İşletmeler tek bir özel altyapıdan esnek multi-cloud modellerine geçerken, BT ekipleri birden çok cloud iş yüklerinin geçişini değerlendirme, analiz etme, planlama, modernleştirme, yürütme ve operasyonel hale getirme konusunda zorluk yaşıyor. Bu alanların her biri, niş ve karmaşık takımların büyük bir beceriyle birleştirilmesini gerektirir.

Resim-1

VMware Aria Migration Tanıtımı, Aria Migration, kullanıcının güvenlik, performans, maliyet ve zaman hedeflerine dayalı olarak uygulamaları tanımlayıp en uygun cloud hizmetine taşıyarak multi-cloud migrate yolculuğunu hızlandırır ve basitleştirmektedir.

Resim-2

Aria Migration‘da iş yüklerini belirlemek, planlamak ve optimum cloud migrate için üç adım vardır.

Assessment: Application arasındaki ağ trafiğini tanımlayabilir, hizmetleri, uygulama katmanlarını ve uygulamayı oluşturan VM’leri/sunucuları keşfedebilirisiniz.
Planlama: Uygulama sınırlarını, uygulama taşıma complexities ve dependencies anlamak için machine learning odaklı süreçtir. Geçiş boyunca uyumluluğu sağlamak amacıyla iş yükleri için politikalar ve sınırlar tanımlamak üzere güvenlik ekipleri ile beraber çalışılmalıdır.
Migration: VMware HCX ile vRealize Network Insight Toolkit kullanılarak iş yüklerinin geniş ölçekte otomatik geçiş gerçekleştirilebilirsiniz.

Cluster, vLAN veya Application göre gruplandırıp ve birden çok cloud için tahmini toplam sahip olma maliyetini inceleyebilirsiniz. TCO karşılaştırması ile uygulamalara göre gruplandırılmış envanter uygulamasınıda görebilirsiniz.

Resim-3

Planlama olarak; Güvenlik, maliyet ve performans için önceden tanımlanmış hedeflerinize dayalı waves oluşturarak sürecinizi hızlı bir şekilde yönetmiş olursunuz.

Resim-4

Cloud yapılandırmanızı tasarlayarak, bir iş akışı ardışık düzeni hazırlayarak ve migrate planlayarak bireysel wave’leri planlayabilirsiniz.

Resim-5

Migration Board bölümünde, migrate başarısını göstermek için temel ölçümleri görebilirsiniz.

Resim-6

Aria Migration karmaşıklığın üstesinden gelmeniz için size rehberlik eder ve çalışmanızı planlayabilmeniz ve planınızı gerçekleştirebilmeniz için sizlere yol göstermektedir.