Kuruluşlar, işlerinin büyümesi ile beraber, dijital dönüşümleri yönlendirmek, geliştirme döngülerini iyileştirmek ve maliyetleri optimize etmek için buluta geçiş yapar. Bu geçiş sırasında, bu tür projelerin başarıyla tamamlanmasıyla ilişkili zamanı, riski ve maliyetleri artıran çeşitli geçiş ve geçiş sonrası zorluklar ortaya çıkar. AWS üzerinde VMware Cloud, tanıdık VMware teknolojilerini entegre eden ve bunları özel, esnek, Amazon EC2 yalın donanım altyapısında çalışacak şekilde optimize eden bir hybrid cloud hizmeti sunarak bu geçiş zorluklarını çözüyor.

Resim-1

AWS üzerinde çalışan VMware Cloud, bu geçiş ve modernizasyon zorluklarını şu şekilde çözer:
VMware’in amiral gemisi SoftwareDefined Data Center (SDDC) teknolojilerini, bilgi işlem, storage ve network entegre eden bir hybrid cloud hizmeti sunmak, sanallaştırma ürünleri (VMware vSphere®, VMware vSAN ve VMware NSX) ile birlikte VMware vCenter bare-metal altyapısı üzerinde çalışacak şekilde optimize etmektedir. BT kuruluşların modernize etmeleri için kurumsal kullanıma hazır bir platform seçeneği sunmaktadır.

Resim-2

Avantajları;

Hızlı; Migrate birkaç günde ortam büyüklüğüne göre tamamlanır.

Maliyet; Migrate sırasında ekstra bir ücret çıkmamaktadır.

Kullanım; Basit bir arayüzü mevcuttur, ekstra operasyonel süreçlerin yenilenmesine gerek yoktur.

Kubernetes destekleyen DevOps hazır birleşik altypaı platformu hizmeti sunmaktadır.

AWS üzerinde VMware Cloud, iş yüklerinizi şirket içi ortamlarınızı ve bulut arasında taşıyabilmeniz için çift yönlü mobilite sunmaktadır.

Resim-3

Warm Migration:  Bir VM durdurulduğu, AWS üzerinde VMware Cloud’a taşındığı ve ardından orada yeniden başlatıldığı için önemli bir kesinti süresi söz konusudur.
Warm migration gerçekleştirmek için şirket içi altyapınız ile AWS üzerinde VMware Cloud arasında Hybrid Linked Mode’un yapılandırılmış olması gerekir. İsteğe bağlı olarak Warm migration gerçekleştirmek için VMware HCX kullanabilirsiniz.

Live Migration:  Live Migration ise, geçiş sırasında düşük bir aksama süresi vardır.
Bu tür geçişte, VM’ler cloud’ta replicated sonrası VM’nin gerçekten cloud’a ne zaman geçmesini istediğinizi zamanlayabilirsiniz. Bu, sanal makinenin yeniden başlatılmasını gerektirir, ancak kapalı kalma süresi yalnızca birkaç dakikadır. Bu geçiş için VMware HCX vMotion’ı vSphere Replication veya desteklenen diğer replikasyon araçları ile kullanabilirsiniz.

Cold Migration:  Geçiş sırasında herhangi bir kesinti olmaz. VM KAPALI değildir ve şirket içinden cloud’a canlı olarak geçirilir. AWS’de VMware Cloud’da SDDC’nize canlı geçişi etkinleştirmek için gereken birkaç önkoşul vardır. Birincil gereksinim, Hibrit Bağlantılı Modun yapılandırılması ve şirket içi ortamınız ile SDDC bulutunuz arasında bir L2VPN kurulmasıdır. Her canlı geçiş, vMotion başına 250 Mbps bant genişliği gerektirmektedir.
Canlı geçiş en cazip seçenek gibi görünse de, taşınacak veri miktarını, verilerin taşınma hızını, kullanılabilir bant genişliğini, gecikme sorunlarını vb. dikkate almalıyız, çünkü tüm bu faktörler geçişin süresini ve maliyetinizi de etkileyebilir.

2 tür geçiş vardır:
İsteğe Bağlı geçiş: Canlı geçiş yapmak için VMware vSphere vMotion veya VMware HCX vMotion kullanabilirsiniz. Daha iyi hız ve gelişmiş güvenlik için AWS Direct Connect’i kullanabilirsiniz.
Planlı geçiş: VMware HCX vMotion’ı vSphere Replication ile kullanabilirsiniz, böylece VM’leri canlı olarak geçirmek için VMware HCX vMotion with vSphere Replication’da geçiş penceresini zamanlayabilirsiniz.

Content Library: Bu yöntemde, içerik kitaplığını kullanarak sanal makineleri sıfırdan yeniden sağlayabilirsiniz. Bu durumda, şirket içi ortamdan AWS üzerinde VMware Cloud üzerindeki vCenter sunucusuna içerik kitaplığı yayınlarsınız. Ardından, AWS üzerinde VMware Cloud’da bir içerik kitaplığı oluşturabilir ve şirket içi içeriğe abone olabilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm şablonları, OVF’leri, ISO’ları içeren kitaplık, bunları cloud’a çeker ve cloud’a senkronize etmeye başlar.