Merhaba arkadaşlar, ESXi 6.x ESXCLI için  kullanabileceğiniz komutların tüm listesini  buradan görebilirsiniz.

Command groups CMD Açıklama
device add Bir yazılım aygıt sürücüsünü etkinleştirmek için bir aygıt ekleyin.
device alias get Bir cihaz diğer adı için donanım konumu bilgilerini görüntüleyin.
device alias list Cihaz takma adlarını listeleyin.
device driver list Belirli cihazlar için sürücü durumunu göster.
device software add Bir yazılım aygıt sürücüsünü etkinleştirmek için bir aygıt ekleyin.
device software list Yazılım cihazlarını listeleyin.
device software remove Bir yazılım cihazını kaldırın.
esxcli command list Tüm esxcli komutlarını listeleyin.
fcoe adapter list FCOE uyumlu CNA cihazlarını listeleyin.
fcoe adapter remove FCOE adaptörünü çıkarmayı başlatın.
fcoe nic disable Bir sonraki önyüklemede FCOE özellikli bir CNA adına FCOE depolamasının yeniden keşfedilmesini devre dışı bırakın.
fcoe nic discover FCOE uyumlu bir CNA adına FCOE bağdaştırıcısı keşfini başlatın.
fcoe nic enable Devre dışı bırakılmışsa, FCOE uyumlu bir NIC’yi etkinleştirin.
fcoe nic list FCOE uyumlu CNA cihazlarını listeleyin.
fcoe nic remove FCOE özellikli bir PNIC adına FCOE cihaz imhasını başlatın.
fcoe nic set FCOE özellikli CNA’da seçenekleri ayarlayın.
graphics device list Bu ana bilgisayardaki tüm grafik aygıtlarını listeleyin.
graphics device stats list Grafik cihaz istatistiklerini listeleyin.
graphics host get Ana bilgisayar grafik özelliklerini alın.
graphics host refresh Ana bilgisayar grafik özelliklerini yenileyin.
graphics host set Ana bilgisayar grafik özelliklerini ayarlayın.
graphics vm list Grafik cihazlarıyla ilişkili etkin VM’leri listeleyin.
hardware bootdevice list Bu ana bilgisayar için varsa önyükleme aygıtı sırasını listeleyin.
hardware clock get Mevcut donanım saat zamanını gösterin.
hardware clock set Donanım saat saatini ayarlayın. Herhangi bir eksik parametre varsayılan olarak geçerli zamanı gösterir.
hardware cpu cpuid get Bir CPU için CPUID alanlarının alt kümesini alın (kullanımdan kaldırıldı, kullanım: esxcli donanım cpu cpuid ham listesi).
hardware cpu cpuid raw list Bir CPU için tüm CPUID alanlarını alın.
hardware cpu global get Tüm CPU’lar için global olan özellikleri alın.
hardware cpu global set Tüm CPU’lara global olan özellikleri ayarlayın.
hardware cpu list Bu ana bilgisayardaki tüm CPU’ları listeleyin.
hardware ipmi bmc get IPMI Baseboard Management Controller (BMC) özelliklerini edinin.
hardware ipmi bmc set IPMI Baseboard Management Controller (BMC) özelliklerini ayarlayın. Değişiklikler hemen yürürlüğe girer.
hardware ipmi fru get IPMI Sahada Değiştirilebilir Birim (FRU) cihaz ayrıntılarını alın.
hardware ipmi fru list IPMI Alan Değiştirilebilir Birim (FRU) envanterini listeleyin.
hardware ipmi sdr get IPMI Sensör Veri Havuzu (SDR) özelliklerini alın.
hardware ipmi sdr list IPMI Sensör Veri Deposunu listeleyin.
hardware ipmi sel clear IPMI Sistem Olay Günlüğünü temizleyin.
hardware ipmi sel get IPMI Sistem Olay Günlüğü (SEL) özelliklerini alın.
hardware ipmi sel list IPMI Sistem Olay Günlüğünü listeleyin.
hardware memory get Hafıza hakkında bilgi alın.
hardware pci list Bu ana bilgisayardaki tüm PCI aygıtlarını listeleyin.
hardware platform get Platform hakkında bilgi alın
hardware power policy choices list Güç politikalarını listeleyin.
hardware power policy get Mevcut güç politikasını görüntüleyin.
hardware power policy set Güç politikasını ayarlayın.
hardware smartcard certificate list Takılı akıllı kartlardan alınan sertifikalar.
hardware smartcard info get Akıllı kart alt sistemi hakkında bilgiler.
hardware smartcard slot list Bağlı akıllı kart okuyucuları hakkında bilgiler.
hardware smartcard token list Takılan akıllı kartlarla ilgili bilgiler.
hardware tpm tag clear TPM’nin etiketini temizleyin (0x40000010 dizininde).
hardware tpm tag get TPM’nin etiketini alın (0x40000010 dizininden).
hardware tpm tag set TPM’nin etiketini ayarlayın (0x40000010 dizininde).
hardware trustedboot get Güvenilir önyüklemenin durumu hakkında bilgiler. (TPM, DRTM durumu)
hardware usb passthrough device disable USB geçişini devre dışı bırakın
hardware usb passthrough device enable USB geçişini etkinleştir
hardware usb passthrough device list USB cihazlarını ve geçiş durumlarını listeleyin
iscsi adapter auth chap get İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI CHAP kimlik doğrulamasını alın.
iscsi adapter auth chap set İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI CHAP kimlik doğrulamasını ayarlayın.
iscsi adapter capabilities get İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI ayrıntılarını listeleyin.
iscsi adapter discovery rediscover İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI Keşfi yapın.
iscsi adapter discovery sendtarget add Hedef gönderme adresi ekleyin
iscsi adapter discovery sendtarget auth chap get Bir gönderme hedefi adresinde iSCSI CHAP kimlik doğrulaması alın
iscsi adapter discovery sendtarget auth chap set Bir gönderme hedefi adresinde iSCSI CHAP kimlik doğrulamasını ayarlama
iscsi adapter discovery sendtarget list Gönderme hedefi adreslerini listeleyin
iscsi adapter discovery sendtarget param get Bir hedef gönderme adresinde iSCSI parametresini alın
iscsi adapter discovery sendtarget param set İSCSI Gönderme Hedefi için iSCSI parametresini ayarlayın.
iscsi adapter discovery sendtarget remove Gönderme hedefi adresini kaldırma
iscsi adapter discovery statictarget add Statik bir hedef adres ekleyin
iscsi adapter discovery statictarget list Statik hedef adresleri listeleyin
iscsi adapter discovery statictarget remove Statik bir hedefi kaldırın
iscsi adapter discovery status get İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI adaptörü bulma durumunu alın.
iscsi adapter firmware get İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI sabit yazılımını doğrulayın.
iscsi adapter firmware set İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI ürün yazılımını yükleyin.
iscsi adapter get İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI bilgilerini listeleyin.
iscsi adapter list Sistemdeki tüm iSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörlerini listeleyin.
iscsi adapter param get İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI parametrelerini alın.
iscsi adapter param set İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI parametresini ayarlayın.
iscsi adapter set İSCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörü için iSCSI adını ve diğer adını ayarlayın.
iscsi adapter target list İSCSI hedeflerini listeleyin.
iscsi adapter target lun list İSCSI LUN bilgilerini alın
iscsi adapter target portal auth chap get Bir hedefte iSCSI CHAP kimlik doğrulaması alın
iscsi adapter target portal auth chap set İSCSI Target için iSCSI CHAP kimlik doğrulamasını ayarlayın.
iscsi adapter target portal list İSCSI hedef portallarını listeleyin.
iscsi adapter target portal param get Bir hedefte iSCSI parametresini alın
iscsi adapter target portal param set İSCSI Target için iSCSI parametresini ayarlayın.
iscsi ibftboot get İSCSI IBFT Önyükleme ayrıntılarını alın.
iscsi ibftboot import İSCSI hedef yapılandırmasını iBFT’den ESX iSCSI başlatıcılarına aktarın. İBFT’de kaydedilen önyükleme hedefi, tüm uygun “bağımlı” iSCSI adaptörlerine eklenir.
iscsi logicalnetworkportal list İSCSI Adaptörü için Mantıksal Ağ Portallarını Listeleme
iscsi networkportal add İSCSI adaptörü için bir ağ portalı ekleyin
iscsi networkportal ipconfig get İSCSI ağ portalı ipv4 yapılandırmasını edinin
iscsi networkportal ipconfig set İSCSI ağ portalı IPv4 yapılandırmasını ayarlayın.
iscsi networkportal ipv6config address add Verilen iSCSI ağ portalına IPv6 adresleri ekleyin.
iscsi networkportal ipv6config address list İSCSI ağ portalına atanan IPv6 adreslerini listeleyin.
iscsi networkportal ipv6config address remove IPv6 adreslerini verilen iSCSI ağ portalından kaldırın.
iscsi networkportal ipv6config get İSCSI ağ portalı ipv6 yapılandırmasını edinin
iscsi networkportal ipv6config set İSCSI ağ portalı IPv6 yapılandırmasını ayarlayın.
iscsi networkportal list İSCSI Adaptörü için Ağ Portalını listeleyin
iscsi networkportal remove İSCSI adaptörü için bir ağ portalını kaldırın
iscsi physicalnetworkportal list İSCSI Bağdaştırıcısı için Fiziksel Ağ Portalını listeleyin
iscsi physicalnetworkportal param get Fiziksel Ağ Portalında (vmnic) ağ parametrelerini alın
iscsi physicalnetworkportal param set Fiziksel Ağ Portalında ağ parametresini ayarlayın
iscsi plugin list IMA eklentilerini listeleyin.
iscsi session add Mevcut iSCSI yapılandırmasında oturum açma oturumları.
iscsi session connection list İSCSI bağlantılarını listeleyin.
iscsi session list İSCSI Oturumlarını listeleyin.
iscsi session remove Geçerli iSCSI yapılandırmasında oturum kapatma oturumları.
iscsi software get Yazılım iSCSI bilgileri.
iscsi software set İSCSI yazılımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
network diag ping Ağ ana bilgisayarlarına ICMP yankı istekleri gönderin.
network ens lcore add ENS bağlamı oluşturun.
network ens lcore affinity get Verilen ENS bağlamı için yakınlığı öğrenin.
network ens lcore affinity set Verilen ENS bağlamı için yakınlığı ayarlayın.
network ens lcore list ENS bağlamlarını listeleyin.
network ens lcore remove ENS içeriğini yok edin.
network ens lcore switch add Verilen ENS bağlamını verilen anahtarla ilişkilendirin.
network ens lcore switch get Verilen ENS bağlamıyla ilişkili anahtarı alın.
network ens lcore switch remove Verilen ENS bağlamının sanal anahtarla ilişkisini kesin.
network ens maxLcores get Maksimum ENS bağlam sayısını (lcores) alın.
network ens maxLcores set Maksimum ENS içeriği sayısını ayarlayın.
network firewall get Güvenlik duvarı durumunu alın.
network firewall load Güvenlik duvarı modülünü ve kural kümesi yapılandırmasını yükleyin.
network firewall refresh Güvenlik duvarı için kural kümesi yapılandırmasını yükleyin.
network firewall ruleset allowedip add Kural kümesi kural kümesine izin verilen ip adresini / aralığını ekleyin.
network firewall ruleset allowedip list kural kümeleri için izin verilen ip adreslerini listeleyin.
network firewall ruleset allowedip remove Kural kümesinden izin verilen ip adresini / aralığını kaldırın.
network firewall ruleset client add Güvenlik duvarı kural kümesine yeni bir istemci ekleyin. Bu, güvenlik duvarı kural kümesini etkinleştirir ve kural kümesini kullanan istemcilerin sayısını artırır.
network firewall ruleset client get Güvenlik duvarı kural seti kullanan istemcilerin sayısını gösterin.
network firewall ruleset client remove Bir istemciyi güvenlik duvarı kural kümesinden kaldırın. Bu, kural kümesini kullanan istemcilerin sayısını azaltır ve sayı sıfıra ulaşırsa kural kümesi devre dışı bırakılır.
network firewall ruleset list Güvenlik duvarındaki kural kümelerini listeleyin.
network firewall ruleset rule list Güvenlik duvarındaki her kural kümesinin kurallarını listeleyin.
network firewall ruleset set Güvenlik duvarı kural kümesi durumunu ayarlayın (allowAll bayrağı ve etkin durumu).
network firewall set Güvenlik duvarı etkin durumunu ve varsayılan eylemi ayarlayın.
network firewall unload Güvenlik duvarı modülünü kaldırmaya izin ver.
network ip connection list Etkin TCP / IP bağlantılarını listele
network ip dns search add ESXi ana bilgisayarında bir ana bilgisayar adını çözmeye çalışırken aranacak etki alanları listesine bir arama etki alanı ekleyin.
network ip dns search list ESXi ana bilgisayarında halihazırda yapılandırılmış olan arama etki alanlarını arama sırasında kullanılacakları sırayla listeleyin.
network ip dns search remove ESXi ana bilgisayarında bir ana bilgisayar adını çözmeye çalışırken aranacak etki alanları listesinden bir arama etki alanını kaldırın.
network ip dns server add Bu ESXi ana bilgisayarı için kullanmak üzere DNS sunucuları listesinin sonuna yeni bir DNS sunucusu ekleyin.
network ip dns server list Kullanılacakları sıraya göre sistemde halihazırda yapılandırılmış olan DNS sunucusunun bir listesini yazdırın.
network ip dns server remove Bu ESXi ana bilgisayarı için kullanmak üzere DNS sunucuları listesinden bir DNS sunucusunu kaldırın.
network ip get Global IP ayarlarını alın
network ip interface add Yeni bir VMkernel ağ arayüzü ekleyin.
network ip interface ipv4 address list VMkernel ağ arayüzlerine atanan IPv4 adreslerini listeleyin.
network ip interface ipv4 get VMkernel ağ arayüzlerine atanan IPv4 adreslerini listeleyin.
network ip interface ipv4 set Belirli bir VMkernel ağ arayüzü için IPv4 ayarını yapılandırın.
network ip interface ipv6 address add Belirli bir VMkernel ağ arayüzüne statik bir IPv6 adresi ekleyin.
network ip interface ipv6 address list Bu komut, şu anda sisteme atanmış tüm IPv6 adreslerini listeleyecektir.
network ip interface ipv6 address remove Belirli bir VMkernel ağ arayüzünden bir IPv6 adresini kaldırın.
network ip interface ipv6 get VMkernel ağ arayüzleri için IPv6 ayarlarını alın. Bu, “adres listesi” komutunda bulunabilen IPv6 adreslerini içermez.
network ip interface ipv6 set Belirli bir VMkernel ağ arayüzü için IPv6 ayarlarını yapılandırın.
network ip interface list Bu komut, şu anda sistem tarafından bilinen VMkernel ağ arayüzlerini listeleyecektir.
network ip interface remove ESXi ana bilgisayarından bir VMkernel ağ arayüzünü kaldırın. Bir VMKernel ağ arayüzü, –interface-name veya –portgroup-name veya –dvs-name / – dvport-id ile benzersiz bir şekilde belirtilebilir. Yani adını veya bağlantı noktasını sağlamak, bir VMKernel ağ arayüzünü benzersiz şekilde belirlemenin iki yoludur.
network ip interface set Bu komut, belirli bir IP arayüzünün etkin durumunu ve MTU boyutunu ayarlar
network ip interface tag add Belirli bir VMkernel ağ arayüzüne bir etiket ekler. Desteklenen etiketler şunlardır: Management, VMotion, errorToleranceLogging, vSphereReplication, vSphereReplicationNFC, vSphereProvisioning, VSAN, VSANWitness
network ip interface tag get Verilen VMkernel ağ arabiriminde ayarlanan etiketleri alır.
network ip interface tag remove Belirli bir VMkernel ağ arayüzündeki bir etiketi kaldırır.
network ip ipsec sa add Güvenlik İlişkisi ekleyin.
network ip ipsec sa list Yapılandırılmış Güvenlik İlişkilerini listeleyin
network ip ipsec sa remove Güvenlik İlişkilerini Kaldırma İşlemi
network ip ipsec sp add Bir Güvenlik Politikası ekleyin.
network ip ipsec sp list Yapılandırılmış Güvenlik Politikalarını listeleyin
network ip ipsec sp remove Güvenlik Politikasını kaldırma işlemi
network ip neighbor list ARP tablosu girişlerini listeleyin
network ip neighbor remove ARP tablosu girişlerini kaldır
network ip netstack add Yeni bir Netstack Örneği ekleyin.
network ip netstack get Belirli bir Netstack Örneği için çalışma zamanı / yapılandırma ayarlarını alın.
network ip netstack list Bu komut, şu anda sistem tarafından bilinen VMkernel Netstack örneklerini listeleyecektir.
network ip netstack remove Yeni bir Netstack Örneğini kaldırın.
network ip netstack set Belirli bir Netstack Örneği için ayarları yapılandırın.
network ip route ipv4 add VMkernel’e IPv4 yolu ekleyin.
network ip route ipv4 list Yapılandırılmış IPv4 yollarını listeleyin
network ip route ipv4 remove IPv4 yolunu kaldır
network ip route ipv6 add VMkernel’e IPv6 yolu ekleyin.
network ip route ipv6 list Yapılandırılmış IPv6 yollarını listeleyin
network ip route ipv6 remove IPv6 yolunu VMkernel’den kaldırın
network ip set Global IP ayarlarını güncelleyin
network multicast group list Tüm çok noktaya yayın grubu üyelerini listeleyin.
network nic coalesce get Birleştirme parametrelerini alın
network nic coalesce high get Paketleri yüksek paket hızında gönderirken veya alırken bir NIC’nin davranışı hakkında bilgi alın.
network nic coalesce high set Paketleri yüksek paket hızında gönderirken veya alırken bir NIC’nin davranışını kontrol etmek için parametreleri ayarlayın.
network nic coalesce low get Düşük paket hızında paket gönderirken veya alırken bir NIC’nin davranışı hakkında bilgi alın.
network nic coalesce low set Düşük paket hızında paketleri gönderirken veya alırken bir NIC’nin davranışını kontrol etmek için parametreleri ayarlayın.
network nic coalesce set Bir nicede birleştirme parametrelerini ayarlayın
network nic cso get Sağlama toplamı boşaltma ayarlarını alın
network nic cso set Bir nicede sağlama toplamı boşaltma ayarlarını yapın
network nic down Belirtilen ağ cihazını indirin.
network nic eeprom change EEPROM’u bir nicki üzerinde değiştirin
network nic eeprom dump EEPROM cihazını boşaltın
network nic get Bir ağ cihazının genel yapılandırmasını alın
network nic list Bu komut, sistemde halihazırda kurulu ve yüklü olan Fiziksel NIC’leri listeleyecektir.
network nic negotiate restart Bir nicki üzerinde N-Way müzakeresini yeniden başlatın
network nic pauseParams list Tüm NIC’lerin duraklatma parametrelerini listeleyin
network nic pauseParams set Bir NIC için duraklatma parametrelerini ayarlayın
network nic queue count get Bir güzel netqueue sayımı alın
network nic queue count set Bir nicede netque sayısını ayarlayın
network nic queue filterclass list Şu anda sistemde kurulu ve yüklü tüm fiziksel NIC’lerin ağ destekli filtre sınıfını listeleyin.
network nic queue loadbalancer list Şu anda sistemde kurulu ve yüklü olan tüm fiziksel NIC’lerin ağ yük dengeleyici ayarlarını listeleyin. Açıklama aşağıdaki gibi ayarlanıyor, S: Cihaz tarafından desteklenen ayar U: Cihaz tarafından desteklenmeyen ayar N: Cihaz için geçerli olmayan ayar A: Yük dengelemede izin verilen ayara D: Yük dengelemede ayara izin verilmiyor
network nic queue loadbalancer plugin list Şu anda sistemde yüklü ve yüklü olan tüm fiziksel NIC’lerdeki ağ dengeleyici eklentilerinin ayrıntıları
network nic queue loadbalancer plugin set Bir NIC’de netqueue dengeleyici eklentisini etkinleştirin / devre dışı bırakın
network nic queue loadbalancer set Bir NIC’de ağ yük dengeleyici ayarını etkinleştirin / devre dışı bırakın.
network nic queue loadbalancer state list Şu anda sistemde yüklü ve yüklü olan tüm fiziksel NIC’lerin ağ dengeleyici durumu
network nic queue loadbalancer state set Bir NIC’de ağ dengeleyiciyi etkinleştirin / devre dışı bırakın
network nic register dump Cihaz kayıtlarını boşalt
network nic ring current get Bir NIC’nin mevcut RX / TX halka tampon parametrelerini alın
network nic ring current set Bir NIC’nin mevcut RX / TX halka tampon parametrelerini ayarlayın
network nic ring preset get Bir NIC’nin önceden ayarlanmış RX / TX halka tampon parametrelerini alın
network nic selftest run Kendi kendine testi çalıştır
network nic set Belirtilen ethernet cihazı için genel seçenekleri ayarlayın.
network nic sg get Dağılım toplama ayarlarını alın
network nic sg set Scatter-gatter ayarlarını bir nicede ayarlayın
network nic software list Şu anda sistemde yüklü ve yüklü fiziksel NIC’lerin yazılım simülasyon ayarlarını listeleyin.
network nic software set Bir NIC’de yazılım simülasyon ayarlarını etkinleştirin ve devre dışı bırakın.
network nic stats get Belirli bir arayüz için NIC istatistiklerini alın.
network nic tso get TCP segmentasyon boşaltma ayarlarını alın
network nic tso set TCP segmentasyon boşaltma ayarlarını bir nic
network nic up Belirtilen ağ cihazını getirin.
network nic vlan stats get NIC’deki etkin VLAN’lar için VLAN istatistiklerini listeleyin.
network nic vlan stats set NIC’de VLAN istatistikleri toplamayı etkinleştirin / devre dışı bırakın.
network port filter stats get Belirli bir bağlantı noktası için istatistikleri filtreleyin.
network port stats get Belirli bir bağlantı noktası için paket istatistikleri.
network sriovnic list Bu komut, sistemde halihazırda kurulu ve yüklü olan SRIOV Etkin NIC’leri (PF’ler) listeleyecektir.
network sriovnic vf list SRIOV NIC için VF’lerin genel yapılandırmasını alın.
network sriovnic vf stats Bir SRIOV NIC’nin verilen VF’si için istatistikleri alın.
network vm list Etkin bağlantı noktaları olan VM’ler için ağ bilgilerini listeleyin.
network vm port list Belirli bir VM için etkin bağlantı noktalarının listesi.
network vswitch dvs vmware lacp config get DVS’de LACP yapılandırmasını edinin
network vswitch dvs vmware lacp stats get DVS uplink’lerinde LACP istatistiklerini alın
network vswitch dvs vmware lacp status get DVS’de LACP durumunu alın
network vswitch dvs vmware lacp timeout set Tek bir LACP LAG’de vmnics için uzun / kısa zaman aşımı ayarlayın
network vswitch dvs vmware list ESXi ana bilgisayarında şu anda yapılandırılmış olan VMware vSphere Dağıtılmış Anahtarını listeleyin.
network vswitch standard add ESXi ağ sistemine yeni bir sanal anahtar ekleyin.
network vswitch standard list ESXi ana bilgisayarındaki geçerli sanal anahtarları listeleyin.
network vswitch standard policy failover get Verilen sanal anahtarı yöneten yük devretme ilkesi ayarlarını alın
network vswitch standard policy failover set Sanal bir anahtar için Yük Devretme ilkesini yapılandırın.
network vswitch standard policy security get Verilen sanal anahtarı yöneten Güvenlik Politikasını alın.
network vswitch standard policy security set Belirli bir sanal anahtar için güvenlik politikasını ayarlayın
network vswitch standard policy shaping get Verilen sanal anahtar için şekillendirme ilkesi ayarlarını alın
network vswitch standard policy shaping set Verilen sanal anahtar için şekillendirme ilkesi ayarlarını belirleyin
network vswitch standard portgroup add Standart bir bağlantı noktası grubunun bir sanal anahtara eklenmesine izin verir.
network vswitch standard portgroup list Şu anda sistemde bulunan tüm bağlantı noktası gruplarını listeleyin.
network vswitch standard portgroup policy failover get Verilen bağlantı noktası grubunu yöneten ağ yük devretme ilkesi ayarlarını alın
network vswitch standard portgroup policy failover set Bir bağlantı noktası grubu için Yük Devretme ilkesini yapılandırın. Bu ayarlar potansiyel olarak sanal anahtar ayarlarını geçersiz kılabilir.
network vswitch standard portgroup policy security get Verilen bağlantı noktası grubunu yöneten Güvenlik Politikasını alın.
network vswitch standard portgroup policy security set Belirli bir bağlantı noktası grubu için güvenlik politikasını ayarlayın
network vswitch standard portgroup policy shaping get Verilen bağlantı noktası grubunu yöneten ağ şekillendirme ilkesi ayarlarını alın
network vswitch standard portgroup policy shaping set Verilen bağlantı noktası grubu için şekillendirme ilkesi ayarlarını belirleyin
network vswitch standard portgroup remove Verilen sanal anahtardan bir bağlantı noktası grubunu kaldırın
network vswitch standard portgroup set Verilen bağlantı noktası grubu için vlan kimliğini ayarlayın
network vswitch standard remove ESXi ağ sisteminden bir sanal anahtarı kaldırın.
network vswitch standard set Bu komut, belirli bir sanal anahtarın MTU boyutunu ve CDP durumunu ayarlar.
network vswitch standard uplink add Verilen sanal anahtara bir yukarı bağlantı ekleyin. Bu sanal anahtara atanmış bir NIC ekip oluşturma politikası varsa, bu sanal anahtarda bu yukarı bağlantının kullanılmasını sağlamak için politikanın da değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.
network vswitch standard uplink remove Verilen sanal anahtardan bir yukarı bağlantıyı kaldırın. Bu sanal anahtara atanmış bir NIC ekip oluşturma politikası varsa, bu sanal anahtarda bu yukarı bağlantının kullanımını devre dışı bırakmak için politikanın da değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.
nvme device controller list Ad alanı belirtilmezse cihazdaki tüm denetleyicileri listeleyin, aksi takdirde ad alanına eklenen tüm denetleyicileri listeleyin
nvme device feature aec get NVMe cihaz özelliği eşzamansız olay yapılandırma bilgilerini alın
nvme device feature aec set NVMe cihaz özelliği eşzamansız olay yapılandırma bilgilerini ayarlayın
nvme device feature apst get NVMe cihazı özelliği otonom güç durumu geçiş bilgilerini alın
nvme device feature ar get NVMe cihaz özelliği tahkim bilgilerini alın
nvme device feature ar set NVMe cihaz özelliği tahkim bilgilerini ayarlayın
nvme device feature cap NVMe cihaz özelliği destekli yetenek bilgilerini alın
nvme device feature er get NVMe cihaz özelliği hata kurtarma bilgilerini alın
nvme device feature er set NVMe cihaz özelliği hata kurtarma bilgilerini ayarlayın
nvme device feature hi get NVMe cihaz özelliği ana bilgisayar tanımlayıcı bilgilerini alın
nvme device feature hmb get NVMe cihaz özelliği ana bellek arabellek bilgilerini alın
nvme device feature ic get NVMe cihaz özelliği alın, birleştirme bilgilerini kesintiye uğratır
nvme device feature ic set NVMe cihaz özelliğini ayarlayın, birleştirme bilgilerini kesintiye uğratın
nvme device feature ivc get NVMe cihaz özelliği kesinti vektör yapılandırma bilgilerini alın
nvme device feature ivc set NVMe cihaz özelliğini ayarlama vektör yapılandırma bilgilerini kesintiye uğratır
nvme device feature kat get NVMe cihaz özelliğini edinin, zamanlayıcı bilgilerini canlı tutun
nvme device feature kat set NVMe cihaz özelliğini ayarlayın, zamanlayıcı bilgilerini canlı tutun
nvme device feature lba get NVMe cihaz özelliği LBA menzil türü bilgilerini alın
nvme device feature nq get Sıra bilgilerinin NVMe cihaz özelliği numarası alın
nvme device feature pm get NVMe cihaz özelliği güç yönetimi bilgilerini alın
nvme device feature pm set NVMe cihaz özelliği güç yönetimi bilgilerini ayarlayın
nvme device feature spm get NVMe cihaz özelliği yazılımı ilerleme işaretleyici bilgilerini alın
nvme device feature spm set Yazılım ilerleme işareti özelliği bilgisini ayarlayın, Önyükleme Öncesi Yazılım Yük Sayısını (PBSLC) 0 olarak siler
nvme device feature tt get NVMe cihaz özelliği sıcaklık eşiği bilgilerini alın
nvme device feature tt set NVMe cihaz özelliği sıcaklık eşiği bilgilerini ayarlayın
nvme device feature vwc get NVMe cihaz özelliği geçici yazma önbellek bilgilerini alın
nvme device feature vwc set NVMe cihazının geçici yazma önbellek bilgisi özelliğini ayarlayın
nvme device feature wa get NVMe cihaz özelliğini alın atomiklik bilgilerini yazın
nvme device feature wa set NVMe cihaz özelliğini ayarla atomiklik bilgilerini yaz
nvme device firmware activate İndirilen ürün yazılımı görüntüsünü belirli bir yuvaya işleyin
nvme device firmware download Cihaz yazılımı görüntüsünü cihaza indirin
nvme device get NVMe cihaz bilgilerini alın
nvme device list VMware NVMe sürücüsüne kayıtlı NVMe cihazlarını listeleyin
nvme device log error get NVMe cihaz hata günlüğü bilgilerini alın
nvme device log fwslot get NVMe cihaz donanım yazılımı yuvası günlük bilgilerini alın
nvme device log smart get NVMe cihazı SMART günlük bilgilerini alın
nvme device namespace attach NVMe cihazına ad alanı ekleyin
nvme device namespace create NVMe cihazında ad alanı oluşturun
nvme device namespace delete NVMe cihazındaki ad alanını silin
nvme device namespace detach NVMe cihazında ad alanını ayırın
nvme device namespace format Ad alanı biçimini değiştirin
nvme device namespace get Nvme ad alanı bilgilerini alın
nvme device namespace list NVMe cihazındaki ad alanını listeleyin
nvme device register get NVMe cihaz kayıtlarını boşaltın
nvme device timeout get GÇ zaman aşımı denetleyicisinin zaman aşımı değerini alın
nvme device timeout set GÇ zaman aşımı denetleyicisi için zaman aşımı değerini ayarlayın
nvme driver loglevel set NVMe sürücü günlüğü seviyesini ve hata ayıklama seviyesini ayarlayın
rdma device list Sistemde şu anda kayıtlı olan mantıksal RDMA cihazlarını listeleyin.
rdma device protocol list Etkinleştirilmiş RDMA protokollerini listeleyin.
rdma device stats get Belirli bir RDMA cihazı için istatistikleri alın.
rdma device vmknic list RDMA cihazlarıyla ilişkili vmknics’i listeleyin.
rdma iser add Iser modülü sürücüsünü etkinleştirmek için bir iser cihazı ekleyin.
rdma iser delete Bir iser mantıksal cihazı silin.
sched reliablemem get Sistemin şu anda güvenilir belleğin farkında olup olmadığını kontrol edin.
sched swap system get Sistem genelinde paylaşılan takas alanı seçeneklerinin mevcut durumunu alın.
sched swap system set Sistem genelinde paylaşılan takas alanının yapılandırmasını değiştirin.
software acceptance get Ana bilgisayar kabul düzeyini alır. Bu, bir ana bilgisayarda hangi VIB’lere izin verileceğini kontrol eder.
software acceptance set Ana bilgisayar kabul düzeyini ayarlar. Bu, bir ana bilgisayarda hangi VIB’lere izin verileceğini kontrol eder.
software profile get Yüklü görüntü profilini görüntüleyin.
software profile install Bir depodan bir görüntü profilini bu ana bilgisayara yükler veya uygular. Bu komut, kurulan görüntüyü yeni görüntü profili tarafından tanımlanan görüntü ile tamamen değiştirir ve yüklü VIB’lerin kaybına neden olabilir. Ana bilgisayar ve görüntü profili arasındaki ortak titreşimler atlanacak. Yüklü VIB’leri korumak için bunun yerine profil güncellemesini kullanın. UYARI: Kurulumunuz yeniden başlatma gerektiriyorsa, önce HA’yı devre dışı bırakmanız gerekir.
software profile update Ana bilgisayarı bir depodaki bir görüntü profilinden VIB’lerle günceller. Yüklü VIB’ler yükseltilebilir (veya –allow-downgrades belirtilirse düşürülebilir), ancak kaldırılmayacaktır. Görüntü profilinde kurulu herhangi bir VIB ile ilgili olmayan tüm VIB’ler ana bilgisayara eklenecektir. UYARI: Kurulumunuz yeniden başlatma gerektiriyorsa, önce HA’yı devre dışı bırakmanız gerekir.
software profile validate Bir depodaki bir görüntü profiline karşı ana bilgisayardaki mevcut görüntü profilini doğrular.
software sources profile get Depodaki bir görüntü profiliyle ilgili ayrıntıları görüntüleyin.
software sources profile list Bir depodaki tüm görüntü profillerini listeleyin.
software sources vib get Depodaki bir veya daha fazla VIB paketi hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler
software sources vib list Depolardan tüm VIB’leri listeleyin.
software vib get Yüklü bir veya daha fazla VIB hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler
software vib install VIB paketlerini bir URL’den veya depodan yükler. VIB’ler kurulabilir, yükseltilebilir veya indirilebilir. UYARI: Kurulumunuz yeniden başlatma gerektiriyorsa, önce HA’yı devre dışı bırakmanız gerekir.
software vib list Yüklü VIB paketlerini listeler
software vib remove VIB paketlerini ana bilgisayardan kaldırır. UYARI: Kurulumunuz yeniden başlatma gerektiriyorsa, önce HA’yı devre dışı bırakmanız gerekir.
software vib signature verify Yüklü VIB paketlerinin imzalarını doğrular ve her biri için adı, sürümü, satıcıyı, kabul seviyesini ve imza doğrulamanın sonucunu görüntüler
software vib update Yüklü VIB’leri daha yeni VIB paketlerine güncelleyin. Yeni VIB’ler yüklenmeyecek, yalnızca güncellemeler yüklenecektir. UYARI: Kurulumunuz yeniden başlatma gerektiriyorsa, önce HA’yı devre dışı bırakmanız gerekir.
storage core adapter capabilities list Sistemdeki SCSI HBA’ların yeteneklerini listeleyin.
storage core adapter device list HBA’larla ilişkili cihazları listeleyin.
storage core adapter list Sistemdeki tüm SCSI Ana Bilgisayar Veriyolu Adaptörlerini listeleyin.
storage core adapter rescan Yeni Aygıtları aramak, DEAD yollarını kaldırmak ve yol durumunu güncellemek için SCSI HBA’ları yeniden tarayın. Bu işlem ayrıca, Claimrule run komutuna eşdeğer bir talep işlemi ve bir dosya sistemi yeniden taraması çalıştırır.
storage core adapter stats get Sistemdeki SCSI Ana Bilgisayar Veri Yolu Adaptörleri için SCSI istatistiklerini listeleyin.
storage core claiming autoclaim Otomatik hak talebinde bulunma işleminin devre dışı bırakılmasına veya daha önce devre dışı bırakılmışsa talep sürecinin yeniden etkinleştirilmesine izin veren otomatik PSA (yol / cihaz) talep kodunu kontrol edin. Varsayılan olarak, otomatik PSA talep süreci açıktır ve özellikle böyle bir talimat verilmedikçe kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılmamalıdır.
storage core claiming reclaim Bir aygıta giden tüm yolların hak talebini kaldırmaya çalışın ve ardından bunları geri almaya çalışmak için talep edilmeyen yolların her birinde yüklü talep kurallarını çalıştırın.
storage core claiming unclaim 1) Bir PSA eklentisinden ayırarak bir yol veya yol kümesinin hak talebini kaldırın. NOTLAR: Yolun, özellikle eklenti veya adaptör ile hak talebini iptal ederken başarısız olduğunu iddia etmesi normaldir. Yalnızca G / Ç içermeyen etkin olmayan yollar talep edilmeyebilir. Tipik olarak ESXi USB bölümü ve üzerlerinde VMFS birimleri bulunan aygıtlar hak talebinde bulunulamaz. Ayrıca, NOT talep kuralları yolu maskeleyecek şekilde yapılandırılmadıkça, hak talebinin iptali devam etmeyecek ve periyodik yol talep etme, yakın gelecekte bu yolları geri talep edecektir. 2) Bir veya daha fazla cihazdan bir filtre (set) ayırın.
storage core claimrule add Sistemdeki iddia kuralı kümesine bir iddia kuralı ekleyin.
storage core claimrule convert ESX 3.x style / adv / Disk / MaskLUNs LUN maskelerini Claim Rule formatına dönüştürün. UYARI: Bu dönüştürme tüm giriş MaskLUNs varyasyonları için çalışmayacaktır! Lütfen oluşturulan talep kuralları listesini dikkatlice inceleyin, ardından önerilen LUN maskesi talep kuralları doğruysa, listeyi yapılandırma dosyasına yazmak için –commit parametresini kullanın.
storage core claimrule list Sistemdeki tüm iddia kurallarını listeleyin.
storage core claimrule load Yapılandırma dosyasından VMkernel’e yol talep eden kuralları yükleyin.
storage core claimrule move Bir hak talebini bir kural kimliğinden diğerine taşıma
storage core claimrule remove Sistemdeki iddia kuralı kümesindeki bir iddia kuralı silin.
storage core claimrule run Yol hak talebi kurallarını yürütün.
storage core device capacity list Bilinen depolama cihazları için kapasite bilgilerini listeleyin.
storage core device detached list Sistemdeki durumları değiştirilerek manuel olarak ayrılan tüm cihazları listeler.
storage core device detached remove Bir kullanıcının Ayrılmış cihazları kalıcı ayrı cihaz listesinden kaldırmasına izin vermek için kontrol sağlayın.
storage core device inquirycache list Bilinen depolama cihazları için sorgu önbellek bilgilerini listeleyin.
storage core device inquirycache set Depolama cihazlarının sorgu önbellek ayarlarını değiştirin.
storage core device latencythreshold list Bilinen depolama cihazları için gecikmeye duyarlı eşiği listeleyin.
storage core device latencythreshold set Cihazın gecikmeye duyarlı eşiğini ayarlayın (milisaniye cinsinden). GÇ gecikmesi eşiği aşarsa, yeni GÇ’ler varsayılan GÇ zamanlayıcısını kullanır.
storage core device list PSA’da şu anda kayıtlı olan cihazları listeleyin.
storage core device partition list Belirli bir cihaz listesi için tüm bölümler
storage core device partition showguid Belirli bir cihaz listesi için GPT bölümleri için GUID
storage core device physical get Fiziksel bir depolama cihazı hakkında bilgi alın.
storage core device purge Belirli bir zaman aralığında görülmeyen depolama cihazlarını kaldırır.
storage core device raid list Belirli bir mantıksal cihazı oluşturan fiziksel cihazları listeleyin.
storage core device set Bir kullanıcının bir SCSI aygıtının durumunu değiştirmesine izin vermek için denetim sağlayın.
storage core device setconfig Cihaz yapılandırmasını ayarla
storage core device smart get Akıllı cihaz parametrelerini listeleyin.
storage core device stats get Sistemdeki SCSI Cihazları için SCSI istatistiklerini listeleyin.
storage core device uidmap list Bir cihazın birincil UID’si ile sistemdeki o cihaz için alternatif UID’ler arasında bir eşleme alın.
storage core device vaai ats list Aygıtlar için ATS VAAI özniteliklerini (SCSI standardına göre) listeleyin.
storage core device vaai clone list Aygıtlar için Klon VAAI özniteliklerini (SCSI standardına göre) listeleyin.
storage core device vaai delete list Aygıtlar için VAAI özniteliklerini (SCSI standardına göre) silin.
storage core device vaai status get PSA’ya şu anda kayıtlı cihazlar için VAAI özelliklerini listeleyin.
storage core device vaai status set Yerel SCSI disklerinde VAAI işlemlerini etkinleştirin / devre dışı bırakın. (NOT: Bir işlemi etkinleştirme isteği, yalnızca temeldeki aygıt VAAI işlemini destekliyorsa geçerli olacaktır.)
storage core device vaai zero list Aygıtlar için Sıfır VAAI özniteliklerini (SCSI standardına göre) listeleyin.
storage core device world list Şu anda ESX ana bilgisayarında aygıtları kullanan dünyaların bir listesini alın.
storage core path list Sistemdeki tüm SCSI yollarını listeleyin.
storage core path set Bir kullanıcının tek bir yolun durumunu değiştirmesine izin vermek için kontrol sağlayın. Bu, kullanıcının SCSI yollarını etkin bir şekilde etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına olanak tanır. Kullanıcı, tüm yol durumlarını değiştiremez, ancak “etkin” ve “kapalı” arasında geçiş yapabilir. Belirli bir aygıta giden tek yol olan herhangi bir yoldaki Yol durumunu değiştirmenin başarısız olma ihtimali yüksek olduğunu lütfen unutmayın. Durumun değiştirilmesi ‘Tüm yollar aşağı’ durumuna neden olacaksa veya cihaz şu anda kullanımdaysa, VMkernel yolun durumunu değiştirmeyecektir.
storage core path stats get Sistemdeki SCSI Yolları için SCSI istatistiklerini listeleyin.
storage core plugin list Sistemde yüklü PSA eklentilerini listeleyin.
storage core plugin registration add PSA ile bir eklenti modülü kaydedin.
storage core plugin registration list Şu anda PSA’da kayıtlı olan modülleri listeleyin.
storage core plugin registration remove PSA ile bir eklenti modülünün kaydını kaldırın.
storage filesystem automount Açıkça bağlantısı kesilmemiş bilinen veri depolarının bağlanmasını isteyin.
storage filesystem list Ev sahibinin kullanabileceği birimleri listeleyin. Bu, VMFS, NAS, VFAT ve UFS bölümlerini içerir.
storage filesystem mount ESX ana bilgisayarına bağlanmayan bir birime bağlanın ve bu birimi bağlayın.
storage filesystem rescan Yeni monte edilebilir dosya sistemleri için depolama cihazlarını tarayın.
storage filesystem unmount Bağlantıyı kesin ve mevcut VMFS veya NAS biriminin bağlantısını kesin. Bu, birimin yapılandırmasını silmez, ancak birimi takılan birimler listesinden kaldırır.
storage hpp device list Şu anda VMware Yüksek Performans Eklentisi tarafından kontrol edilen cihazları listeleyin.
storage hpp device set Bir HPP aygıtı için ayarları yapılandırın.
storage hpp device usermarkedssd list Kullanıcıya göre SSD olarak işaretlenen cihazları listeleyin.
storage hpp path list Şu anda VMware Yüksek Performans Eklentisi tarafından talep edilen yolları listeleyin
storage iofilter enable Bir iofilter etkinleştirin.
storage iofilter list Bu ana bilgisayarda yüklü olan iofiltreleri listeleyin.
storage nfs add ESX Ana Bilgisayarına yeni bir NAS birimi ekleyin ve verilen birim adıyla bağlayın.
storage nfs list ESX ana bilgisayarı tarafından şu anda bilinen NAS birimlerini listeleyin.
storage nfs param get NAS birimlerinin hacim parametrelerini alın.
storage nfs param set NAS birimlerinin hacim parametrelerini ayarlayın.
storage nfs remove ESX ana bilgisayardan mevcut bir NAS birimini kaldırın.
storage nfs41 add ESX Ana Bilgisayarına yeni bir NFS v4.1 birimi ekleyin ve verilen birim adıyla bağlayın.
storage nfs41 list Şu anda ESX ana bilgisayarı tarafından bilinen NFS v4.1 birimlerini listeleyin.
storage nfs41 param get NFS v4.1 birimlerinin birim parametrelerini alın.
storage nfs41 param set NFS v4.1 birimlerinin birim parametrelerini ayarlayın.
storage nfs41 remove ESX ana bilgisayarından mevcut bir NFS v4.1 birimini kaldırın.
storage nmp device list Şu anda VMware NMP Multipath Plugin tarafından kontrol edilen cihazları listeleyin ve o cihazla ilişkili SATP ve PSP bilgilerini gösterin.
storage nmp device set Belirli cihaz için Yol Seçim Politikasının (PSP) sistemde yüklü politikalardan birine ayarlanmasına izin verin.
storage nmp path list Şu anda VMware NMP Multipath Plugin tarafından talep edilen yolları listeleyin ve bu yolla ilişkili SATP ve PSP bilgilerini gösterin.
storage nmp psp fixed deviceconfig get Belirli bir cihaz için Sabit Yol Seçim İlkesi ayarlarının alınmasına izin verin.
storage nmp psp fixed deviceconfig set Sabit Yol Seçimi İlkesi tarafından kontrol edilen belirli bir cihazda tercih edilen yolun ayarlanmasına izin verin.
storage nmp psp generic deviceconfig get Cihaz başına PSP yapılandırma parametrelerinin alınmasına izin verin.
storage nmp psp generic deviceconfig set Cihaz başına PSP yapılandırma parametrelerinin ayarlanmasına izin verin. Bu komut, o anda hangi PSP ile yapılandırılmışsa o cihaz için yapılandırmayı ayarlayacaktır.
storage nmp psp generic pathconfig get Yol başına PSP yapılandırma parametrelerinin alınmasına izin verin.
storage nmp psp generic pathconfig set Yol başına PSP yapılandırma parametrelerinin ayarlanmasına izin verin. Bu komut, şu anda yapılandırılmış olduğu PSP ile verilen yol için yapılandırmayı ayarlayacaktır.
storage nmp psp list Şu anda NMP sistemine yüklü olan Yol Seçim Eklentilerini (PSP) listeleyin ve bu PSP’ler hakkındaki bilgileri görüntüleyin
storage nmp psp roundrobin deviceconfig get Belirli bir cihaz için Round Robin Yol Seçim Politikası ayarlarının alınmasına izin verin.
storage nmp psp roundrobin deviceconfig set Round Robin Seçim Politikası tarafından kontrol edilen belirli bir cihazda Round Robin yol seçeneklerinin ayarlanmasına izin verin.
storage nmp satp generic deviceconfig get Aygıt başına SATP yapılandırma parametrelerinin alınmasına izin verin.
storage nmp satp generic deviceconfig set Aygıt başına SATP yapılandırma parametrelerinin ayarlanmasına izin verin. Bu komut, o anda hangi SATP ile yapılandırılmışsa o aygıt için yapılandırmayı ayarlayacaktır.
storage nmp satp generic pathconfig get Yol başına SATP yapılandırma parametrelerinin alınmasına izin verin.
storage nmp satp generic pathconfig set Yol başına SATP yapılandırma parametrelerinin ayarlanmasına izin verin. Bu komut, şu anda yapılandırılmış olduğu SATP ile verilen yol için yapılandırmayı ayarlayacaktır.
storage nmp satp list NMP sistemine şu anda yüklü olan Depolama Dizisi Tipi Eklentilerini (SATP) listeleyin ve bu SATP’ler hakkındaki bilgileri görüntüleyin
storage nmp satp rule add Verilen SATP için talep kuralları listesine bir kural ekleyin.
storage nmp satp rule list Storage Array Type Plugins (SATP) için talep kurallarını listeleyin
storage nmp satp rule remove Verilen SATP için talep kuralları listesinden bir kuralı silin.
storage nmp satp set Belirli bir Depolama Dizisi Tipi Eklentisi (SATP) için varsayılan Yol Seçim İlkesini ayarlayın.
storage san fc events clear Sistemdeki belirli bir FC adaptörü için olayları temizleyin.
storage san fc events get FC Cihazları için Olaylar Alın
storage san fc list Sistemdeki tüm FC adaptörlerinin özniteliklerini listeleyin.
storage san fc reset Sistemdeki belirli bir FC adaptörüne LIP (Loop Initiation Primitive) Reset işlemini gerçekleştirin.
storage san fc stats get Belirli bir FC bağdaştırıcısı veya sistemdeki tüm FC bağdaştırıcıları için istatistikleri alın.
storage san fcoe list Sistemdeki tüm FCoE adaptörlerinin özniteliklerini listeleyin.
storage san fcoe reset Sistemdeki belirli bir FCoE adaptörüne LIP (Loop Initiation Primitive) Reset işlemini gerçekleştirin.
storage san fcoe stats get Belirli bir FCoE adaptörü veya sistemdeki tüm FCoE adaptörleri için istatistikleri alın.
storage san iscsi list Sistemdeki tüm Yazılım iSCSI adaptörlerinin özniteliklerini listeleyin.
storage san iscsi stats get Yazılım iSCSI adaptörü için istatistikleri alın.
storage san sas list Tüm SAS IO Cihaz Yönetimi cihazlarını listeleyin.
storage san sas reset SAS Sıfırlamayı gerçekleştirin
storage san sas stats get Belirli bir cihaz veya tüm cihazlar için İstatistikleri listeleyin.
storage vflash cache get Bireysel vflash önbellek bilgisi alın.
storage vflash cache list Tek tek vflash önbelleklerini listeleyin.
storage vflash cache stats get Vflash önbellek istatistiklerini alın.
storage vflash cache stats reset Vflash önbellek istatistiklerini sıfırlayın.
storage vflash device list Vflash SSD cihazlarını listeleyin.
storage vflash module get Vflash modülü bilgilerini alın.
storage vflash module list Vflash modüllerini listeleyin.
storage vflash module stats get Vflash modülü istatistiklerini alın
storage vmfs extent list Ana bilgisayarda bulunan VMFS uzantılarını listeleyin.
storage vmfs host list Belirli bir VMFS Birimine erişen ana bilgisayarları listeleyin.
storage vmfs lockmode list Bu ana bilgisayarda bulunan VMFS birimleri için disk üzerindeki kritik bölüm kilitleme modunu listeleyin.
storage vmfs lockmode set Belirli bir VMFS Birimi için disk üzerindeki kritik bölüm kilitleme modunu güncelleyin.
storage vmfs pbcache get VMFS Pointer Block önbellek istatistiklerini alın.
storage vmfs pbcache reset VMFS Pointer Block önbellek istatistiklerini sıfırlayın.
storage vmfs reclaim config get Alan ıslahı yapılandırma parametrelerini alın
storage vmfs reclaim config set Alan ıslahı yapılandırma parametrelerini ayarlayın
storage vmfs snapshot extent list VMFS biriminin çözümlenmemiş anlık görüntülerinin / kopyalarının kapsamlarını listeleyin.
storage vmfs snapshot list VMFS biriminin çözümlenmemiş anlık görüntülerini / kopyalarını listeleyin.
storage vmfs snapshot mount Bir VMFS biriminin anlık görüntüsünü / kopyasını bağlayın.
storage vmfs snapshot resignature Bir VMFS biriminin anlık görüntüsünü / kopyasını yeniden imzalayın.
storage vmfs unmap VMFS Volume’dan ücretsiz blokları kaldırarak alanı geri kazanın
storage vmfs upgrade Bir VMFS3 birimini VMFS5’e yükseltin.
storage vvol daemon unbindall Bu ana bilgisayar tarafından bilinen tüm VASA Sağlayıcılarından tüm Sanal Birimlerin bağlantısını kaldırın.
storage vvol protocolendpoint list Şu anda bu ana bilgisayar tarafından bilinen VVol Protokol Uç Noktalarını listeleyin.
storage vvol storagecontainer abandonedvvol scan Belirtilen saklama kabını terk edilmiş VVol’lar için tarar.
storage vvol storagecontainer list Bu ana bilgisayar tarafından bilinen VVol saklama kaplarını listeleyin.
storage vvol vasacontext get VVol VASA Bağlamını (vCenter UUID) edinin.
storage vvol vasaprovider list Bu ana bilgisayarda kayıtlı VASA Sağlayıcılarını listeleyin.
system account add Yeni bir yerel kullanıcı hesabı oluşturun.
system account list Yerel kullanıcı hesaplarını listeleyin.
system account remove Mevcut bir yerel kullanıcı hesabını kaldırın.
system account set Mevcut bir yerel kullanıcı hesabını değiştirin.
system auditrecords get Denetim kaydı kaydı ile ilgili bilgiler.
system auditrecords local disable Denetim kaydı kaydını devre dışı bırakın.
system auditrecords local enable Denetim kaydı kaydını etkinleştirin.
system auditrecords local set Denetim kaydı kaydını yapılandırın.
system auditrecords remote disable Uzak ana bilgisayarlar için denetim kaydı işlemeyi devre dışı bırakın.
system auditrecords remote enable Uzak ana bilgisayarlar için denetim kaydı işlemeyi etkinleştirin.
system boot device get Sistem önyükleme aygıtını alın.
system clock get Mevcut sistem saati parametrelerini görüntüleyin.
system clock set Sistem saati parametrelerini ayarlayın.
system coredump file add Bu sistem için bir VMkernel Dump VMFS dosyası oluşturun.
system coredump file get Döküm dosyası yolunu alın. Bu komut, etkin ve / veya yapılandırılmış VMFS Döküm Dosyasının yolunu yazdıracaktır.
system coredump file list Etkin ve yapılandırılmış VMFS Tanılama Dosyalarını listeleyin.
system coredump file remove Bu sistemden bir VMkernel Dump VMFS dosyasını kaldırın.
system coredump file set Bu sistem için etkin ve yapılandırılmış VMkernel Dump VMFS dosyasını ayarlayın.
system coredump network check Yapılandırılmış ağ dökümü sunucusunun durumunu kontrol edin
system coredump network get Etkinleştirilmişse, ağda ortak döküm için şu anda yapılandırılmış parametreleri alın.
system coredump network set Ağ çekirdek dökümü için kullanılan parametreleri ayarlayın
system coredump partition get Döküm bölümü yapılandırılmış değerlerinden birini alın. Bu komut, geçirilen bayraklara bağlı olarak ya etkin döküm bölümünü ya da yapılandırılmış döküm bölümünü yazdıracaktır.
system coredump partition list VMware Core bölüm tipiyle eşleşen bir bölüm tipine sahip sistemdeki tüm bölümleri listeleyin. Ayrıca, varsa, hangi bölümün sistemin döküm bölümü olarak kullanıldığını ve hangisinin sonraki önyüklemede kullanılmak üzere yapılandırıldığını da belirtin.
system coredump partition set Bu sistem için belirli VMkernel dökümü bölümünü ayarlayın. Bu, sonraki önyükleme için döküm bölümünü yapılandıracaktır. Bu komut, aktif döküm bölümünü belirtilen bölümle değiştirecektir.
system hostname get ESX ana bilgisayarının ana bilgisayarını, etki alanını veya tam nitelikli adını alın.
system hostname set Bu komut, kullanıcının ESX ana bilgisayarının ana bilgisayar adını, etki alanı adını veya tam nitelikli etki alanı adını ayarlamasına olanak tanır.
system maintenanceMode get Sistemin bakım modu durumunu alın.
system maintenanceMode set Sistemin bakım modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
system module get Bir VMkernel modülü için bilgileri gösterin.
system module list Sistemin bildiği VMkernel modüllerini listeleyin.
system module load Etkinleştirilmişse, verilen adla bir VMkernel modülü yükleyin. Modül devre dışı bırakılırsa, modülü yüklemek için –force kullanılması gerekir.
system module parameters copy Yükleme süresi parametrelerini bir VMkernel modülünden diğerine kopyalayın.
system module parameters list Parametreleri, belirli bir modül adı için desteklenen her parametrenin açıklamasını ve her parametre için kullanıcı tanımlı değeri listeleyin.
system module parameters set Verilen VMkernel modülü için yükleme süresi parametrelerini ayarlayın.
system module set Bir VMkernel modülünün etkinleştirilmesine ve devre dışı bırakılmasına izin verin.
system permission list Ana bilgisayarda tanımlanan izinleri listeleyin.
system permission set Bir kullanıcı veya grup için izin ayarlayın.
system permission unset Bir kullanıcı veya grup için izni kaldırın.
system process list Şu anda ana bilgisayarda bulunan VMkernel UserWorld işlemlerini listeleyin.
system process stats load get Son 1, 5 ve 15 dakika içindeki sistem yükü ortalaması.
system process stats running get Şu anda çalışan işlemlerin sayısı.
system secpolicy domain list Her alan için yaptırım düzeyini listeleyin.
system secpolicy domain set Sistemdeki bir etki alanı için uygulama düzeyini ayarlayın. Burada belirtilen herhangi bir seçenek kalıcı değildir ve sistemin yeniden başlatılmasından sonra kalmayacaktır.
system security certificatestore add CA sertifika deposuna yeni bir CA sertifikası ekleyin.
system security certificatestore list CA sertifika deposundaki tüm sertifikaları listeleyin.
system security certificatestore remove CA sertifika deposundan bir sertifika kaldırın.
system security fips140 rhttpproxy get Rhttpproxy’nin FIPS140 modunu edinin.
system security fips140 rhttpproxy set Rhttpproxy’nin FIPS140 modunu ayarlayın.
system security fips140 ssh get FIPS140 ssh modunu edinin.
system security fips140 ssh set FIPS140 ssh modunu ayarlayın.
system settings advanced list VMkernel’de bulunan gelişmiş seçenekleri listeleyin.
system settings advanced set Gelişmiş bir seçeneğin değerini ayarlayın.
system settings kernel list VMkernel çekirdek ayarlarını listeleyin.
system settings kernel set Bir VMKernel ayarı belirleyin.
system settings keyboard layout get Klavye düzenini alın
system settings keyboard layout list Klavye düzenini listeleyin
system settings keyboard layout set Klavye düzenini ayarlayın
system shutdown poweroff Sistemi kapatın. Ana bilgisayar bakım modunda olmalıdır.
system shutdown reboot Sistemi yeniden başlatın. Ana bilgisayar bakım modunda olmalıdır.
system slp search Komşu hizmetler için SLP araması gerçekleştirin
system slp stats get Hizmet Konumu Protokolü Arka Plan Programının çalışma durumunu bildirin
system snmp get SNMP Agent yapılandırmasını alın
system snmp hash Bu aracıların snmp motor kimliğine göre yerelleştirilmiş hash değerleri oluşturun.
system snmp set Bu komut, kullanıcının ESX SNMP aracısını ayarlamasına izin verir.
system snmp test ESX SNMP bildirimlerinin hedef hedeflere teslim edilebileceğini doğrulayın.
system stats installtime get Bu sistemin ilk kurulduğu tarih ve saati görüntüleyin. Değer, sonraki güncellemelerde değişmeyecektir.
system stats uptime get Sistemin çalıştırdığı mikrosaniye sayısını görüntüleyin.
system syslog config get Mevcut global konfigürasyon değerlerini gösterin.
system syslog config logger list Halihazırda yapılandırılmış olan alt kaydedicileri gösterin.
system syslog config logger set Belirli bir alt kaydedici için yapılandırma seçeneklerini ayarlayın.
system syslog config set Global günlük yapılandırma seçeneklerini ayarlayın.
system syslog mark Tüm çıktılara bir mesaj yayınlayın.
system syslog reload Yeni yapılandırma seçeneklerini uygulamak için günlük arka plan programını yeniden yükleyin.
system time get Mevcut sistem saatini gösterin.
system time set Sistem saati saatini ayarlayın. Eksik parametreler varsayılan olarak geçerli zamanı gösterir
system uuid get Sistem UUID’sini alın.
system version get Ürün adını, sürümünü ve yapım bilgilerini görüntüleyin.
system visorfs get Bellek dosya sistemindeki durum bilgisini bir bütün olarak alın.
system visorfs ramdisk add ESXi Ana Bilgisayarına yeni bir Visorfs RAM diski ekleyin ve bağlayın.
system visorfs ramdisk list Ana bilgisayar tarafından kullanılan RAM disklerini listeleyin.
system visorfs ramdisk remove ESXi Ana Bilgisayarından bir Visorfs RAM diskini çıkarın.
system visorfs tardisk list Ana bilgisayar tarafından kullanılan tardiskleri listeleyin.
system wbem get WBEM Agent yapılandırmasını görüntüleyin.
system wbem provider list WBEM sağlayıcı yapılandırmasını görüntüleyin.
system wbem provider set Bu komut, ESX CIMOM sağlayıcılarını yönetmek için kullanılır.
system wbem set Bu komut, kullanıcının ESX CIMOM aracısını kurmasına izin verir.
system welcomemsg get DCUI için Hoş Geldiniz Mesajını alın.
system welcomemsg set DCUI için Hoş Geldiniz Mesajı ayarlayın.
vm process kill Takılı kalan ve normal durdurma işlemlerine yanıt vermeyen Sanal Makineleri zorla öldürmek için kullanılır.
vm process list Bu sistemdeki sanal makineleri listeleyin. Bu komut şu anda yalnızca sistemde çalışan VM’leri listeleyecektir.
vsan cluster get Bu ana bilgisayarın katıldığı vSAN kümesi hakkında bilgi alın.
vsan cluster join Ana bilgisayarı bir vSAN kümesine katın.
vsan cluster leave Ana bilgisayarın şu anda katıldığı vSAN kümesinden ayrılın.
vsan cluster new Mevcut ana bilgisayarın katıldığı bir vSAN kümesi oluşturun. Rastgele bir alt küme UUID’si oluşturulacaktır.
vsan cluster preferredfaultdomain get Uzatılmış bir küme için tercih edilen arıza etki alanını alın.
vsan cluster preferredfaultdomain set Uzatılmış bir küme için tercih edilen arıza etki alanını ayarlayın.
vsan cluster restore Kalıcı vSAN kümesi yapılandırmasını geri yükleyin.
vsan cluster unicastagent add VSAN kümesi yapılandırmasına bir tek noktaya yayın aracısı ekleyin.
vsan cluster unicastagent clear VSAN kümesi yapılandırmasındaki tüm tek noktaya yayın aracılarını kaldırır.
vsan cluster unicastagent list VSAN kümesi yapılandırmasındaki tüm tek noktaya yayın aracılarını listeleyin.
vsan cluster unicastagent remove VSAN kümesi yapılandırmasından tek noktaya yayın aracısını kaldırın.
vsan cmmds timemachine get VSAN CMMDS zaman makinesi yapılandırmasını alın.
vsan cmmds timemachine set VSAN CMMDS zaman makinesini yapılandırın.
vsan datastore add VSAN kümesine yeni bir veri deposu ekleyin. Bu işleme sadece ana bilgisayarda vSAN etkinleştirilmişse izin verilir. Genel olarak toplama işlemi küme seviyesinde yapılmalıdır. Bir vSAN kümesi genelinde vSAN veri depoları senkronize olmalıdır.
vsan datastore clear Varsayılan veri deposu dışındaki tüm verileri vSAN kümesinden kaldırın. Bu işleme yalnızca ana bilgisayarda vSAN etkinse izin verilir. Genel olarak toplama işlemi küme seviyesinde yapılmalıdır. Bir vSAN kümesi genelinde vSAN veri depoları senkronize olmalıdır.
vsan datastore list VSAN kümesindeki veri depolarını listeleyin.
vsan datastore name get VSAN veri deposu adını alın.
vsan datastore name set VSAN veri deposu adını yapılandırın. Genel olarak, yeniden adlandırma her zaman küme düzeyinde yapılmalıdır. Bir vSAN kümesi genelinde vSAN veri deposu adı senkronize olmalıdır.
vsan datastore remove VSAN kümesinden bir veri deposunu kaldırın. Bu işleme sadece ana bilgisayarda vSAN etkinleştirilmişse izin verilir. Genel olarak, küme seviyesinde kaldırma yapılmalıdır. Bir vSAN kümesi genelinde vSAN veri depoları senkronize olmalıdır.
vsan debug advcfg list Varsayılan olmayan değerlerle tüm gelişmiş yapılandırma seçeneklerini listeleyin.
vsan debug controller list Tüm vSAN disk denetleyicileri hakkında ayrıntılı bilgileri yazdırın (çıktı sürümler arasında değişebilir)
vsan debug disk list Kümedeki tüm vSAN diskleri hakkında ayrıntılı bilgi yazdırın.
vsan debug disk overview Kümedeki tüm vSAN diskleri hakkında genel bakış bilgilerini yazdırın.
vsan debug disk summary get Kümedeki tüm vSAN diskleri hakkında özet bilgileri yazdırın.
vsan debug evacuation precheck Bir varlık (disk grubu veya ana bilgisayar) çeşitli modlarda (Eylem) tahliye edildiğinde ne gerektiğini inceleyin. VSAN kümesindeki tüm ana bilgisayarlar aynı sürümde olduğunda ve aynı disk biçimine sahip olduğunda sonuç doğrudur.
vsan debug limit get VSAN sınırları hakkında özet bilgileri yazdırın (çıktı sürümler arasında değişebilir)
vsan debug memory list VSAN’ın hem kullanıcı dünyası hem de çekirdek bellek tüketimini yazdırın.
vsan debug mob start VSAN Yönetilen Nesne Tarayıcı Hizmetini başlatın.
vsan debug mob status Sorgu vSAN Yönetilen Nesne Tarayıcı Hizmeti çalışıyor veya çalışmıyor.
vsan debug mob stop VSAN Yönetilen Nesne Tarayıcı Hizmetini durdurun.
vsan debug object health summary get Kümedeki tüm vSAN nesneleri hakkında sağlık özeti bilgilerini yazdırın (çıktı sürümler arasında değişebilir)
vsan debug object list Kümedeki vSAN nesneleri hakkında ayrıntılı bilgileri yazdırın. Bu komut, varsayılan olarak yalnızca en fazla 100 nesne gösterir.
vsan debug object overview Kümedeki tüm vSAN nesneleri hakkında genel bakış bilgilerini yazdırın. Bu komut, varsayılan olarak yalnızca en fazla 100 nesne gösterir.
vsan debug resync list VSAN yeniden senkronize etme nesneleri hakkında ayrıntılı bilgi yazdırın (çıktı sürümler arasında değişebilir)
vsan debug resync summary get VSAN yeniden senkronize etme nesneleri hakkında özet bilgileri yazdırın (çıktı sürümler arasında değişebilir)
vsan debug vmdk list Yerel vSAN veri deposunda VMDK’lar hakkında özet bilgileri yazdırın (çıktı sürümler arasında değişebilir)
vsan encryption cert get Şifreleme KMS sunucusu sertifika içeriğini alın.
vsan encryption cert path list Şifreleme sertifikası dosya yollarını listeleyin.
vsan encryption hostkey get VSAN şifrelemesi için kullanılan anahtar önbelleğinden ana bilgisayar anahtarını alın.
vsan encryption info get VSAN şifreleme bilgilerini alın.
vsan encryption kms list VSAN şifrelemesi için kullanılan KMS yapılandırmalarını listeleyin.
vsan faultdomain get Bu ana bilgisayar için hata alan adını alın.
vsan faultdomain reset Ana bilgisayar hatası alanını varsayılan değere sıfırlayın
vsan faultdomain set Bu ana bilgisayar için hata alanını ayarlayın
vsan health cluster get Belirli bir sağlık kontrolü durumunu ve ayrıntılarını alın
vsan health cluster list Tüm durum denetimi türlerinde küme çapında sağlık denetimi listeleyin
vsan iscsi defaultconfig get VSAN iSCSI Target yapılandırmaları için varsayılan değerleri alın.
vsan iscsi defaultconfig set VSAN iSCSI Hedef yapılandırmaları için varsayılan değerleri ayarlayın.
vsan iscsi homeobject create VSAN iSCSI hedef ev nesnesi oluşturun. Oluşturulduktan sonra, ev nesnesi vSAN kümesindeki tüm ana bilgisayarlar için kullanılabilir olacaktır. vSAN iSCSI hedef ev nesnesi, vSAN kümesi için yalnızca bir kez oluşturulmalıdır.
vsan iscsi homeobject delete VSAN iSCSI hedef ev nesnesini silin. Bu işlem tüm vSAN iSCSI hedef yapılandırmasını yok edecek
vsan iscsi homeobject get VSAN iSCSI hedef ev nesnesi için durum alın
vsan iscsi homeobject set VSAN iSCSI hedef ev nesnesi için güncelleme yapılandırması
vsan iscsi initiatorgroup add Yeni bir başlatıcı grubu ekleyin. Başlatıcı grubu, iSCSI başlatıcı ana bilgisayarlarının bir koleksiyonudur. Bir LUN, başlatıcı grubu aracılığıyla birden çok başlatıcıya maruz bırakılabilir.
vsan iscsi initiatorgroup get Başlatıcı grup özelliklerini alın.
vsan iscsi initiatorgroup initiator add VSAN iSCSI başlatıcı grubuna yeni başlatıcı iSCSI adları ekleyin.
vsan iscsi initiatorgroup initiator remove Başlatıcı iSCSI adlarını vSAN iSCSI başlatıcı grubundan kaldırın.
vsan iscsi initiatorgroup list Başlatıcı grupların listesini alın.
vsan iscsi initiatorgroup remove Bir başlatıcı grubunu kaldırın. Grup boş olmalıdır. Boş olmayan grubu kaldırmak istiyorsanız –force seçeneğini kullanın.
vsan iscsi status get Mevcut durumu alır (Etkin veya Devre Dışı).
vsan iscsi status set İSCSI hedef desteğini, sorgu durumunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın
vsan iscsi target add Yeni bir vSAN iSCSI hedefi ekleyin.
vsan iscsi target get VSAN iSCSI hedefi için yapılandırma alın
vsan iscsi target list VSAN iSCSI hedeflerini listeleyin.
vsan iscsi target lun add Belirtilen hedefe yeni bir vSAN iSCSI LUN ekleyin
vsan iscsi target lun get VSAN iSCSI LUN için yapılandırma alın
vsan iscsi target lun list VSAN iSCSI LUN’ları belirtilen hedefte listeleyin.
vsan iscsi target lun remove VSAN iSCSI LUN’u belirtilen hedeften kaldırın.
vsan iscsi target lun set Verilen vSAN iSCSI hedef LUN için güncelleme yapılandırması.
vsan iscsi target remove Bir vSAN iSCSI hedefini kaldırın.
vsan iscsi target set Verilen iSCSI hedefinin yapılandırmasını güncelleyin.
vsan maintenancemode cancel Devam eden bir vSAN bakım modu işlemini iptal edin.
vsan network clear VSAN ağ yapılandırmasını temizleyin.
vsan network ip add VSAN ağ yapılandırmasına bir IP arayüzü ekleyin.
vsan network ip remove VSAN ağ yapılandırmasından bir IP arayüzünü kaldırın.
vsan network ip set VSAN ağ yapılandırmasında bir IP arayüzünü yeniden yapılandırın.
vsan network ipv4 add VSAN ağ yapılandırmasına bir IP arayüzü ekleyin.
vsan network ipv4 remove VSAN ağ yapılandırmasından bir IP arayüzünü kaldırın.
vsan network ipv4 set VSAN ağ yapılandırmasında bir IP arayüzünü yeniden yapılandırın.
vsan network list Şu anda vSAN tarafından kullanılan ağ yapılandırmasını listeleyin.
vsan network remove VSAN ağ yapılandırmasından bir arabirimi kaldırın.
vsan network restore Kalıcı vSAN ağ yapılandırmasını geri yükleyin.
vsan perf diagnostic get Tanı modu ile ilgili güncel durumu alır.
vsan perf diagnostic set VSAN teşhis modu yapılandırmasını ayarlayın.
vsan perf get Mevcut durumu alır (Etkin veya Devre Dışı).
vsan perf set VSAN performans hizmeti yapılandırmasını ayarlayın.
vsan policy cleardefault Varsayılan vSAN depolama politikası değerlerini temizleyin.
vsan policy getdefault Varsayılan vSAN depolama politikası değerlerini alın.
vsan policy setdefault Varsayılan vSAN depolama politikası değerlerini ayarlayın.
vsan resync bandwidth get En ağır yeniden senkronizasyon iş yüküne sahip disk grubu için Mbps cinsinden vSAN yeniden senkronizasyon bant genişliği hakkında bilgi alın.
vsan resync throttle get VSAN yeniden senkronizasyon kısıtlaması hakkında bilgi alın
vsan resync throttle set VSAN yeniden senkronizasyon kısıtlamasını yapılandırın
vsan storage add VSAN kullanımı için fiziksel disk ekleyin.
vsan storage automode get Depo otomatik talep modunun durumunu öğrenin.
vsan storage automode set Depo otomatik talep modunu yapılandırın
vsan storage diskgroup mount Bir vSAN disk veya disk grubu bağlayın.
vsan storage diskgroup rebuild Bir disk grubunu yeniden oluşturun.
vsan storage diskgroup unmount VSAN diskinin veya disk grubunun bağlantısını kesin.
vsan storage list VSAN depolama yapılandırmasını listeleyin.
vsan storage remove Fiziksel diskleri vSAN disk gruplarından çıkarın.
vsan storage tag add Bir vSAN depolama etiketi ekleyin.
vsan storage tag remove VSAN depolama etiketini kaldırın.
vsan trace get VSAN izleme yapılandırmasını edinin.
vsan trace set VSAN izini yapılandırın. Lütfen dikkat: Bu komut iş parçacığı için güvenli değildir.