Bir çok şirket günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı sürdürülebilirliğe önem vermektedir. Sürdürülebilirlik girişimleri enerji verimliliğinin artırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve İşletme Giderlerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilirlik girişimleri aynı zamanda rekabet avantajı sağlar, marka değeri katar, satışları artırıp ve yeni fırsatlar yaratmaktadır. iş birimleri, karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için VMware’in sanallaştırma teknolojilerini kullanarak fiziksel sunucu konsolidasyonuna başladı. Ancak sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için müşterilerin sanal BT altyapı nesnelerinin karbon ayak izine ilişkin bilgilere ihtiyacı bulunmaktaydı.

VMware Aria Operations için kullanıma hazır VMware Aria Operations sürdürülebilirlik kontrol panellerini tamamlayan yeni bir karbon emisyonu araştırmacı kontrol panelinin ayrıntıları verilmektedir.

vCenter’dan tek bir sanal makineye kadar ayrıntılı karbon emisyonlarını tek bir dashboard üzerinde  keşfedebilirsiniz. Aşırı tedarik edilen cluster’ların ve aşırı büyüklükteki VM’lerin karbon emisyonlarına göre doğru boyutlandırılması gerekecektir.

Resim-1

Karbon emisyonları araştırmacısı kontrol paneli, kullanıma hazır metrikleri, Süper Metrikleri ve yeni widget’ları/görünümleri kullanır. Bu kontrol paneli, müşterinin BT altyapısı hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar:

  • Genel karbon emisyonlarının eğilimi,
  • BT veri merkezlerinden neredeyse gerçek zamanlı karbon emisyonları,
  • VCenter, veri merkezi, cluster, host ve bireysel VM’lere göre toplu haftalık karbon emisyonları,
  • En yüksek ve en düşük güç tüketimine göre ilk 10 cluster listesi,
  • Karbon ayak izini azaltmak için fiziksel ana bilgisayarların çıkarılabileceği büyük boyutlu cluster’ların belirlenmesi.
  • Karbon ayak izini azaltmak için yeniden boyutlandırılabilen büyük boyutlu VM’lerin tanımlanması.
  • Bu kontrol panelinde kullanılan Süper Metrikler, bir nesnenin karbon emisyon değerini aşağıdaki verilere göre hesaplamaktadır.

Süper Metrikler ve Görünümler, bu kontrol panelini mümkün kılan şeylerdir. Bu kontrol paneli birçok widget içerir. Her widget, çevreye yönelik karbon emisyonlarının görünürlüğünü sağlamak için bir görünüm ve/veya Süper Metrik kullanır.

İlk bileşen, vSphere düzeyinde karbon emisyonlarının gerçek zamanlı eğilimini gösterir. VMware ortamınızda karbon emisyonlarının ne zaman arttığını veya azaldığını hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Resim-2

Altyapıdaki vCenter’ların karbon emisyon verilerine göre sıralanmış ve renk kodlu bir listesini görüntüler.

Resim-3

Bireysel host’ların seçilmesi, o host’a sağlanan tüm VM’leri karbon emisyon verileriyle birlikte gösterir. Büyük boyutlu sütun, VM’nin büyük boyutlu olması durumunda 1 değerini göstererek müşterilere değerli bilgiler sağlar. Büyük boyutlu VM’ler, bu VM’lerden yayılan karbonları azaltmak için doğru şekilde boyutlandırılabilir.

Resim-4

Sonuç olarak, kontrol paneli karbon emisyonlarının gerçek zamanlı trend analizi, veri merkezlerinin karbon görünürlüğü, güç tüketimine dayalı olarak en yüksek performansa sahip ve düşük performans gösteren cluster’ların belirlenmesi ve büyük boyutları hızlı bir şekilde belirleme ve doğru boyutlandırma yeteneği dahil olmak üzere bir dizi değerli özellik sunmaktadır.