Bu sürüm ile beraber BT yöneticilerinin operasyonel verimliliklerini artırmaya, zorlu iş yüklerinin performansını güçlendirmeye ve DevOps ve geliştiricileri ve altyapı hizmetlerine self servis erişimden yararlanabilecek herkes için inovasyon hızını artırmaya yardımcı olacak.

Resim-1

Bu son sürümle birlikte yaşam döngüsü yönetimine(ifecycle management) büyük önem verildi. vSphere’in güncellenmesi ve yükseltilmesi bazen büyük ortamlarda zorlayıcı olabilir çünkü genellikle şirket içi footprint tamamına yayılır ve muhtemelen yüzlerce veya binlerce sistemde çalışır. Düzenli olarak yayınlanan geliştirmeler, yamalar ve güvenlik düzeltmeleri nedeniyle VMware vSphere’in güncellenmesinin hızlı ve kolay olması gerekiyor. Bu sürüm, bu hedefe ulaşmada büyük bir adım atıyor. Yaşam döngüsü yönetimine ek olarak, 3. taraf kimlik sağlayıcılarına yönelik desteğimizi genişletmeye devam ederek BT ​​yöneticilerinin kimlik doğrulamayı merkezi olarak yönetmesini kolaylaştırmak istenmiş oldu.

ESXi Yaşam Döngüsü Yönetim Hizmeti, Son derece etkili bir geliştirme, vSphere+’daki yöneticilerin güncellemeleri tüm ESXi host filosu genelinde merkezi olarak düzenlemesine olanak tanıyan yeni cloud hizmetidir. ESXi host yaşam döngüsünü yönetmek için gereken zaman ve çaba, bunlar vSphere altyapısının büyük çoğunluğunu temsil ettiğinden önemli olabilir. VMware vCenter ve cluster sınırlarının gerektirdiği şekilde çok sayıda yaşam döngüsü işleminin (yamalar ve yükseltmeler gibi) gerçekleştirilmesi gerekir. vSphere+ müşterilerinin kullanımına sunulan bu yeni bulut hizmeti, BT yöneticilerinin birden fazla vCenter ve kümede benzer şekilde yapılandırılmış ESXi host’tan oluşan bir filonun tamamını tek bir işlemle güncellemesine ve ilerlemeyi cloud Konsolundan merkezi olarak izlemesine olanak tanıyacaktır. Örnek olarak geleneksel vSphere ile her ESXi host cluster için bir güncelleme gerekir. ve cluster başına maksimum host sayısı 32’dir. Bir kullanıcının 1.000 cluster yayılmış 32.000 ESXi host sahip olduğunu varsayalım. ESXi filosunun tamamını güncellemek için kullanıcının 1000 ayrı güncelleme işlemi gerçekleştirmesi gerekir. ESXi yaşam döngüsü yönetimi hizmetiyle, cluster sayısına bakılmaksızın her standart donanım yapılandırması için yalnızca bir güncelleme gerekir.

vCenter upgrade daha Az Kesinti Süresi olacaktır,başlangıçta vSphere+ kullanıcıları için geçen yıl tanıtılan bu işlevselliğin kullanılabilirliğini vSphere’in tüm sürümlerine genişletildi.

Resim-2

VM başına maksimum vGPU cihazını 8’den 16’ya çıkarabilirsiniz, Daha büyük iş yükleri (özellikle AI iş yükleri) giderek daha fazla GPU gücü gerektirmeye devam ediyor. Bu son sürümle birlikte, tek bir VM’ye atanabilecek maksimum vGPU cihazı sayısını 16’ya çıkararak daha büyük iş yükleri için üst performans sınırını iki katına çıkarıldı. Yapay zeka için bu, AI/ML modeli eğitim süresini azaltabileceğiniz ve daha büyük veri cluster’ları daha üst düzey modelleri çalıştırabileceğiniz anlamına gelmektedir.

GPU bilinçli DRS iş yükü yerleştirme ve yük dengeleme ile İş yüklerinin mevcut GPU kaynaklarını tam olarak kullanamayabileceği senaryoları keşfetildi. Bu senaryoları ele almak için DRS’yi geliştirdik. DRS artık vGPU profil boyutlarının farkındadır ve aynı ana makinede eşdeğer boyuttaki vGPU’ları birleştirir. Bu aynı zamanda GPU etkin VM’lerin açılışı sırasında ilk yerleştirmeye de yardımcı olur ve böylece parçalanmanın neden olduğu GPU kapasitesinin israfı önlenmiş oldu.

Resim-3

Yeni VM Image Registry Service, DevOps mühendisleri veya sanal makineler oluşturması gereken diğer kullanıcılar, bu VM görüntülerini yeniden kullanılabilecek veya paylaşılabilecek şekilde depolamanın bir yoluna ihtiyaç duymaktaydı. Bu sürüm ile beraber tüketicilerin Kubernetes API’lerini kullanarak görüntüleri yayınlamasına, değiştirmesine ve silmesine olanak tanıyan yeni bir VM Kayıt Hizmeti sağlamaktadır.

Windows ve GPU’lar için VM Hizmeti desteği, VM Hizmeti, Linux VM’lerinin yanı sıra Windows VM’lerini de sağlamak için kullanılabilir. VM’ler ayrıca herhangi bir donanım, güvenlik, cihaz, özel veya çoklu NIC desteği ve vSphere’deki VM’lerin desteklediği geçiş cihazlarıyla VM Hizmeti ile dağıtılarak geleneksel vSphere VM’lerle tam bir eşitlik elde edilebilir. Daha da önemlisi, VM Hizmeti artık GPU gerektiren iş yükü VM’lerini sağlamak için kullanılabilir.