VMware vRealize Network Insight, Virtual Cloud Network, hybrid ve multi cloud, yüksek düzeyde kullanılabilir ve güvenli bir ağ altyapısı oluşturmanıza yardımcı olur. NSX , Velocloud tarafından VMware SD-WAN, vSphere , VMware Cloud on AWS ve Kubernetes deployments dahil olmak üzere yeni ortamlar oluşturabilirsiniz.

vRealize Network Insight – Assurance and Verification

Resim 1

Topoloji açısından nasıl göründüğünü tam olarak söyleyebilir ve aynı zamanda nasıl davrandığını da söyleyebilir. Amaç doğrulaması ile vRealize Network Insight, ağın bütünsel davranışına bakar ve size doğru davranıp davranmadığını söyler. Bu yetenek, ağ haritası ile başlar.

Resim 2

Bir veri merkezi ağ yapısına bağlı ESXi host’lar vardır. Ayrıca bir F5 yük dengeleyici de görebilirsiniz ve ayrıca sanal VMware NSX ağ topolojisine yönelik bir görünürlük vardır.

Uyarı işareti, herhangi bir cihazda tespit edilen sorunları vurgulayacaktır. Bu nesnelerden herhangi birinin üzerine gelebilir ve söz konusu cihazla ilgili daha fazla ayrıntı alabilirsiniz.

Resim 3

Örneğin, tüm Cisco Nexus anahtarlarının bir listesini almak için Entitles tıklayıp bir marka ve model bile arayabilirsiniz.

Resim 4

Bu, ağda kontrol edilmekte olan tüm ağ odaklı amaçların bir listesidir. Kullanıcı tanımlı amaçlar ve sistem tanımlı amaçlar vardır. Ayrıca niyetin şu anda başarısız olup olmadığını veya başarılı olup olmadığını da görebilirsiniz. Ayrıca, bu amaçların oluşturduğu olaylara bir bağlantı da vardır ve size başarısız olan amacın hangi ağ cihazlarına uygulandığına dair daha fazla ayrıntı sağlar.

Bunun oluşturduğu olayların bir örneğini görmek için Trunk VLAN Mismatch Event’ı tıklayıp görebiliriz.

Resim 5

Intents > Events tıklayıp günlük olayları görebiliriz.

Resim 6

Şu anda event’ın başarısız olup olmadığını veya başarılı olup olmadığını da görebilirsiniz. Ayrıca, bu amaçların oluşturduğu olaylara ait bir bağlantı da bulunmaktadır.

Resim 7

Herhangi bir noktada ağ, bu iki VLAN’ın artık birbirine ulaşamayacağı şekilde değişirse, vRealize Network Insight bir olay oluşturacak ve ulaşılabilirlik sorunu konusunda sizi uyaracaktır.

Örneğin Vlan10’na kaynak koyacağımız ve Vlan20 hede olarak tanımlayacağımız alan için Intent Parameters sayfasını doldurmamız gerekmektedir.

Resim 8

Summary bölümünde tüm critical sorunları, mevcut vlan’ları tüm network haritanızı görebilirsiniz.

Resim 9

Paths bölümünde Switch Ports Table portların Disabled olduğunu da mevcut hangi port’a bağlı olduğuda karşımıza gelmektedir.

Resim 10