırıyoruz.

*Get-ExecutionPolicy

*Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))

Resim – 4

Burada Yes diyerek devam ediyoruz.

Resim – 5

Chocolatey kullanarak Kubectl’i kurmanın zamanı geldi. Kubectl’i Chocolatey kullanarak aşağıdaki komut ile kuracağız.

*choco install Kubernetes-cli

*kubectl version

*minikube start –vm-driver=hyperv –hyperv-virtual-switch=vswitchname=ToLan

*kubectl run batuhan-blogs –image=mcr.microsoft.com/mcr/batuhan-blogs

*kubectl get pod

*minikube stop

Resim – 6