VMSA-2020-0021
6.3
2020-09-22
2020-09-22
CVE-2020-3977
Horizon : VMware Horizon DaaS’yi etkileyen bozuk bir kimlik doğrulama güvenlik açığı, VMware’e özel olarak bildirildi. Etkilenen VMware ürünündeki bu güvenlik açığını gidermek için güncellemeler mevcuttur.

VMSA-2020-0021 –  (CVE-2020-3977)

Please see the advisory here:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0021.html