REST API, çeşitli sanal makine işlevleri (örn. Envanter, güç, clone, ağ oluşturma, IP, MAC vb.) Üzerinde kontrol sağlar. Genellikle klonlama, yapılandırma ve daha fazla sanal makine silme işlerini içeren sanal makinelerde otomatik testler yapılmasına izin vermektedir.

vCenter 7.0 ile temel olarak REST APIs’lar aracılığı ile vcenter konfigürasyonlarımızın import/export yapmamıza olanak sağlamaktadır.

Daha çok konfigürasyon veya otomasyon tool’ları hedeflenmiş Rest APIs olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim 1

Temel’de List-Export-Validata-İmport gibi API başlıkları bulunsada tüm APIs referanslarına vcenter üzerinde bulunan developer center aracılığı ile erişilebilmektedir.

List API ; Mevcut vcenter konfigüsrasyonunu çekerek Export ile tüm konfigürasyonunu dışara aktarmaktadır.Yapılacak olan düzenlemelerden sonra Validate ederek yeni vcenter ortamında çalışılabilirlik doğrulanmak olup,Import ile konfigürasyon içeri alınmaktadır.
Böylelikle diğer vcenter’lar Rest API üzerinde konfigure edilmiş olur.