If you are planning to build a high-scale virtual network infrastructure, you need to ensure that your hardware resources are powerful enough to perform all network operations and allow communications across various sites.  Network Virtualization can help you with that. Get more info in our blog post:

Yüksek ölçekli bir sanal ağ altyapısı oluşturmayı planlıyorsanız, donanım kaynaklarınızın tüm ağ işlemlerini gerçekleştirecek kadar güçlü olmasını ve çeşitli sitelerdeki iletişimlere izin vermesini sağlamalısınız.

Pros and Cons of Hyper-V Network Virtualization