Birçok ortamda vSphere HA’in sağlıklı çalışması için atlanmaması gereken Admission Control özelliğini sizlere anlatacağım.

vCenter Server’da cluster seviyesinde HA açıkken ayarlayabildiğimiz Admission Control ile failover anında cluster’da aktif durumda olan host’ların fail olan host üzerindeki sanal makineleri kendi üzerinde alarak çalıştırabileceği yani yeterli kaynağa sahip olmasından emin olmak amacıyla Admission Control kullanırız.

Admission Control Define host bölümünde üç seçenek ile karşımıza çıkmaktadır.

Resim-1

Cluster Resource Percentage;

En fazla tercih edilen algoritmadır bu durumu kolay konfigure edilmesine ve esnekliğine bağlayabiliriz.

CPU ve Memory bazında hostlarda failover anında kullanılması için yüzde olarak rezervasyon yapılabilmektedir. Fakat bu özellik vSphere 6.5 ile değişmiş ve yüzde girilme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Basitçe clusterda bulunan hostlardan failover durumu oluşmasında kaç host’un tolere edilmesi belirtilebilir. Tolere edilmesi gereken host sayısını yazdığınızda yüzde otomatik olarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. Bazı durumlarda CPU ve Memory yüzdesi eşit tutulmak istenebilir bu sebeple otomatik olarak ayarlanmış yüzdeyi override edebilir değişiklik uygulayabilirsiniz.

Yüzde olarak girilmesinden çok tolere edilmesi talep edilen host sayısını girmek daha avantajlıdır. Cluster’a bir host daha eklenmesi durumunda HA tarafından yüzde tekrar hesaplanmakta ve rezerve edilen alan değişmektedir. 

Resim-2

Slot Policy;

Slot cluster’daki her power on durumdaki sanal makineler için rezervasyon gereksinimlerini sağlayacak şekilde memory ve CPU kaynaklarının mantıksal olarak tanımlanmasıdır. Slot en kötü senaryodaki CPU ve memory reservasyon gereksinimidir.

vSphere HA clusterdaki en yüksek tanımlanmış CPU ve memory rezervasyonunu baz alarak slot size tanımlar. Eğer 32Mhz üzeri CPU rezervasyonu tanımlanmamışsa HA default değer olan 32Mhz’i kullanır. Eğer memory rezervasyon tanımlanmamışsa HA default 0MB + Memory overhead olarak tanımlama yapar.

Örnek olarak clusterda bulunan 2 sanal makine için ilk sanal makinede 4 CPU rezervasyonu 16 GB memory rezervasyonu olduğunu düşünelim ikinci sanal makinede 2 CPU rezervasyonu ve 32 GB memory rezervasyonu bulunduğunu varsayalım. Bu durumda CPU için slot size 4 CPU ve memory için slot size 32GB + memory overhead olacaktır. 

Gerekmediği durumlarda yapılması önerilmemektedir veya Resource Pool bazlı rezervasyonlar önerilmektedir. Fixed Slot Size seçeneği ile CPU ve Memory slot size’larını kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bu durumda birden fazla slot gerektiren sanal makinelerin bilgisi göz önünde bulundurulması için HA tarafından tespit edilip kullanıcı ara yüzünde gösterilebilmektedir.

Resim-3

Dedicated failover hosts;

Hazırda failover anı için boş bekletilen host veya hostlar seçilebilmektedir. Aşağıda görüldüğü gibi listeye eklenen hostlar üzerinde DRS’in bir parçası olamamakta ve manual olarak dahi VM power on edilememektedir.

vSphere HA failover anında sanal makineleri power on etmek için bu listedeki hostları öncelikli olarak kullanacaktır. Başarısız olması halinde cluster’da bulunan diğer hostlara yönelecektir.  

Resim-4

  Bu durumu açıklayacak olursak, 512 GB memory’ye sahip 4 host’tan oluşan bir cluster düşünelim. Admission Control aktif edilerek 1 host’u tolere edicek şekilde Cluster Resource Percentage  kullanılmıştır. Yani 512GB – 25GB = 487GB kullanım clusterda uygun görülmektedir. Fakat 480GB memory aktif olarak kullanılabilir. Bu durumda bir karar verilmesi gerekmektedir. Performans kaybı göze alınacak mı veya ortama yeni bir host eklenerek mi devam edilecek bunların kararının verilmesi gerekmektedir.