TCP tek yönlü veri aktarım hızı sorunlarının nasıl giderileceği açıklanmaktadır. vSphere/ESXi host’larda görülen bu sorunların çözülmesi performansın artmasını sağlayabilir. Bu belge geliştiricilere, ileri düzey yöneticilere ve teknik destek uzmanlarına yöneliktir.

vSphere ortamlarında TCP üzerinden veri aktarımı oldukça yaygındır. Örnekler arasında VMware ESXi host ile bir NFS veya iSCSI veri deposu arasındaki depolama trafiği ve vSphere veri depoları arasındaki çeşitli vMotion trafiği biçimleri yer almaktadır.

Son derece nadir görülen TCP sorunlarının bile genel aktarım verimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabileceğini gözlemledik. Örneğin, bir NFS veri deposundan gelen ESXi NFS okuma trafiği ile yaptığımız deneylerde, görünüşte küçük bir %0,02’lik paket kaybı, NFS okuma veriminde beklenmedik %35’lik bir düşüşle sonuçlandı.

Resim-1

Genellikle zayıf aktarım veriminden sorumlu olan TCP sorunlarını belirlemeye yönelik VMware tarafından bir metodoloji açıklandı. Çevrimdışı analiz için bir veri aktarımının ağ trafiğini bir paket izleme dosyasına yakalayabilirsiniz. Paket izleme, aktarım verimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yaygın TCP sorunlarının imzaları açısından analiz edilmektedir.

Resim-2

Aşağıdaki  TCP sorunları arasında paket kaybı ve yeniden iletimi, TCP zamanlayıcılarından kaynaklanan uzun duraklamalar ve Bant Genişliği Gecikme Ürünü (BDP) sorunları yer almaktadır. Analizi gerçekleştirmek için Wireshark’ı kullanılmaktadır ve analiz iş akışını basitleştirmek için bir Wireshark profili sağlamaktadır. Önemli aktarım verimi etkisine sahip yaygın TCP sorunlarını belirlemek için sistematik bir yaklaşım tanımlayıp veri aktarımı aktarım performansı sorunlarını gidererek bu metodolojiyi iş akışlarının standart bir parçası olarak dahil etmelerini VMware önermektedir.

Buradan indirebilirsiniz.