Hypervizor ürünleri yok 🙂 ama cloud alanı sağlama konusunda OpenStack’in bazı temellerini anlatacağım.

Resim-1

“OpenStack, IaaS sağlamak amacıyla bir Cloud network Infrastructure çalıştırmak için toplu olarak kullanılabilecek bir açık kaynaklı yazılım projeleri topluluğudur”

Keystone nedir?

Keystone, OpenStack tarafından kimlik doğrulama (authN) ve high-level yetkilendirme (authZ) için kullanılan kimlik hizmetidir. Şu anda token-based authN ve user-service yetkilendirmesini desteklemektedir. Gelecek sürümlerde oAuth, SAML ve openID gibi harici proxy hizmetlerini ve AuthN/AuthZ mekanizmalarını desteklemek için genişlemeye izin vermek için yeniden tasarlandı.

Neutron nedir?

Neutron, diğer Openstack hizmetleri (örn., nova) tarafından yönetilen arayüz cihazları (örn. vNIC’ler) arasında “networking as a service” sağlamak için bir OpenStack projesidir.
Folsom sürümünden itibaren Neutron, OpenStack platformunun temel ve desteklenen bir parçasıdır (Essex için, “incubated” bir projeydi, bu da kullanımın yalnızca Neutron ile ne yaptıklarını gerçekten bilenler için önerildiği anlamına gelir).

Swift nedir?

Swift olarak bilinen OpenStack Object Store projesi, basit bir API ile çok sayıda veriyi depolayabilmeniz ve alabilmeniz için cloud storage yazılımı sunar. Ölçeklendirme için tasarlanmıştır ve tüm veri kümesinde dayanıklılık, kullanılabilirlik ve eşzamanlılık için optimize edilmiştir. Swift, sınırsız büyüyebilen yapılandırılmamış verileri depolamak için idealdir.

Resim-2

Glance nedir? (Image Service)

Virtual disk, kernel ve image için storage sağlar. Glance, görüntü kaydı(image registration) ve sorgulama hizmetleri(querying services) sağlamak için de kullanılır. Popüler Amazon Machine Image (AMI), Amazon Kernel Image (AKI) ve Amazon Ramdisk Image (ARI) dahil olmak üzere birçok formattaki görüntüleri kabul edebilir.

Cinder nedir?

Cinder, OpenStack için bir Blok storage hizmetidir. OpenStack Compute Project (Nova) tarafından tüketilebilecek storage kaynaklarını son kullanıcılara sunmak için bir referans uygulamasının (LVM) kullanımına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Cinder’ın kısa açıklaması, blok storage cihazlarının provides sanallaştırması ve son kullanıcılara, storagelerin gerçekte nerede veya ne tür bir cihazda konuşlandırıldığına dair herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan bu kaynakları talep etmeleri ve tüketmeleri için bir self servis API’si sağlamasıdır.

Heat nedir?

Heat, OpenStack Orchestration programındaki ana projedir. Kod gibi işlenebilen metin dosyaları biçimindeki şablonlara dayalı birden çok cloud applications based uygulamasını başlatmak için bir düzenleme code uygular. Yerel bir Heat şablon biçimi gelişiyor, ancak Heat ayrıca AWS CloudFormation şablon biçimiyle uyumluluk sağlamaya çalışıyor, böylece mevcut birçok CloudFormation template OpenStack’te başlatılabilir. Heat, hem OpenStack yerel ReST API’si hem de CloudFormation uyumlu bir Sorgu API’si sağlar.

Trove nedir?

Trove, OpenStack için Hizmet Veritabanıdır. Kullanıcıların, karmaşık idari görevleri yerine getirme yükü olmadan ilişkisel veya ilişkisel olmayan bir veritabanının özelliklerini hızlı ve kolay bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla tamamen OpenStack üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cloud kullanıcıları ve veritabanı yöneticileri, gerektiğinde birden çok veritabanı örneğini sağlayabilir ve yönetebilir. Başlangıçta hizmet, deployment, patching, backup, restore ve monitoring dahil olmak üzere karmaşık yönetim görevlerini otomatikleştirirken yüksek performansta kaynak isolation sağlamaya odaklanacaktır.

Ironic nedir?

OpenStack Bare Metal Provisioning aka Ironic, Nova Baremetal sürücüsünden instead virtual machine yerine bare metal machines sağlamayı amaçlayan entegre bir OpenStack projesidir. En iyi, bare metal hipervizör API’si ve bare metal hipervizörlerle etkileşime giren bir dizi eklenti olarak düşünülür. Varsayılan olarak, makineleri sağlamak ve açmak/kapatmak için birlikte PXE ve IPMI kullanır, ancak Ironic ayrıca ek işlevler uygulayabilen satıcıya özel eklentileri de destekler.

Sahara nedir?

Sahara projesi, OpenStack’in üzerinde data-intensive application cluster (Hadoop veya Spark) sağlamak için basit bir yol sağlar. Potansiyel ticari marka sorunları nedeniyle yeniden adlandırılan eski Savanna projesi’dir.

Zaqar nedir?

Zaqar, web geliştiricileri için çok kiracılı bir bulut mesajlaşma hizmetidir. Etkinlik yayınını desteklemek için Amazon’un SQS ürününün öncülük ettiği fikirleri ek anlambilimle birleştirir. Hizmet, geliştiricilerin çeşitli iletişim kalıplarını kullanarak SaaS ve mobil uygulamalarının çeşitli bileşenleri arasında mesaj göndermek için kullanabilecekleri tamamen RESTful bir API’ye sahiptir. Bu API’nin temelinde, ölçeklenebilirlik ve güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış verimli bir mesajlaşma motoru bulunur. Diğer OpenStack bileşenleri, olayları son kullanıcılara göstermek ve “over-cloud” katmanında çalışan konuk aracılarla iletişim kurmak için Zaqar ile entegre olabilir. Bulut operatörleri, müşterilerine SQS ve SNS eşdeğerlerini sağlamak için Zaqar’dan yararlanabilir.

Barbican nedir?

Barbican, secret secure storage, sağlanması ve yönetimi için tasarlanmış bir ReST API’sidir. Büyük kısa ömürlü cloud da dahil olmak üzere tüm ortamlar için faydalı olmayı amaçlamaktadır. Tüm belgeler ve çalışmalar, Launchpad’de veya Github’da aşağıdaki konumlarda bulunabilir:

Source Code
Launchpad
Wiki
Contributing

Designate nedir?

Designate, OpenStack için DNSaaS hizmetleri sağlar:

REST API for domain/record management
Multi-tenant
PowerDNS and Bind9 out of the box desteği
Keystone for authentication ile entegre
Nova ve Quantum bildirimleriyle entegrasyon için mevcut framework (for auto-generated records)