Bir NSX-T aracını paylaşmak isterim. VMware çalışanlarından Dominic Foley ve arkadaşlarının geliştirdiği NSX Power Operations tool’ u, NSX kullanıcılarına VMware NSX-T ortamlarını dokümante etmeleri ve sağlıklarını kontrol etmeleri için olanak tanıyan bir platformdur. Bir dizi python betiği aracılığıyla, terminale sağlık kontrolleri veya kolayca tüketilebilir ve başvurulabilir olan Microsoft Excel formatında belgelendirme seçeneği çıktısı alma olanağına sahip oluyorsunuz. Dokümanlar, Hem isitenen durumu (Configuration) hem de gerçekleşen durumu (örneğin: Routing ve Forwarding Tables) NSX-T’ nin dağıtılmış olduğu ortam genelinde yakalar.

VMware’ in geliştirmiş olduğu bir ürün olmadığını belirtmem gerekiyor. Kolaylık olması açısından siz system yöneticileri için hazırlanmış bir uygulama diyebilirim.

Buradan erişim sağlayabilirsiniz.