Geçtiğimiz aylarda VMware Aria Operations 8.16 yayına alındı.

Tenant app uygulaması olarak bilinen, VMware Aria işlemleri ve vCloud Director ile birlikte çalışan bağımsız bir üründü.

Bu sürümde Chargeback, VMware Aria Operations’a entegre edilmiştir.

Bu aşağıdakilere olanak sağlayacaktır:

Organizasyon veya sanal veri merkezi düzeyinde esnek planlama ve faturalandırmayla basitleştirilmiş tenant faturalandırması.
Tahsis modelleri desteğiyle özelleştirilebilir fiyatlandırma yapılandırması.
Tenant ağı kullanımına ilişkin daha derin görünürlük.
Kapsamlı self servis izleme yetenekleri.
Providers ve Tenants için Özel Kontrol Panelleri ve Raporlar.

Resim-1

LLDP aracılığıyla iyileştirilmiş Ağ izleme bilgileri

Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü, Cisco dışı ağ cihazı satıcıları tarafından kullanılan, satıcıdan bağımsız bir protokoldür. VMware Aria Operations, CDP’nin (Cisco Keşif Protokolü) aksine LLDP protokolü için sınırlı bir bilgi seti sağladı. Bu sürümle birlikte LLDP protokolü için aşağıdaki veriler mevcut olacaktır:

Sistem açıklaması
MTU Boyutu
Bağlantı Noktası Açıklaması
LACP yapılandırmaları için bağlantı toplama durumu

Kontrol paneli deneyimini basitleştirmek için widget’ın yayılımı azaltılmaktadır.

vSphere ve vSAN Kullanıma Hazır Kontrol Panelleri yalnızca sınırlı sayıda widget ve görünüm kullanır. Kullanılabilirliği artırırken daha fazla özellik sunmak için bu sayıyı 17’ye düşürüldü. Widget’ların ve görünümlerin listesi aşağıdadır:

Özet Tablosu.
Sağlık Tablosu
Trend Tablosu.
Dağıtım Tablosu.
Skor Tablosu
Sıcaklık haritası
Emlak Listesi
Coğrafya
İlişki –> Nesne İlişkisi (Gelişmiş) olarak adlandırıldı
Haftalık Desen
Uyarı Listesi
En Önemli Uyarılar
Metrik Tablosu
Metrik Seçici
Nesne Listesi
İş Yükü Yerleştirme aracılığıyla taşınan VM sayısı için Yeni Metrik Eklendi

Çok sayıda iş yükünün olduğu ortamlarda, WLP nedeniyle hareket eden birden fazla vMotion ve VM’yi takip etmek zorlaşmaktaydı. Cluster nesnesi düzeyine yeni bir metrik WLPVmMovedCount eklendi:

Her WLP eyleminde gerçekleşen VM geçişlerinin sayısını yakalayabilirsiniz..
İlgili cluster’ları ve bu geçişlerin zamanını belirleyebilirsiniz.
VCF 4.5 Denetim Kılavuzunu temel alan yükseltilmiş VCF uyumluluk paketi

En son sürümle birlikte kullanıcılar, en son yükseltilmiş VCF uyumluluk paketiyle VCF 4.5 ortamlarının uyumluluk değerlendirmesini başlatabilir. Kullanıcılar, etkilenen nesneler ve bunlarla ilişkili yanlış yapılandırmalarla ilgili bir uyumsuzluk raporu oluşturabilecek.

VM’lerin ve cluster’ların İş Yükü Yerleştirmesine katılmasını engellemek için Etiketlerin kullanılmasını sağlayacaktır.

Üretim açısından kritik iş yüklerinin olduğu daha büyük ortamlarda, belirli VM’lerin belirli ana bilgisayarlarda çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. VCF yükseltmesinin olduğu durumlarda bu tür VM’lerin WLP’den hariç tutulmasına ihtiyaç vardır. En son sürümde, VM’lerin ve Cluster İş Yükü Yerleştirmesine katılmasını engellemek amacıyla bir İş amacı oluşturmak için vSphere’de oluşturulan Etiketleri kullanabileceğiz.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.