Runecast Analyzer 6.2.6.0 ile artık günümüzde zorunlu olan KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Türkçe eklentisi ile beraber geldi.

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

KVKK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. KVKK kanunu ile, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanır.

KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Yani kişiler verilerin bir kısmını veya tamamını işleyen herkesi bu kanun kapsamaktadır.

Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes bu Kanun kapsamına alınmaktadır. Ancak Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığından, kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemiştir. Diğer bir yandan, veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri işleyenler Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

KVKK kanunu ile kişisel veri içeren tüm bilgi teknolojisi sistemlerinin internet üzerinden gelebilecek her türlü izinsiz erişim tehdidine karşı korunması zorunlu hale getirilmiştir. Runecast artık Türkçe ve İngilizce olarak bizlere KVKK denetimini sunmaktadır.

Runecast sayfamıza giriş yapalım. Configuration Analysis > Security Compliance > KVKK seçmeniz yeterlidir. Ortamınızda ekli olan VMware vCenter’larınızı, hostlarınızı detaylı bir şekilde KVKK uyumluluğunu sizlere getirecektir.

Resim-1

Severity menüsünden Major olan bir alarm’ı seçiyoruz. Burada en güzel özelliklerden bir tanesi de “Impact” bölümünde major seviyesine göre % olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca kaç adet hostumuz etkinlendiği bunlarıda detaylı bir şekilde bizlere göstermektedir. KVKK uyumlu olması için nasıl bir yol izleneceği konusunda detaylı bilgilendirme sunmaktadır. KVKK metnini Türkçe olarak bizlere sunması Runecast’in kullanım kolaylığını bizlere bir kez daha göstermiş oldu.

Resim-2

Analysis Findigs bölümünde kaç adet ESXi hostumuzun etkilendiğini göstermektedir. Note kısmında herhangi bir not ekleyebilir, geçmişe dönük kontrol edebilirsiniz.

Resim-3

KVKK rapor listesini sağ üst menüden *.csv veya *.pdf olarak export edebilirsiniz.

Ürünü hemen buradan indirip deneme fırsatı bulabilirsiniz.