VMware Clouds, AWS, Azure ve Google’da deployment için GitOps yetenekleri ve hizmet kataloğu ile güvenli bir cloud giriş bölgesi elde edebilirler. Ayrıca , güvenilir sağlayıcılarından bir dizi yönetilen altyapıya , yönetilen uygulamalara , yönetilen ağlara ve yönetilen güvenlik hizmetlerine sahiptirler. Şimdi muhtemelen bu çoklu bulut yığınının maliyetini yönetmeye başlamak için iyi bir zaman. Bulut mali yönetimi veya FinOps, sağlayıcıların bu alanda sunabileceği hizmettir.

Resim-1

FinOps, Bulut Finansal Yönetim, Bulut Ekonomisi ayarlamak için bulutun finansal yönleriyle ilgili farklı terimleri, bulut mali yönetimi (CFM) ve FinOps terimleri birbirinin yerine kullanılabilir. Bazı insanlar FinOps’u bulut finansal yönetimini uygulamaya yönelik bir yaklaşım olarak tanımlarken, diğerleri onu daha geniş ve stratejik CFM uygulamasının içindeki bir dizi araç olarak gözükmektedir.

Maliyetler ve cloud bağlamında gündeme gelebilecek bir diğer terim de bulut ekonomisidir . Bulut ekonomisi, bulut bilişimin maliyetleri ve faydaları ile bunları destekleyen ekonomik ilkelerin incelenmesidir. Bulutta ekonomik kararlar, CFM uygulamalarından veya FinOps araçlarından alınan rakamlar ve verilerle desteklenebilir. Yine de, devam eden FinOps süreçlerine kıyasla, genellikle stratejik veya taktiksel iş kararlarını desteklemek için tek seferlik alıştırmalardır.

İş ortakları ve müşteriler genellikle CFM için farklı yönetilen hizmet türleri arasında ayrım yapar. Temel hizmet, kullanıcılar kendi başlarına FinOps yürütmeleri için doğru araçları sağlamayı ve yönetmeyi içerir. Katma değerli hizmetler, bu araçları kullanarak FinOps hedeflerine ulaşmaya odaklanır.

Resim-2

Aria çözüm paketi içinde, CFM yürütmeye ve temel bir yönetilen hizmet oluşturmaya yönelik ana araç, CloudHealth tarafından desteklenen VMware Aria Cost’tur . Multi cloud maliyet yönetiminde küresel bir liderdir ve dünya çapında 20.000’den fazla müşterinin çoklu bulut harcamalarında 20 milyar doları optimize etmesine ve kontrol etmesine yardımcı olur.

Aria Cost, verileri alıp normalleştiren, eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve öneriler sunan güçlü bir multi cloud yönetim platformudur. Bulut ortamlarını müşteri ilkeleri ve uyumluluk çerçeveleriyle uyumlu tutmak için ilke tabanlı yönetişim sunar. Bulut platformlarından ve kapsayıcılı ya da veri merkezi ortamlarından veri almanın yanı sıra, uygulama performans yönetimi, provizyon, yapılandırma yönetimi ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlardan da veri çeker. Buradan, VMware Aria Cost tüm verileri toplar ve normalleştirir ve bir kaynak envanter listesi tutmaktadır.

Resim-3

CloudHealth tarafından desteklenen VMware Aria Cost, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki FinOps etkinliklerinde kullanıcılara ve sağlayıcılara yardımcı olabilmektedir.

Resim-4

FinOps hizmetleri sunduğu veya kullanıcı için birleştirilmiş faturalandırmayı yönettiği ortamlarda özellikle önem kazanır. Ayrıca, API aracılığıyla sağlayıcıların derecelendirme ve faturalandırma sistemlerine tüketim ve maliyet verilerini bütünsel olarak almak için temel olarak hizmet edebilir . Yönetilen hizmet sağlayıcılar için Aria Cost Partner API , iş ortaklarının müşterileri için raporlar, ölçümler ve varlıklar almasına olanak tanıyan önemli bir araçtır.

FinOps ve CFM için katma değerli hizmetler, temel kaynak maliyeti tahsis hizmetlerinden iş hedefleriyle uyumlu sürekli optimizasyona kadar değişebilir.

Tüm bu aşamalar, doğru temel performans göstergelerinin uygulanmasını ve iyileştirilmesini gerektirir. Yönetilen hizmetler ortamında bunlar, katma değerli hizmetin başarısının ve ücretlerinin ölçüldüğü sonuçlar da olabilir. İş ortağı, önlemlerin uygulanması ve teslimi için saatlik veya sabit bir ücret almanın yanı sıra, sonuç odaklı ikna edici bir fiyatlandırma modeli uygulayabilir. Uygulanacak ve potansiyel olarak yönetilen hizmet değişikliklerini hizalayacak örnek KPI‘lar şunlardır:

Resim-5