Fiber Kanal ( FC ), bilgisayardaki veri depolama alanını kurumsal bir ortamda bağlamak için kullanılan yüksek hızlı bir ağ teknolojisidir. FC, SCSI komutlarını içine alarak ve bunları FC düğümleri arasında ileterek çalışır. Her ESXi ana bilgisayarı, ESXi ana bilgisayarını FC ağına bağlayan ve 16 Gbps’ye kadar çok yüksek bir verimi destekleyen cihazlar olan en az iki Fiber Kanal ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısı (HBA) ile donatılmıştır. Ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısının benzemesi şöyledir.

Üç ana FC topolojisi vardır;

Point-to-point (FC-P2P), doğrudan birbirine bağlanmış iki cihazdır , günümüzde nadiren kullanılır.

Arbitrated loop (FC-AL), tüm cihazlar bir halka şeklindedir.

Switched fabric (FC-SW), tüm cihazlar FC anahtarlarına, Ethernet anahtarlarına benzer ancak Fiber Kanal (FC) protokolüyle uyumlu cihazlara bağlanır. Günümüzde bu topoloji birden fazla noktada kullanımaktadır.

FC depolama vSphere ortamında VMFS veri depolarını tutmak için kullanılabilir.VMFS veri depoları, sanal makine dosyalarını, şablonlarını ve ISO görüntülerini depolar ve vMotion, HA ve DRS gibi gelişmiş vSphere özelliklerini sağlayarak birden fazla ESXi ana bilgisayarı arasında paylaşılabilir.

Bir Fiber Kanal ağı aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

Storage system, Bir dizi fiziksel sabit disk (ayrıca disk dizisi olarak da bilinir) ve bir veya daha fazla akıllı denetleyici diyebiliriz. Depolama sistemi LUN’ların oluşturulmasını destekler.

LUN (Logical Unit Number), FC protokolü tarafından ele alınan bir cihazı (mantıksal birim) tanımlamak için kullanılan verilen numaradır.

SP (Storage Processor), Bir veya daha fazla LUN’a ayarlanmış bir JBOD yani (sadece birkaç disk) veya RAID’i bölümlendirmektir. Belirli bir LUN’un bir veya daha fazla sunucu bağlantısına erişimini kısıtlayabilirsiniz.

HBA, ESXi sunucusunu FC ağına bağlayan bir cihazdır. Yedekli yapılandırmalar için en az iki HBA adaptörü kullanılır. Sanal makineler, standart SCSI bağlantılarını görür ve arka plandaki FC SAN’a erişimin farkında değillerdir.

Fibre Channel switch, Ethernet anahtarına benzer, ancak Fiber Kanal (FC) protokolüyle uyumlu bir cihazdır.FC düğümlerini birbirine bağlamak için kullanılır.

Aşağıdaki resimde tipik bir FC ağı gösterilmektedir.

FCoE adaptörleri , bir Ethernet ağı üzerinden Fiber Kanal çerçevelerini içine alır. Bu şekilde, aynı fiziksel Ethernet bağlantısı hem FC hem de standart Ethernet trafiğini taşımak için kullanılabilir ve ESXi sunucuları, FC depolama alanına bağlanmak için özel Fiber Kanal bağlantılarına gerek duymaz. Ortamınızda FCoE kullanmak kablo ve anahtar sayısını, ağ bağlantı noktası sayısını ve güç ve soğutma maliyetlerini düşürebilir.

FCoE’yi kullanmak için FCoE adaptörlerini kurmanız gerekir. İki tür FCoE adaptörü vardır:

Hardware FCoE adapters, aynı zamanda birleştirilmiş ağ adaptörleri olarak da adlandırılan bu adaptörler, aynı fiziksel kartta ağ ve FC işlevselliklerini içerir.

Software FCoE adapters, vSphere 5.x’te sunulan, bir yazılım FCoE adaptörü FCoE işlemeyi gerçekleştiren bir yazılım kodudur. Data Center Bridging (DCB) ve G/Ç boşaltma yetenekleri sunan NIC’lerde bir yazılım FCoE adaptörü kullanılmaktadır.